ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shell

SH EH1 L   
154 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shell-, *shell*
English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shell[N] เปลือกหอย, See also: เปลือก, กระดอง, ปลอก, คราบ, สิ่งที่เหมือนเปลือก, Syn. crust, husk, eggshell
shell[N] โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
shell[N] ตัวเรือด้านนอก, Syn. exterior
shell[N] แก้วเบียร์ขนาดเล็ก
shell[N] เรือแข่งแคบซึ่งนั่งได้เพียง 1-2 คน
shell[VI] ลอกเปลือกออก, See also: ปอกเปลือกออก
shell[VT] เอาเปลือกออก, See also: ปอกเปลือก
shellac[N] ครั่ง
shellack[N] ครั่ง
shell out[PHRV] จ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ) (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shell gunn. ปืนใหญ่
shell holen. หลุมกระสุนปืนใหญ่
shell jacketn. เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
shellac(ชะแลค') n. ครั่ง,สีทาชะแล็ก. vt. ทำชะแล็ก,ทำให้พ่ายแพ้,ทำให้คว่ำ, See also: shellacer,shellacker n., Syn. defeat
shellack(ชะแลค') n. ครั่ง,สีทาชะแล็ก. vt. ทำชะแล็ก,ทำให้พ่ายแพ้,ทำให้คว่ำ, See also: shellacer,shellacker n., Syn. defeat
shelled(เชลดฺ) adj. เอาเปลือกออก,อยู่ในเปลือก,อยู่ในปลอก,อยู่ในกระดอง
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
shellfish(เชล'ฟิช) n. สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกเช่นหอยกุ้งปูและอื่น ๆ , =trunkfish (ดู)
shellproof(เชล'พรูฟ) adj. ก้นกระสุนปืนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน
shell(vt) ระดมยิง,ปอกเปลือก,ลอกคราบ,ใส่ฝัก
shellac(n) น้ำมันชะแล็ก,ครั่ง
shellack(n) น้ำมันชะแล็ก,ครั่ง
shellfish(n) หอย
shelly(adj) คล้ายเปลือก,มีแต่เปลือก
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
eggshell(n) เปลือกไข่
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shellเปลือกระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shellเปลือกระบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell accountบัญชีเปลือกระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shell and tube (heat) exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยน (ความร้อน) แบบเปลือกและท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube (heat) exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยน (ความร้อน) แบบเปลือกและท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell bearingรองลื่นสองฝา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell crown; cap crownเปลือกครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shell หอย
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
Shellacเชลแล็ก [TU Subject Heading]
Shellcraftงานเปลือกหอย [TU Subject Heading]
Shellfish cultureการเลี้ยงหอย [TU Subject Heading]
Shellsเปลือกหอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shelly...เชลลี่.. Hanley Waters (2011)
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
I weren't doing nothing. I was just putting me shells away.ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ตอนนั้นผมกําลังเเกะเปลือกหอยอยู่ Rebecca (1940)
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้ Night and Fog (1956)
"They start with Byron and Shelley...♪ เริ่มด้วยไบรอน เชลลี่ ♪ Blazing Saddles (1974)
This part of me will be like an old, abandoned shell.ส่วนนี้ของผม จะเหมือนกระดองเก่า ๆที่ถูกทิ้งไว้ The Little Prince (1974)
There's nothing sad about old shells, is there?ไม่มีอะไรเศร้าเกี่ยวกับ กระดองเก่า ๆใช่มั้ย The Little Prince (1974)
Severe shell shock. He thinks he's Ethel Merman.ช็อคขั้นร้ายแรง เขาคิดว่าเขาเป็นอีเธล เมอร์แมน Airplane! (1980)
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
Get the shell.เอาปลอกนั่นมา The Road Warrior (1981)
-You got shells for it?- นายมีกระสุนหรือเปล่า Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shellBreak out of one's shell.
shellHe has come out of his shell.
shellHelp me with shelling these eggs!
shellI don't like shellfish.
shellI found a beautiful shell on the shore.
shellIt is a lot of fun picking various shells on the sands.
shellIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
shellI went looking for pretty shells as a present!
shellJudy picked pretty shells on the beach.
shellShelly's really filled out since the last time I've seen her.
shellSteve had to shell out $50.00 for the speeding ticket he got last week.
shellThe drinks were served in coconut shells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอย[N] shell, See also: shellfish, mollusc, clam, bivalve, Example: ปลากระเบนชอบกินหอยเป็นอาหารโดยใช้ฟันขบเปลือกหอยให้แตกแล้วจึงกินเนื้อ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัม Mollusca มีเปลือกหุ้มตัว แบ่งออกได้เป็น 2 จำพวกคือ จำพวกกาบเดี่ยว เช่น หอยขม และจำพวกกาบคู่ เช่น หอยนางรม
เปลือกหอย[N] shell, Syn. กาบหอย, กาบ, ฝาหอย, Example: เด็กๆ ชอบเดินเก็บเปลือกหอยที่ชายหาด, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ส่วนที่เป็นของแข็งที่หุ้มตัวหอย
เปลือก[N] shell, See also: case, husk, pod, skin, bark, rind, Example: นักเรียนทิ้งเปลือกถั่วลงในถังขยะ, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ส่วนที่หุ้มนอกของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่างเช่นหอยหรือฟองสัตว์
