Search result for

ไล่ออก

(52 entries)
(0.0036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไล่ออก-, *ไล่ออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ออก [V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไล่ออกก. คัดชื่อออกจากทะเบียน เช่น ไล่ออกจากโรงเรียน, ให้ออกจากราชการหรือวงการเพราะกระทำความผิดอย่างร้ายแรง เช่น ไล่ออกจากราชการ ไล่ออกจากงาน.
ไล่ออกน. โทษทางวินัยสถานหนักที่สุดที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีผลให้พ้นจากราชการโดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you strike out? More like abruptly thrown out.แกพลาดไปรึไง ถูกไล่ออกมามากกว่า New Haven Can Wait (2008)
That many girls before you have gotten the axมีสาวๆก่อนเธอมากมายที่ถูกไล่ออกจากกลุ่ม Chuck in Real Life (2008)
Uh, isn't he gonna get fired for this?เขาคงไม่ถูกไล่ออกเราะนี่หรอกนะ There Might be Blood (2008)
You're fired.คุณโดนไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
I did good work yesterday, and I was still fired.ฉันทำงานดีเมื่อวานนี้ และฉันยังคงถูกไล่ออก Lucky Thirteen (2008)
That's why I left House. You got fired.นั่นคือเหตุผลที่ฉันลาออก คุณโดนไล่ออก The Itch (2008)
I'm going back on the road with Patty. My replacement flamed out.ฉันจะกลับไปทำงานกับแพตตี้ คนมาแทนฉันโดนไล่ออก Dying Changes Everything (2008)
The enemy has been repelledศัตรูถูกขับไล่ออกไปหมดแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Enough! Do you want to get expelled from the court?พอกันที เจ้าอยากถูกไล่ออก จากราชสำนักเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
He got canned from all his ads and went into hiding.แน่ล่ะ มีเรื่องมีราว คนฮือฮากัน แล้วก็โดนไล่ออก Scandal Makers (2008)
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte

English-Thai: Longdo Dictionary
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cashier    [VT] ไล่ออก (ทหาร), See also: ขับออก, Syn. discard, dismiss, reject
dislodge from    [PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก, เอาออกจาก
dismiss for    [PHRV] ไล่ออกจาก (งาน, สถานที่) เพราะ, See also: ขับออกเพราะ
dismiss from    [PHRV] ไล่ออกจาก, See also: ขับออกจาก
drive back    [PHRV] ขับไล่ให้กลับไป, See also: ไล่ออกไป
eject from    [PHRV] ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out
evict from    [PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก
discharge    [VT] ไล่ออก, See also: ขับไล่, Syn. dismiss, fire, release
dislodge    [VT] ขับไล่, See also: ไล่ออก, ขับออก, Syn. eject
dismiss    [VT] ปลดจากตำแหน่ง, See also: ไล่ออก, Syn. banish, terminate, Ant. hire, employ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss

English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
evict(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ไล่ที่,เรียกคืน
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก

German-Thai: Longdo Dictionary
entlassen(vt) |entließ, hat entlassen| ไล่ออก(จากงาน) เช่น Der Chef hat heute einen Angestellten entlassen. วันนี้หัวหน้าไล่พนักงานออกหนึ่งคน , See also: S. jmdn. feuern, Related: kündigen,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top