ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brush fire

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brush fire-, *brush fire*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a time-Iapse picture of the Earth at night over a six-month period showing the lights of the cities in white and the burning forests and brush fires in red.นี่คือภาพร่นเวลาของโลกตอนกลางคืนในช่วงเวลา 6 เดือน แสดงให้เห็นแสงไฟของเมืองเป็นสีขาว และแสงไฟไหม้ป่าและทุ่งโล่งเป็นสีแดง An Inconvenient Truth (2006)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brush fire
   n 1: an uncontrolled fire that consumes brush and shrubs and
      bushes

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

brush fire ( B R AH1 SH F AY1 ER0)

 


  

 
brush fire
 • n. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top