เปลือกหอย[N] shell, Syn. กาบหอย, กาบ, ฝาหอย, Example: เด็กๆ ชอบเดินเก็บเปลือกหอยที่ชายหาด, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ส่วนที่เป็นของแข็งที่หุ้มตัวหอย
เปลือกหุ้ม[N] shell, See also: covering, shield, shelter, Syn. เปลือก, Example: เมื่อตรวจดูด้วยแว่นขยายจะเห็นว่าไข่ส่วนมากมีรูปกลมมีเปลือกหุ้มโดยรอบเรียบและโปร่งใส, Thai definition: ส่วนนอกที่โอบคลุมของสิ่งต่างๆ ไว้
กะเทาะ[V] shell, See also: scale, flake off, crack, strip, come off, Syn. กะเทาะ, Example: เมื่อไก่ออกไข่แล้ว แม่ไก่จะคอยกกไข่ของตนจนลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา, Thai definition: ทำให้ล่อนหลุดออก
กระดอง[N] carapace, See also: shell, Example: เต่าจะหดหัวและขาอยู่ในกระดองของมันเพื่อหลบภัย, Count unit: กระดอง, ฝา, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล
กะเทาะ[V] shell, See also: husk, Syn. กะเทาะเปลือก, Example: คุณตากะเทาะเปลือกเกาลัดให้หลานสาวกิน
กระดอง[N] shell of a tortoise, See also: carapace, Example: ไทยมีกฎหมายห้ามจับห้ามส่งกระดองเต่าเป็นสินค้าออกและห้ามครอบครองซากเพื่อทำการค้าอย่างเด็ดขาด, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
เบี้ย[n.] (bīa) EN: cowrie = cowry ; cowrie shell   FR: cauri = cauris [m]
เชลแล็ก[n.] (chēllaek) EN: shellac   FR: gomme-laque [f]
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell   FR: couvercle [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil   
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยสังข์[n. exp.] (høi sang) EN: conch ; conch shell   
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalisong) EN: shell peanuts   
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHELL    SH EH1 L
SHELLS    SH EH1 L Z
SHELLY    SH EH1 L IY0
SHELL'S    SH EH1 L Z
SHELLED    SH EH1 L D
SHELLER    SH EH1 L ER0
SHELLEY    SH EH1 L IY0
SHELLMAN    SH EH1 L M AH0 N
SHELLING    SH EH1 L IH0 NG
SHELLITO    SH EY0 L IY1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shell    (v) ʃˈɛl (sh e1 l)
shells    (v) ʃˈɛlz (sh e1 l z)
shellac    (v) ʃˈəlˈæk (sh @1 l a1 k)
shelled    (v) ʃˈɛld (sh e1 l d)
shellacs    (v) ʃˈəlˈæks (sh @1 l a1 k s)
shelling    (v) ʃˈɛlɪŋ (sh e1 l i ng)
shellfire    (n) ʃˈɛlfaɪər (sh e1 l f ai @ r)
shellfish    (n) ʃˈɛlfɪʃ (sh e1 l f i sh)
shellacked    (v) ʃˈəlˈækt (sh @1 l a1 k t)
shellproof    (j) ʃˈɛlpruːf (sh e1 l p r uu f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ké, ㄎㄜˊ, / ] shell, #4,135 [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] shell; crust, #4,135 [Add to Longdo]
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
贝类[bèi lèi, ㄅㄟˋ ㄌㄟˋ, / ] shellfish; mollusks, #35,363 [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, ] shell; crust; husk; Japanese variant of 殼|壳, #122,407 [Add to Longdo]
贝雕[bèi diāo, ㄅㄟˋ ㄉㄧㄠ, / ] shell carving, #150,824 [Add to Longdo]
贝丘[bèi qiū, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄡ, / ] shell mound, #285,390 [Add to Longdo]
壳牌[Ké pái, ㄎㄜˊ ㄆㄞˊ, / ] Shell (petroleum company) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehäuseform {f} | Gehäuseformen {pl}shell style | shell styles [Add to Longdo]
Gehäusegröße {f}shell size [Add to Longdo]
Gehäuseoberfläche {f}shell finish [Add to Longdo]
Gehäuseteile {pl}shell parts [Add to Longdo]
Granatsplitter {m} | Granatsplitter {pl}shell splinter | shell splinters [Add to Longdo]
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness [Add to Longdo]
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end [Add to Longdo]
Mantelkühler {m}shell type cooler [Add to Longdo]
Muschelhaufen {m}shell midden [Add to Longdo]
Rohbaumaß {n}shell dimension [Add to Longdo]
Zylinderkessel {m}shell type boiler [Add to Longdo]
Shelleyfrankolin {m} [ornith.]Shelley's Francolin [Add to Longdo]
Shelleybülbül {m} [ornith.]Shelley's Greenbul [Add to Longdo]
Shelleyglanzstar {m} [ornith.]Shelley's Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
むき身;剥き身;剥身[むきみ, mukimi] (n) shellfish removed from the shell [Add to Longdo]
コキール;コキーユ[, koki-ru ; koki-yu] (n) shell (fre [Add to Longdo]
サブシェル[, sabushieru] (n) {comp} sub-shell [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
シーシェル[, shi-shieru] (n) {comp} C shell [Add to Longdo]
シェラック;セラック[, shierakku ; serakku] (n) shellac [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
シェル[しえる, shieru] shell [Add to Longdo]
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script [Add to Longdo]
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program [Add to Longdo]
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]
ログインシェル[ろぐいんしえる, roguinshieru] login shell [Add to Longdo]
シーシェル[しーしえる, shi-shieru] C shell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shell \Shell\, n. [OE. shelle, schelle, AS. scell, scyll; akin
   to D. shel, Icel. skel, Goth. skalja a tile, and E. skill.
   Cf. {Scale} of fishes, {Shale}, {Skill}.]
   1. A hard outside covering, as of a fruit or an animal.
    Specifically:
    (a) The covering, or outside part, of a nut; as, a
      hazelnut shell.
    (b) A pod.
    (c) The hard covering of an egg.
      [1913 Webster]
 
