ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ファイヤーウォール

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ファイヤーウォール-, *ファイヤーウォール*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Larry, The people that broke through the[JA] ラリー ファイヤーウォールを 破った連中は Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
The firewall's down. Do they know about this?[JA] ファイヤーウォールがダウン 彼ら知ってるの? Now You See Me (2013)
Madame president, the cip firewall was the result of a multi-year project.[JA] 大統領 CIPファイヤーウォールは 何年もの積み重ねで 出来たものです Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
He'll have to create a new account, right? There's no way he can beat the intrusion detection system and a layer-three firewall.[JA] 検知システムと3層のファイヤーウォールを 突破する方法はない Killer En Route (2015)
Correction. This is behind our firewall.[JA] ファイヤーウォールの内側 Skyfall (2012)
Well, I'll need to rebuild all my systems from scratch, reinforce the firewall.[JA] システムを最初から再構築し ファイヤーウォールを強化します Wolf and Cub (2012)
The CIP firewall protects every infrastructure system in this country.[JA] CIPファイヤーウォールはこの国の 全ての主要なインフラを守っているの Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
So I finally managed to hack through the firewall, and it turns out the cyber mastermind stealing credit card numbers is an 11-year-old from Minneapolis.[JA] で ついにファイヤーウォールを破って ハッキングしたら クレジットカードの ナンバーを盗んでた首謀者が ミネアポリスの11歳の子だとわかったんです My Blue Heaven (2013)
What i am really is the firewalls and encryptions and off-the-wall ideas guy.[JA] 私が実際やっているのは ファイヤーウォールや 暗号化 突拍子も無いアイディアなんです Miss Red (2009)
No, but we talked to one of the men who worked with latham,[JA] いいえ ただファイヤーウォールが破られたと Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)
Checked out ZoGo's firewall.[JA] ZoGoのファイヤーウォールをチェックした Killer En Route (2015)
Infrastructure systems we have beyond the firewall.[JA] 我々はファイヤーウォールの外にいる Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top