Search result for

ลุกไหม้

(36 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุกไหม้-, *ลุกไหม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกไหม้[V] be in flames, See also: flame, kindle, catch fire, burn, be on fire, Syn. เผาไหม้, ลุกโหม, ลุกโชน, Example: เครื่องยนต์บางชิ้นทำงานบกพร่อง จึงทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงได้, Thai definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At first, we could only hear the fire. It was in the Steeple.ตอนแรกเราแค่ได้ยินเสียงไฟ มันลุกไหม้ที่ยอดแหลมของโบสถ์ The Reader (2008)
Then we could see burning beams and they began to crash to the floor.แล้วเราก็เริ่มเห็นไฟลุกไหม้ อาคารล้มพังลงมาบนพื้น The Reader (2008)
Ten people died last night in ohio when a house spontaneously caught on fire.มีคนตายสิบคนเมื่อคืนในโอไฮโอหลังจากบ้านหลังหนึ่งลุกไหม้อย่างฉับพลัน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Just help me put these fucking flares out before they start a fire.มาช่วยฉันดับไฟพวกนี้ก่อนจะลุกไหม้ New World in My View (2009)
that triggered the fire now consuming more than 20 acres here along the route 17 corridor.ทำให้เกิดไฟและลุกไหม้ไปกว่า 20 เอเคอร์ ยาวไปถึงถนนสายที่ 17 Free to Be You and Me (2009)
This burning boat is about to finish us both off.ยานที่ลุกไหม้นี่จะพาเราตายทั้งคู่ Holocron Heist (2009)
We both might die in a fiery car crash.เราอาจต้องตาย ในอุบัติเหตุรถชนที่ไฟลุกไหม้ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
In Europe and in Asia the cities were burning and the hunters came out at night.หลายเมืองในยุโรปและเอเซียกำลังลุกไหม้ ...และผู้ล่าออกตระเวณยามค่ำคืน Shanghai (2010)
He's burning. He's burning.ไฟไหม้ท่วมตัวเขา ไฟลุกไหม้หมดเลย The Bang Bang Club (2010)
Fantasy isn't about being in control, and fire... doesn't always have to burn, you know.จินตนาการไม่เกี่ยวกับ การควบคุมหรอกนะ และไฟ... ก็ไม่ได้ลุกไหม้ ตลอดเวลา Warrior (2010)
Sparks lead to flames, and fire is what keeps us alive.ปะกายนำมาซึ่ง การลุกไหม้ และไฟ ทำให้เรามีชีวิตชีวา Warrior (2010)
#Fire! # Springsteen!ลุกไหม้Home (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกไหม้[v.] (lukmai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire   FR: incendier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaze away[PHRV] ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ลุกโชนอย่างต่อเนื่อง
burn up[PHRV] ลุกไหม้อีก, See also: ติดไฟขึ้นอีก, Syn. blaze up, flame up, flare up
burn with[PHRV] ลุกไหม้ด้วย
flare up[PHRV] ลุกไหม้ขึ้นอีก
enkindle[VI] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. light
enkindle[VT] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. ignite, kindle, light
flame[VI] ลุกไหม้, See also: ลุกเป็นไฟ, ลุกไหม้, Syn. blaze, burn, glow, Ant. smother, extinguish
remain in[PHRV] ลุกไหม้ต่อเนื่อง, Syn. keep in
touchy[ADJ] ลุกไหม้ง่าย, Syn. flammable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
combustible(คัมบัส'ทะเบิล) adj. ซึ่งติดไฟได้,ลุกไหม้ได้ -n. สารที่ติดไฟได้, See also: combustibility n., Syn. inflammable ###A. nonflammable
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต
fireboxn. ห้องลุกไหม้,ห้องเตา,กล่องสัญญาณเตือนไฟ
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
flaming(เฟลม'มิง) adj. ลุกไหม้,ลุกเป็นเพลิง,เร่าร้อน,บันดาลโทสะ,มีสีแดงจ้า,โอ้อวด., See also: lflamingy adv., Syn. blazing

English-Thai: Nontri Dictionary
combustion(n) การลุกไหม้,การเผาไหม้
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
rekindle(vt) ก่อขึ้นใหม่,จุดไฟอีก,คุขึ้นอีก,ลุกไหม้อีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top