Search result for

engage

(102 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engage-, *engage*
Possible hiragana form: えんがげ
English-Thai: Longdo Dictionary
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engage[VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage[VI] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage[VT] ทำให้เริ่มทำงาน, See also: เริ่มเดินเครื่องทำงาน, Syn. activate
engage[VT] มีส่วนร่วม, Syn. involve, take part in
engage[VT] ว่าจ้าง, See also: จ้างให้ทำงาน, Syn. employ, hire
engage[VT] หมั้นหมาย, Syn. betroth
engaged[ADJ] ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged[ADJ] ซึ่งหมั้นหมายกัน, Syn. affianced, betrothed
engaged[ADJ] ที่กำลังยุ่งอยู่กับ, See also: ยุ่งอยู่กับ, ไม่ว่าง, ที่กำลังทำงานอยู่, Syn. busy, occupied
engage in[PHRV] ทำให้เกี่ยวพันกับ, See also: ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagementการหมั้น [ดู betrothal] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
engagementข้อผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement giftของหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement to marryการหมั้น [ดู betrothal] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engageเลื่อนมาชนกัน [การแพทย์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Engagement Order ใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- All engaged. - Credit cards haven't been touched.มีอีกอย่างน้อยสามคู่ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงส Committed (2008)
Some friends of ours said that your store is the best place in town to find engagement rings.ทายสิใครที่โชคดีที่สุด ฉันนี่ไง เพื่อนผมบอกว่าร้านคุณ Committed (2008)
I would say that this is a close second, behind the time you crashed Lana's engagement party.แต่นี่มันแย่มากเลยนะ อยากจะบอกว่าเธอเคยพูดแบบนี้แล้ว, Committed (2008)
In fact, you may want to start avoiding engagement parties all together.หลังจากที่เธอทำลายงานหมั้นของลาน่า Committed (2008)
Cameron, you engaged to Chase yet?คาเมรอน.. คุณหมั้นกับเชสหรือยัง The Itch (2008)
We aren't engaged.เราไม่ได้หมั้นกัน The Itch (2008)
No engagement. Commitment issues.ไม่มีการหมั้น มีแต่ประกาศพันธะสัญญา The Itch (2008)
Our heavy troops are moving to engage them now.กำลังหลักของเรากำลังเข้าไปจัดการ Ambush (2008)
The fleet must engage the...ยานนั่นจะต้องทำงาน... Destroy Malevolence (2008)
- Engage the hyperdrive.- เดินเครื่องไฮเปอร์ไดร์ฟ Destroy Malevolence (2008)
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ Downfall of a Droid (2008)
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engageAfter graduation he will engage himself in study.
engageAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
engageA number of student announced their readiness to engage in the contest.
engageAre you engaged for tomorrow?
engageAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
engageAt that time she was engaged in operating a tractor.
engageAt that time she was engaged in some sort of work.
engageBob has been engaged to Mary for over a year.
engageBrian, in his pajamas, is engaged in reading in the house in the morning.
engage"Didn't you get married!?" "Oh, we split up. Engagement broken."
engageDoctor Hirose is engaged in AIDS research.
engageDo you engage in any sport?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบการ[V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
มีเพศสัมพันธ์[V] engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
ประมือ[V] engage, See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack, Example: สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ถึง 3 ปีโดยไม่เคยพบหน้าทหารญี่ปุ่นและไม่เคยประมือกันเลย, Thai definition: ปะทะกัน, สู้กัน, รบกัน
งัดข้อ[V] arm-wrestle, See also: engage in arm wrestling, Example: ถ้าต้องงัดข้อกันเมื่อไหร่ รับรองได้เลยว่าเธอแพ้ฉันแน่ๆ, Thai definition: เกร็งแขนขัดกัน แล้วออกกำลังกดให้แขนอีกฝ่ายหนึ่งล้มลง
พันตู[V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
ตาม[V] invite, See also: engage, send for, Syn. เชิญ, เรียกตัว, Example: เขารีบไปตามคุณหมอมาดูอาการคุณตาที่ป่วยหนัก, Thai definition: เรียกตัวมา, เชิญมา
ตุนาหงัน[V] be betrothed to, See also: engage for marriage, be engaged to, Thai definition: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน, Notes: (ชวา)
ทองหมั้น[N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
ทำมาค้าขาย[V] trade, See also: engage in trade, do business, Syn. ประกอบการค้า, ค้าขาย, Example: ไทยทำมาค้าขายกับจีน โดยไทยจัดอยู่ในอันดับ 8 ของคู่ค้ากับจีนทั้งหมด
ซ้อมรบ[V] maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai definition: ทดลองรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation   FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองแล้ว[X] (jøng laēo) EN: engaged   
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage   FR: réserver une place
การจำนำ[n.] (kān jamnam) FR: engagement [m] ; emprunt gagé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGE    EH0 N G EY1 JH
ENGAGED    EH0 N G EY1 JH D
ENGAGES    EH0 N G EY1 JH AH0 Z
ENGAGEMENT    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T
ENGAGEMENTS    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engage    (v) (i1 n g ei1 jh)
engaged    (v) (i1 n g ei1 jh d)
engages    (v) (i1 n g ei1 jh i z)
engagement    (n) (i1 n g ei1 jh m @ n t)
engagements    (n) (i1 n g ei1 jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement [Add to Longdo]
Engagement {n} (Theater)engagement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
エンゲージ[, enge-ji] (n) engage [Add to Longdo]
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
レズる[, rezu ru] (v5r) to engage in lesbian sexual activity [Add to Longdo]
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P) [Add to Longdo]
会戦[かいせん, kaisen] (n,vs) engagement; battle [Add to Longdo]
噛み合う;噛合う;かみ合う[かみあう, kamiau] (v5u,vi) (1) to gear (engage) with; to be in gear (mesh); (2) to bite each other [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, / ] engagement; wedding contract [Add to Longdo]
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment [Add to Longdo]
订婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, / ] engagement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engage \En*gage"\, v. i.
   1. To promise or pledge one's self; to enter into an
    obligation; to become bound; to warrant.
    [1913 Webster]
 