         Think him as a serpent's egg, . . .
         And kill him in the shell.    --Shak.
      [1913 Webster]
    (d) (Zool.) The hard calcareous or chitinous external
      covering of mollusks, crustaceans, and some other
      invertebrates. In some mollusks, as the cuttlefishes,
      it is internal, or concealed by the mantle. Also, the
      hard covering of some vertebrates, as the armadillo,
      the tortoise, and the like.
    (e) (Zool.) Hence, by extension, any mollusks having such
      a covering.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A hollow projectile, of various shapes, adapted for
    a mortar or a cannon, and containing an explosive
    substance, ignited with a fuse or by percussion, by means
    of which the projectile is burst and its fragments
    scattered. See {Bomb}.
    [1913 Webster]
 
   3. The case which holds the powder, or charge of powder and
    shot, used with breechloading small arms.
    [1913 Webster]
 
   4. Any slight hollow structure; a framework, or exterior
    structure, regarded as not complete or filled in; as, the
    shell of a house.
    [1913 Webster]
 
   5. A coarse kind of coffin; also, a thin interior coffin
    inclosed in a more substantial one. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. An instrument of music, as a lyre, -- the first lyre
    having been made, it is said, by drawing strings over a
    tortoise shell.
    [1913 Webster]
 
       When Jubal struck the chorded shell. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. An engraved copper roller used in print works.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. The husks of cacao seeds, a decoction of which is
    often used as a substitute for chocolate, cocoa, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.) The outer frame or case of a block within which
    the sheaves revolve.
    [1913 Webster]
 
   10. A light boat the frame of which is covered with thin wood
     or with paper; as, a racing shell.
     [1913 Webster]
 
   11. Something similar in form or action to an ordnance shell;
     specif.:
     (a) (Fireworks) A case or cartridge containing a charge
       of explosive material, which bursts after having been
       thrown high into the air. It is often elevated
       through the agency of a larger firework in which it
       is contained.
     (b) (Oil Wells) A torpedo.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. A concave rough cast-iron tool in which a convex lens is
     ground to shape.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. A gouge bit or shell bit.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Message shell}, a bombshell inside of which papers may be
    put, in order to convey messages.
 
   {Shell bit}, a tool shaped like a gouge, used with a brace in
    boring wood. See {Bit}, n., 3.
 
   {Shell button}.
     (a) A button made of shell.
     (b) A hollow button made of two pieces, as of metal, one
       for the front and the other for the back, -- often
       covered with cloth, silk, etc.
 
   {Shell cameo}, a cameo cut in shell instead of stone.
 
   {Shell flower}. (Bot.) Same as {Turtlehead}.
 
   {Shell gland}. (Zool.)
     (a) A glandular organ in which the rudimentary shell is
       formed in embryonic mollusks.
     (b) A glandular organ which secretes the eggshells of
       various worms, crustacea, mollusks, etc.
 
