ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -车-, *车*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[车, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 車, a cart with two wheels, seen from above,  Rank: 361
[军, jūn, ㄐㄩㄣ] army, military; soldiers, troops
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  车 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] Soldiers 冖 (distorted 力) in a cart 车,  Rank: 102
[转, zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ] to move, to convey; to turn, to revolve, to circle; to forward mail
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  专 (zhuān ㄓㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 376
[轻, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 460
[较, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to compare; relatively; more
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 491
[输, shū, ㄕㄨ] to carry, to haul, to transport
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  俞 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 939
[软, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 1,043
[轮, lún, ㄌㄨㄣˊ] wheel; to turn, to revolve; to recur
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  仑 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel,  Rank: 1,096
[轰, hōng, ㄏㄨㄥ] rumble, explosion, blast
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  双 (shuāng ㄕㄨㄤ) 
Etymology: [ideographic] The thunderous sound of a pair 双 of carts 车,  Rank: 1,264
[辑, jí, ㄐㄧˊ] to gather, to collect; to edit, to compile
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  咠 (qì ㄑㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 1,362

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chē, ㄔㄜ, / ] car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che, #195 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land, #195 [Add to Longdo]
[qì chē, ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] car; automobile; bus, #576 [Add to Longdo]
[chē liàng, ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] vehicle, #1,724 [Add to Longdo]
轿[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
出租[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
自行[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #3,680 [Add to Longdo]
[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
[kāi chē, ㄎㄞ ㄔㄜ, / ] to drive a car, #3,867 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Car 5[CN] 五号 Big Bullet (1996)
Get in[CN] 上 A.I. Artificial Intelligence (2001)
Stop.[CN] 停 A Fistful of Dollars (1964)
Hardly...[CN] 死亡列 Shoah (1985)
Stop - Stop-[CN] 停 Enemy of the State (1998)
Why?[CN] 不,快上 Castle Freak (1995)
Get inside.[CN] 上 A Moment of Romance II (1993)
- Just drive![CN] 开 Twelve Monkeys (1995)
Get on![CN] 您上 Watch Out for the Automobile (1966)
Cab![CN] 出租! 9½ Weeks (1986)
Stop here[CN] 停 Sleepless Town (1998)
Out![CN] 下 The Mexican (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top