ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fire extinguishers

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fire extinguishers-, *fire extinguishers*, fire extinguisher
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fire extinguishersเครื่องดับเพลิง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fire extinguishers chemical solutionน้ำยาเคมีดับเพลิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fire extinguishers!-เครื่องดับเพลิง Akira (1988)
I bought one of those mini halon fire extinguishersฉันซื้อถังดับเพลิง/Nอันเล็ก ๆ มา Compulsion (2005)
All right, let's find these fire extinguishers and get out of here.ก็ได้ หาถังดับเพลิงและออกจากที่นี่ Episode #3.5 (2009)
Fire extinguishers. I'll seal off the quartum.เครื่องดับเพลิง ฉันจะดับมัน We All Fall Down (2012)
Fire extinguishers yes?ถังดับเพลิงล่ะ Upstream Color (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top