       How proper the remedy for the malady, I engage not.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To embark in a business; to take a part; to employ or
    involve one's self; to devote attention and effort; to
    enlist; as, to engage in controversy.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter into conflict; to join battle; as, the armies
    engaged in a general battle.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) To be in gear, as two cogwheels working together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engage \En*gage"\, v. t. [imp. & p. p. {Engaged}; p. pr. & vb.
   n. {Engaging}.] [F. engager; pref. en- (L. in) + gage pledge,
   pawn. See {Gage}.]
   1. To put under pledge; to pledge; to place under obligations
    to do or forbear doing something, as by a pledge, oath, or
    promise; to bind by contract or promise. "I to thee
    engaged a prince's word." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain for service; to bring in as associate or aid; to
    enlist; as, to engage friends to aid in a cause; to engage
    men for service.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over; to win and attach; to attract and hold; to
    draw.
    [1913 Webster]
 
       Good nature engages everybody to him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To employ the attention and efforts of; to occupy; to
    engross; to draw on.
    [1913 Webster]
 
       Thus shall mankind his guardian care engage. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Taking upon himself the difficult task of engaging
       him in conversation.         --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To enter into contest with; to encounter; to bring to
    conflict.
    [1913 Webster]
 
       A favorable opportunity of engaging the enemy.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) To come into gear with; as, the teeth of one
    cogwheel engage those of another, or one part of a clutch
    engages the other part.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engage
   v 1: carry out or participate in an activity; be involved in;
      "She pursued many activities"; "They engaged in a
      discussion" [syn: {prosecute}, {engage}, {pursue}]
   2: consume all of one's attention or time; "Her interest in
     butterflies absorbs her completely" [syn: {absorb},
     {engross}, {engage}, {occupy}]
   3: engage or hire for work; "They hired two new secretaries in
     the department"; "How many people has she employed?" [syn:
     {hire}, {engage}, {employ}] [ant: {can}, {dismiss},
     {displace}, {fire}, {force out}, {give notice}, {give the
     axe}, {give the sack}, {sack}, {send away}, {terminate}]
   4: ask to represent; of legal counsel; "I'm retaining a lawyer"
   5: give to in marriage [syn: {betroth}, {engage}, {affiance},
     {plight}]
   6: get caught; "make sure the gear is engaged" [ant:
     {disengage}]
   7: carry on (wars, battles, or campaigns); "Napoleon and Hitler
     waged war against all of Europe" [syn: {engage}, {wage}]
   8: hire for work or assistance; "engage aid, help, services, or
     support" [syn: {engage}, {enlist}]
   9: engage for service under a term of contract; "We took an
     apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we
     take a guide in Rome?" [syn: {lease}, {rent}, {hire},
     {charter}, {engage}, {take}]
   10: keep engaged; "engaged the gears" [syn: {engage}, {mesh},
     {lock}, {operate}] [ant: {disengage}, {withdraw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top