   {Shell gun}, a cannon suitable for throwing shells.
 
   {Shell ibis} (Zool.), the openbill of India.
 
   {Shell jacket}, an undress military jacket.
 
   {Shell lime}, lime made by burning the shells of shellfish.
    
 
   {Shell marl} (Min.), a kind of marl characterized by an
    abundance of shells, or fragments of shells.
 
   {Shell meat}, food consisting of shellfish, or testaceous
    mollusks. --Fuller.
 
   {Shell mound}. See under {Mound}.
 
   {Shell of a boiler}, the exterior of a steam boiler, forming
    a case to contain the water and steam, often inclosing
    also flues and the furnace; the barrel of a cylindrical,
    or locomotive, boiler.
 
   {Shell road}, a road of which the surface or bed is made of
    shells, as oyster shells.
 
   {Shell sand}, minute fragments of shells constituting a
    considerable part of the seabeach in some places.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shell \Shell\, v. i.
   1. To fall off, as a shell, crust, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast the shell, or exterior covering; to fall out of
    the pod or husk; as, nuts shell in falling.
    [1913 Webster]
 
   3. To be disengaged from the ear or husk; as, wheat or rye
    shells in reaping.
    [1913 Webster] Shellac

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shell \Shell\, v. t. [imp. & p. p. {Shelled}; p. pr. & vb. n.
   {Shelling}.]
   1. To strip or break off the shell of; to take out of the
    shell, pod, etc.; as, to shell nuts or pease; to shell
    oysters.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate the kernels of (an ear of Indian corn, wheat,
    oats, etc.) from the cob, ear, or husk.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw shells or bombs upon or into; to bombard; as, to
    shell a town.
    [1913 Webster]
 
   {To shell out}, to distribute freely; to bring out or pay, as
    money. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shell
   n 1: ammunition consisting of a cylindrical metal casing
      containing an explosive charge and a projectile; fired from
      a large gun
   2: the material that forms the hard outer covering of many
     animals
   3: hard outer covering or case of certain organisms such as
     arthropods and turtles [syn: {carapace}, {shell}, {cuticle},
     {shield}]
   4: the hard usually fibrous outer layer of some fruits
     especially nuts
   5: the exterior covering of a bird's egg [syn: {shell},
     {eggshell}]
   6: a rigid covering that envelops an object; "the satellite is
     covered with a smooth shell of ice"
   7: a very light narrow racing boat [syn: {shell}, {racing
     shell}]
   8: the housing or outer covering of something; "the clock has a
     walnut case" [syn: {shell}, {case}, {casing}]
   9: a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield
     attached to an artillery piece to protect the gunners) [syn:
     {plate}, {scale}, {shell}]
   10: the hard largely calcareous covering of a mollusc or a
     brachiopod
   v 1: use explosives on; "The enemy has been shelling us all day"
      [syn: {blast}, {shell}]
   2: create by using explosives; "blast a passage through the
     mountain" [syn: {blast}, {shell}]
   3: fall out of the pod or husk; "The corn shelled"
   4: hit the pitches of hard and regularly; "He shelled the
     pitcher for eight runs in the first inning"
   5: look for and collect shells by the seashore
   6: come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi
     beat Becker in the tennis championship"; "We beat the
     competition"; "Harvard defeated Yale in the last football
     game" [syn: {beat}, {beat out}, {crush}, {shell}, {trounce},
     {vanquish}]
   7: remove from its shell or outer covering; "shell the legumes";
     "shell mussels"
   8: remove the husks from; "husk corn" [syn: {husk}, {shell}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 shell
  n.
 
   [orig. {Multics} techspeak, widely propagated via Unix]
 
   1. [techspeak] The command interpreter used to pass commands to an
   operating system; so called because it is the part of the operating system
   that interfaces with the outside world.
 
   2. More generally, any interface program that mediates access to a special
   resource or {server} for convenience, efficiency, or security reasons; for
   this meaning, the usage is usually a shell around whatever. This sort of
   program is also called a wrapper.
 
   3. A skeleton program, created by hand or by another program (like, say, a
   parser generator), which provides the necessary {incantation}s to set up
   some task and the control flow to drive it (the term {driver} is sometimes
   used synonymously). The user is meant to fill in whatever code is needed to
   get real work done. This usage is common in the AI and Microsoft Windows
   worlds, and confuses Unix hackers.
 
   Historical note: Apparently, the original Multics shell (sense 1) was so
   called because it was a shell (sense 3); it ran user programs not by
   starting up separate processes, but by dynamically linking the programs
   into its own code, calling them as subroutines, and then dynamically
   de-linking them on return. The VMS command interpreter still does something
   very like this.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top