ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隆-, *隆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ)  一 (yī )  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,400

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] grand; intense; prosperous; start (a fire), #5,779 [Add to Longdo]
[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, ] grand; prosperous; ceremonious; solemn, #5,044 [Add to Longdo]
[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone, #8,271 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[lóng qǐ, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, ] to swell; to bulge, #19,621 [Add to Longdo]
[lóng lóng, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, ] rumble, #20,597 [Add to Longdo]
[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
喀麦[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] prosperous; thriving; flourishing, #24,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]
[りゅううん, ryuuun] (n) prosperity; good fortune [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P) [Add to Longdo]
[りゅうしょう, ryuushou] (n) prosperity [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] (adj-na,n,adj-no) prosperity; (P) [Add to Longdo]
[りゅうたい, ryuutai] (n) rise and decline [Add to Longdo]
鼻術[りゅうびじゅつ, ryuubijutsu] (n) cosmetic (plastic) surgery of the nose; rhinoplasty; nose job [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Horyuji is the oldest wooden building in the world.寺は世界最古の木造建築である。
Have you taken a bath yet, Takashi?、もうお風呂に入った?
"Ryu, I can't see any-thi-ng!" "Naturally, that's because I'm covering your eyes."ちゃん見えな〜い〜」「目隠ししてるんだから当然だ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sharp supraorbital margin, lack of prominence of the glabella indicate that the victim is female.[JA] 鋭い眼窩と 眉間の起から 被害者は女性ね The Source in the Sludge (2014)
This sliver of supraorbital ridge is all that remains of Handsome Bobby's head.[JA] この銀色の眼窩上起は ハンサム・ボビーの頭部の残りだ All in the Family (2014)
- Oligoclonal bands still have to mean something.[CN] - 寡克带仍有意义 Paternity (2004)
The imported provolone.[CN] 進口的普夫起司 Cold Cuts (2004)
"KEELUNG PORT"[JA] 基 The Crossing 2 (2015)
Killed not by clones... this Padawan.[CN] 这名弟子不是被克兵杀死的 Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
Sabine is one of us, committed to the rise of the witches.[JA] サビーネは私達の仲間よ 魔女の興に 尽くしてくれてる Le Grand Guignol (2014)
...blitzkrieg in its truest form. It was Rommel...[CN] 那是陸軍聯合戰最純粹的型式 而那就是美爾 All Due Respect (2004)
There are ridges, grooves in the tissue.[JA] 起した溝のような傷がある The Autopsy of Jane Doe (2016)
His death was ruled a suicide. You may want to re-evaluate that ruling. Notice the forward prominence of the lower mandible.[JA] - 彼は自殺だった 判別できると思うわ 下顎骨の前進起に The Nail in the Coffin (2014)
Longbottom![CN] 巴顿! Longbottom! Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
and[JA] 博も お義母さんに いっぱい遊んでもらって Episode #1.9 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] WOHLSTAND, HOCH [Add to Longdo]
[りゅうりゅう, ryuuryuu] bluehend, gedeihend, muskuloes [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] Gedeihen, Bluete, Aufschwung [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] Erhoehung, Hoecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top