ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุดยอด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุดยอด-, *สุดยอด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ต๊าช(slang) สุดยอด, ​ดีเลิศ ใช้บรรยายความที่สุด, แรง, พุ่ง, มหัศจรรย์, กระแทก เช่น ดาราคนนี้ต๊าชมาก บ้างเขียนด้วย ช ช้าง ต่อเนื่องหลายตัว เช่น ต๊าชช, ต๊าชชช เวลาออกเสียงอาจเพิ่มความยาว ที่มา: https://www.facebook.com/SPRITEBABABI/
ฟิน(adj, slang) สุดยอด, ที่สุด, สมหวัง, บรรลุ, จบ, เข้าใจว่าแผลงมาจากคำว่า finale (ฟิ นา เล่) ซึ่งแปลว่าช่วงสุดท้ายของการแสดง ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดยอด(adj) topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great.สุดยอด. The Visitor (2007)
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์ Night and Fog (1956)
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The supreme moment has come"\ NThe เวลาชั่วครู่สุดยอดได้มา"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Dr Jones, you must understand that this is all strictly confidential.ดร.โจนส์, ตอนนี้, คุณต้องเข้าใจ ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอด, อ้า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's not because our martial arts are powerful.ไม่ใช่เพราะวรยุทธของเราสุดยอด. Return of the Condor Heroes (1983)
The directive is NSC 3-4-2/2-3, Top Secret, January 30, 2001.สั่งเป็นสมช. 342 เฉือน-23, ความลับสุดยอด, 30 มกราคม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Message from Milson to floyd. Top secret.ข้อความจาก มิลสอน ไปฟ ลอยด์ ความลับสุดยอด. 2010: The Year We Make Contact (1984)
What's your top-secret job, Colonel?คืออะไรงานลับสุดยอดของผู้พัน? Clue (1985)
we've got a very special assignment.เรามีภารกิจลับสุดยอด Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุดยอด[sutyøt] (n) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme  FR: summum [ m ] ; sommet [ m ] ; zénith [ m ] ; comble [ m ] ; pinacle [ m ]
สุดยอดไปเลย[sutyøt pai loēi] (x) FR: trop fort !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all-fired(adj) สุดขีด (คำสแลง), See also: สุดยอด, Syn. extreme, complete
on top(idm) สุดยอด, See also: เหนือทุกสิ่ง
to the nth degree(idm) สุดยอด, See also: ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
awesome(sl) สุดยอด, See also: เจ๋ง, ดีเยี่ยม
banging(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
brill(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
champion(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
cool(sl) เจ๋ง, See also: สุดยอด
corking(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยมยอด
cracking(sl) สุดยอด, See also: เจ๋ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด, จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
acro-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึงสุดยอดหรือสุดขีด, Syn. acr-
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes, apices) ปลาย, ยอด, สุดยอด, Syn. tip, top, pinnacle
climactic(ไคลแมค'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด, จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด, จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) { climaxed, climaxing, climaxs } n. จุดสุดยอด, จุดสูงสุด, จุดตื่นเต้นเร้าใจvt., vi. ถึงจุดสุดยอด, ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
consummate(คันซัม'มิท) { consummated, consummating, consummates } vt. ทำให้สมบูรณ์, ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์, เสร็จบริบูรณ์, ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
crest(เครสทฺ) { crested, cresting, crests } n. หงอน, หงอนไก่, ยอด, สิ่งประดับบนยอด, ยอดเขา, ยอดคลื่น, ยอดหมวก, ขนแผงคอม้าหรือสิงโต, โหนก, ส้น, ลายประดับ, ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด, บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
culminant(คัล'มินันทฺ) adj. บรรลุถึงสุดยอดถึงที่สุด, สุดยอด, สูงสุด
culminate(คัล'มะเนท) { culminated, culminating, culminates } vi. บรรลุถึงยอด, สิ้นสุด, สรุป, ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด, ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax, ripen, finish

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด, จุดสูงสุด, ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด, จุดสูงสุด, จุดสำคัญ
culminate(vi) สุดยอด, ถึงยอด, ถึงที่สุด
height(n) ความสูง, จุดสุดยอด, จุดสูงสุด
peak(n) ยอด, ปลาย, ยอดเขา, จุดสูงสุด, จุดสุดยอด, กะบังหมวกแก๊ป
pinnacle(n) ยอดเจดีย์, ยอดภูเขา, ยอดตึก, จุดสุดยอด
summit(n) ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด
superlative(adj) สุดยอด, เยี่ยม, สูงสุด
supreme(adj) สุดยอด, สูงสุด, สำคัญที่สุด
tiptop(adj) เลิศ, ดีเยี่ยม, ชั้นยอด, สุดยอด, สูงสุด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top