ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปืน

   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปืน-, *ปืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืน[N] gun, See also: firearm, rifle, Example: ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย, Count unit: ด้าม, กระบอก
ปืนกล[N] machine gun, Example: ทหารรัวปืนกลยิงอีกพักใหญ่เพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดที่ทำงานโดยใช้กลไกเพื่อให้ยิงเร็ว
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนยา[N] poisoned arrow, Thai definition: ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ
ปืนลม[N] air gun, Count unit: กระบอก
ปืนไฟ[N] firearm, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนที่ใช้กำลังไฟ
ปืนครก[N] mortar, Example: ผู้ก่อการร้ายยิงปืนครกเข้ามาในค่ายทหาร, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนใหญ่ใช้ในการรบ สำหรับยิงให้วิถีกระสุนโค้งมาก
ปืนยาว[N] rifle, Example: นายพรานนอนเหยียดยาวหนุนหัวด้วยขอนไม้และกอดปืนยาวไว้แนบอก, Count unit: ด้าม, กระบอก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก
ปืนใหญ่[N] cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count unit: กระบอก,ลำ, Thai definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปืนน. อาวุธสำหรับยิงให้ลูกออกจากลำกล้องด้วยกำลังดินระเบิดหรือแรงอัดดันด้วยลมเป็นต้น.
ปืนกลน. ปืนที่มีกลไกยิงได้เร็วมาก.
ปืนครกน. ปืนใหญ่ที่มีลำกล้องสั้นลักษณะคล้ายครก.
ปืนพกน. ปืนขนาดเล็ก สำหรับพกพาติดตัวไปได้.
ปืนยาน. ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ.
ปืนยาวน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ลำกล้องยาวตั้งแต่ ๒๐ นิ้วขึ้นไป มีแหนบสำหรับบรรจุกระสุน มักใช้ล่าสัตว์.
ปืนลมน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ใช้แรงอัดดันด้วยลม.
ปืนสั้นน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ลำกล้องยาว ๒-๖ นิ้ว มีแหนบหรือลูกโม่สำหรับบรรจุกระสุน.
ปืนเล็กน. ปืนที่มีปากลำกล้องกว้างต่ำกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ลงมา.
ปืนเล็กยาวน. ปืนเล็กที่มีลำกล้องยาวติดดาบปลายปืนได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
push gun; poke gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reaction gun; expansion gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
expansion gun; reaction gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pistolปืนพก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air gunปืนอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low voltage electron gunปืนอิเล็กตรอนแรงดันต่ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Pistolsปืนพก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gun.ขอปืน One Way (2010)
Gun!ปืน Kame'e (2011)
Gun.ปืน Mai Ka Wa Kahiko (2012)
My gun.ปืนฉัน Linchpin (2012)
A gunstore?ร้านขายปืนKingdom of the Blind (2012)
Gun!ปืนWe Are Family (2013)
Gun!ปืนCarbon Copy (2013)
Hit men?มือปืนRise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Take charge of that gun!ตรวจดูปืน The Great Dictator (1940)
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
Stand by your trigger!เตรียมไกปืน The Great Dictator (1940)
The anti-aircraft gun!ปืนต่อต้านอากาศยาน The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนกล[n.] (peūnkon) EN: machine gun   FR: mitrailleuse [f]
ปืนกลมือ[n.] (peūnkonmeū) EN: burp gun   FR: mitraillette [f]
ปืนครก[n. exp.] (peūn khrok) EN: mortar   
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนยา[n.] (peūnyā) EN: poisoned arrow   
ปืนยาว [n.] (peūnyāo) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
ปืนลม[n. exp.] (peūnlom) EN: air gun   FR: carabine à air comprimé [f]
ปืนลูกซอง[n. exp.] (peūn lūk søng) EN: shotgun ; fowling piece   

English-Thai: Longdo Dictionary
squirt gun(n) ปืนฉีดน้ำ, S. water pistol, water gun

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air gun[N] ปืนลม
air rifle[N] ปืนลมไรเฟิล
artillery[N] ปืนใหญ่
bazooka[N] ปืนยิงรถถัง
blunderbuss[N] ปืนสั้นที่มีปากกระบอกใหญ่
bombardier[N] ปืนใหญ่
cannon[N] ปืนใหญ่
carbine[N] ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น
fieldplece[N] ปืนสนาม
firelock[N] ปืนแก๊ป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
blunderbuss(n) ปืนปากแตร
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน,มือปืนคุ้มกัน
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนครก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heat (n slang) ปืน
shotgun (n) ปืนลูกซอง
sidearm (n ) ปืนพก มีด ดาบ ดาบปลายปืน หรืออาวุธอื่นที่พกติดข้างตัว
sub-machine gun (n) ปืนกลมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ガン[がん, gan] (n) ปืน , มะเร็ง

German-Thai: Longdo Dictionary
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top