ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นกันเอง

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นกันเอง-, *เป็นกันเอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกันเอง[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นกันเองว. มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems less formal than Mahatma.มันฟังดูเป็นกันเองกว่ามหาตมะ Gandhi (1982)
Friendly observers, OK?ผู้สังเกตการณ์เป็นกันเอง, OK? The Russia House (1990)
Ask Elle. She looked pretty cozy with him last night.ถามเอลสิ เธอดูเป็นกันเองกับเขาเมื่อคืนนะ Legally Blonde (2001)
We've just met, but I feel so comfortable.เราเพิ่งเจอกัน แต่ฉันรู้สึกเป็นกันเองกับเธอ Art of Seduction (2005)
- Well, you seem nice, smart.- คุณดูเป็นกันเอง... ฉลาด The Devil Wears Prada (2006)
But how come Eun Chan is so perfectly comfortable?แต่ทำไม อึนชาน ดูเป็นกันเองดีจัง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Mr Paul Marshall, gave the Queen a tour of the Army Amo factory... with his lovely, soon-to-be-wed fiancee, Miss Lola Quincey.มิสเตอร์ พอล มาร์แชล ให้ราชินี เข้าทัวร์โรงงานอาร์มี่ เอโม่ ด้วยความเป็นกันเอง ว่าที่เจ้าสาว มิส โลล่า ควินซี่ Atonement (2007)
a record kept of every verbal agreement, no matter how off the cuff or casual.แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการบันทึกทุกๆคำพูดเอาไว้ ไม่ว่าจะประชุมเป็นทางการ หรือเป็นกันเอง Frost/Nixon (2008)
- Sounds like home-cooking to me.- ฟังดูเป็นกันเองดี Pineapple Express (2008)
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้ The Cove (2009)
I've extended a friendly, casual greeting. Ready to get started?ผมทักทายแบบสบายๆ เป็นกันเอง The Gorilla Experiment (2009)
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง" Foreign Exchange (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง
amicable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly
cozy[ADJ] เป็นกันเอง, Syn. friendly, intimate
fireside[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
friendly[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
make oneself at home[IDM] รู้สึกสบาย, See also: เป็นกันเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร

German-Thai: Longdo Dictionary
duzen sich(vt) พูดคุยกันด้วย du (เธอ) ใช้ภาษาเป็นกันเองไม่ใช้คำว่า Sie (คุณ) เช่น Er duzt sich mit seinem Professor. เขาพูด du กับศาสตราจารย์
duzen(vt) |duzte, hat geduzt, + jmdn.| พูดกับใครคนหนึ่งด้วย du (เธอ) ใช้ภาษาเป็นกันเองไม่ใช้คำว่า Sie (คุณ)
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: S. nett, A. unfreundlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top