Search result for

ปืน

(93 entries)
(0.0623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปืน-, *ปืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืน[N] gun, See also: firearm, rifle, Example: ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย, Count unit: ด้าม, กระบอก
ปืนกล[N] machine gun, Example: ทหารรัวปืนกลยิงอีกพักใหญ่เพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดที่ทำงานโดยใช้กลไกเพื่อให้ยิงเร็ว
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนยา[N] poisoned arrow, Thai definition: ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ
ปืนลม[N] air gun, Count unit: กระบอก
ปืนไฟ[N] firearm, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนที่ใช้กำลังไฟ
ปืนครก[N] mortar, Example: ผู้ก่อการร้ายยิงปืนครกเข้ามาในค่ายทหาร, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนใหญ่ใช้ในการรบ สำหรับยิงให้วิถีกระสุนโค้งมาก
ปืนยาว[N] rifle, Example: นายพรานนอนเหยียดยาวหนุนหัวด้วยขอนไม้และกอดปืนยาวไว้แนบอก, Count unit: ด้าม, กระบอก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก
ปืนใหญ่[N] cannon, See also: artillery, ordnance, Example: ข้าศึกใช้ปืนใหญ่ยิงคลังน้ำมัน, Count unit: กระบอก,ลำ, Thai definition: ปืนขนาดใหญ่ใช้ในการรบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปืนน. อาวุธสำหรับยิงให้ลูกออกจากลำกล้องด้วยกำลังดินระเบิดหรือแรงอัดดันด้วยลมเป็นต้น.
ปืนกลน. ปืนที่มีกลไกยิงได้เร็วมาก.
ปืนครกน. ปืนใหญ่ที่มีลำกล้องสั้นลักษณะคล้ายครก.
ปืนพกน. ปืนขนาดเล็ก สำหรับพกพาติดตัวไปได้.
ปืนยาน. ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ.
ปืนยาวน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ลำกล้องยาวตั้งแต่ ๒๐ นิ้วขึ้นไป มีแหนบสำหรับบรรจุกระสุน มักใช้ล่าสัตว์.
ปืนลมน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ใช้แรงอัดดันด้วยลม.
ปืนสั้นน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ลำกล้องยาว ๒-๖ นิ้ว มีแหนบหรือลูกโม่สำหรับบรรจุกระสุน.
ปืนเล็กน. ปืนที่มีปากลำกล้องกว้างต่ำกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ลงมา.
ปืนเล็กยาวน. ปืนเล็กที่มีลำกล้องยาวติดดาบปลายปืนได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
push gun; poke gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reaction gun; expansion gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
expansion gun; reaction gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pistolปืนพก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air gunปืนอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low voltage electron gunปืนอิเล็กตรอนแรงดันต่ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Pistolsปืนพก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gun.ขอปืน One Way (2010)
Gun!ปืน Kame'e (2011)
Gun.ปืน Mai Ka Wa Kahiko (2012)
My gun.ปืนฉัน Linchpin (2012)
A gunstore?ร้านขายปืนKingdom of the Blind (2012)
Gun!ปืนWe Are Family (2013)
Gun!ปืนCarbon Copy (2013)
Hit men?มือปืนRise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Two birds, one stone. Seemed good to me.มันดีสำหรับฉันว่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว New Haven Can Wait (2008)
Huh?- [เสียงปืนคลิ๊ก] - หือ? Dead Space: Downfall (2008)
These things seem to handle bullets just fine.เจ้าสิ่งนี้ดูเหมือนจะรับมือกับกระสุนปืนได้สบายๆ Dead Space: Downfall (2008)
Badge and a gun pretty much makes it easy not to get into a fight.มีปืนแค่เนี่ยก็ไม่ ต้องสู้กับใครแล้ว Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนกล[n.] (peūnkon) EN: machine gun   FR: mitrailleuse [f]
ปืนกลมือ[n.] (peūnkonmeū) EN: burp gun   FR: mitraillette [f]
ปืนครก[n. exp.] (peūn khrok) EN: mortar   
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนยา[n.] (peūnyā) EN: poisoned arrow   
ปืนยาว [n.] (peūnyāo) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
ปืนลม[n. exp.] (peūnlom) EN: air gun   FR: carabine à air comprimé [f]
ปืนลูกซอง[n. exp.] (peūn lūk søng) EN: shotgun ; fowling piece   

English-Thai: Longdo Dictionary
squirt gun(n) ปืนฉีดน้ำ, S. water pistol, water gun

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air gun[N] ปืนลม
air rifle[N] ปืนลมไรเฟิล
artillery[N] ปืนใหญ่
bazooka[N] ปืนยิงรถถัง
blunderbuss[N] ปืนสั้นที่มีปากกระบอกใหญ่
bombardier[N] ปืนใหญ่
cannon[N] ปืนใหญ่
carbine[N] ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น
fieldplece[N] ปืนสนาม
firelock[N] ปืนแก๊ป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
blunderbuss(n) ปืนปากแตร
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน,มือปืนคุ้มกัน
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนครก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heat (n slang) ปืน
shotgun (n) ปืนลูกซอง
sub-machine gun (n) ปืนกลมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ガン[がん, gan] (n) ปืน , มะเร็ง

German-Thai: Longdo Dictionary
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top