ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไฟไหม้

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฟไหม้-, *ไฟไหม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟไหม้[V] be on fire, See also: catch fire, Syn. ไฟลุก, ไฟเผา, Example: เมื่อวานเกิดไฟไหม้ที่ทุ่งท้ายซอย รถดับเพลิงหลายคันต้องมาดับอยู่นาน, Thai definition: ลุกเผาไหม้สิ่งต่างๆ จนเสียหายเพราะเปลวไฟ
ไฟไหม้[V] be on fire, See also: catch fire, Syn. ไฟลุก, ไฟเผา, Example: เมื่อวานเกิดไฟไหม้ที่ทุ่งท้ายซอย รถดับเพลิงหลายคันต้องมาดับอยู่นาน, Thai definition: ลุกเผาไหม้สิ่งต่างๆ จนเสียหายเพราะเปลวไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก,การบาดเจ็บจากไฟไหม้,ไฟไหม้,บาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้,ความร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แผลถูกความร้อน,ไหม้,บาดแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก,บาดแผลไฟไหม้,ไฟลวก,แผลไหม้,แผลไฟไหม้ [การแพทย์]
Fire and Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Firesไฟไหม้,ไฟ,การลุกไหม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FIRE!ไฟไหม้House on Fire (2009)
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา Pinocchio (1940)
- A fire!ไฟไหม้Pinocchio (1940)
You're a rat underneath. You can have a fire and theft policy.คุณสามารถมีนโยบายที่ไฟไหม้และ การโจรกรรมสำหรับมัน Help! (1965)
There's a fire in my belly, and she's the woman to put it out.มีไฟไหม้อยู่ในท้องของฉัน และเธอเป็นผู้หญิงที่จะนำมัน ออก Mad Max (1979)
I'm on fire, I'm on fire!ฉันไฟฉันไฟไหม้Mad Max (1979)
It was burnt down and demolished.มันถูกไฟไหม้และพังยับเยิน Idemo dalje (1982)
Fire, John. Fire.ไฟจอห์น ไฟไหม้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Fire. Fire. Fire!ไฟไหม้ ไฟไหม้ ไฟไหม้Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Fire!- ไฟไหม้Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You're on fire!คุณไฟไหม้Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
ไฟไหม้[X] (faimai) EN: fire !   FR: au feu !

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้

English-Thai: Nontri Dictionary
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
火事[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้

German-Thai: Longdo Dictionary
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top