Search result for

stir

(129 entries)
(0.1367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stir-, *stir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stir[VT] คนให้เข้ากัน, See also: กวน, Syn. mix, shake
stir[VI] ขยับ, See also: ค่อยๆ เคลื่อน, Syn. budge, move
stir[VT] ขยับ, See also: ค่อยๆ เคลื่อน, Syn. budge, move
stir[VT] ปลุกเร้า, See also: กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arouse, excite, wake
stir[N] การกวน, See also: การคนให้เข้ากัน
stir[N] ความตื่นเต้น, See also: ความชุลมุนวุ่นวาย, Syn. commotion, excitation
stir[N] คุก (คำสแลง), See also: เรือนจำ, Syn. jail, prison
stir in[PHRV] คนใน, See also: กวนใน, แกว่งใน
stir to[PHRV] กระตุ้น (บางคน) ให้ทำ (บางสิ่ง)
stir up[PHRV] คนให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
stirring(สเทอ'ริง) adj. ปลุกเร้า,กระตุ้น,ตื่น-เต้น,เคลื่อนไปมา,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., Syn. exciting
stirrup(สเทอ'อัพ) n. โกลน,ห่วงเหล็กสำหรับเหยียบ,เชือกโกลน,สายโกลน,กระดูกโกลนในช่องหู (หรือ stapes) ,โครงค้ำ
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)
bestir(บิสเทอร์') {bestirred,bestirring,bestirs} vt. กระตุ้น,ทำให้มุมานะ

English-Thai: Nontri Dictionary
stir(vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า
stirrup(n) โครงค้ำ,โกลน
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stirrup; stapesกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not enough strength in me to stir the air.ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะหายใจ The Mark of Nimueh (2008)
that it would stir old memories.ทำให้ความทรงจำเก่าๆ กลับมา To Kill the King (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
So why must you stir up a man like that?แล้วทำไม คุณถึงไปแหย่ คนแบบนั้นได้? Episode #1.7 (2008)
Until he stirred things up.จนกระทั้ง เขามากวนมันขึ้นมา. Episode #1.9 (2008)
Can I get a grandee drip, and a decaff, triple grandee, non-fat, extra hot, stirred milk Como Macchiato.ผมขอ แกรนเด ดริป กับดีแคฟ ทริปเปิ้ล แกรนเด นอน-แฟท ร้อนพิเศษ นมอุ่น โคโม มาเกียโต้ Made of Honor (2008)
What you wanna do, is stir up the table.อะไรที่คุณต้องทำ การจัด งาน Made of Honor (2008)
Well, sir, I'm sure you'd agree, some pretty stirring images there.ท่านครับ ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นด้วย ภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่น Frost/Nixon (2008)
You sit down there, make yourself comfortable, put your feet in the stirrups and...นั่งลงตรงนั้น ทำตัวตามสบาย วางเท้าลงบนแท่น และ... Burn After Reading (2008)
A new video prank by the subversive group Humanz... caused a nation wide stir today.การแทรกสัญญาณของกลุ่มใต้ดิน Nที่ใช้ชื่อว่า "ฮิวแมนซ์" .. วันนี้ ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศ Gamer (2009)
He's stirred up a hornet's nest.เค้าไปแหย่รังแตนเข้าแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Without women, it's like back in the stir.ขาดผู้หญิงกระทิงเฉาตาย Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stirShe stirred her tea with a little gold spoon.
stirSomething was stirring in the dark.
stirShe stirred the instant coffee and poured in milk.
stirShe stirred her coffee with a spoon.
stirIt's making a great stir.
stirIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.
stirShe stirred the soup with a spoon.
stirThe news caused a great stir.
stirI'm sure she'll cause a stir in the Tokyo fashion world.
stirStir, and you are a dead man.
stirShe stirred the milk into her coffee.
stirHe's here trying to stir up trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
คน[V] stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
เขี่ย[V] stir, See also: scratch, Syn. สะกิด, ปัด, Example: พ่อใช้นิ้วเขี่ยผงที่ลูกตาลูกสาวเบาๆ, Thai definition: ค่อยๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่หลุดออกไป
ซาว[V] wash (rice), See also: stir (rice) with hand and wash with water, rinse, Syn. ล้างน้ำ, Example: ก่อนหุงข้าว เราจะซาวข้าวให้สะอาด 2-3 ครั้ง, Thai definition: เอาข้าวสารล้างน้ำด้วยวิธีใช้มือคนให้ทั่วเพื่อให้สะอาดก่อนหุงต้ม เรียกว่า ซาวข้าว, โดยปริยายหมายถึง ล้างสิ่งอื่นด้วยวิธีเช่นนั้น
กระดุกกระดิก[V] move, See also: stir, wag, wriggle, fidget, Syn. กระดิก, เคลื่อนไหว, Ant. หยุด, สงบ, Example: ไม่นานนักน้ำในกระทงก็ดังฉี่ๆ แม่เป้งมดแดงที่ลอยขยับปีกไปมาเริ่มดิ้นแรงขึ้น ไม่ช้ามันก็ไม่กระดุกกระดิก เพราะน้ำในนั้นเริ่มเดือดปุดๆ ขึ้นมา
กระดิกกระเดี้ย[V] move, See also: stir, budge, Syn. ขยับ, เคลื่อน, Example: เธอนอนนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยไปไหน, Thai definition: เคลื่อนไหวน้อยๆ
กระดูกโกลน[N] stirrup-shaped bone of ear, See also: stapes, Example: หูตึงอาจเกิดเนื่องมาจากมีกระดูกงอกที่บริเวณช่องรูปรี แล้วยึดฐานของกระดูกโกลนให้ติดแน่น
กวน[V] stir, See also: mix, Syn. คน, Example: แม่กำลังกวนแป้งเพื่อทำขนมชั้น, Thai definition: คนให้เข้ากัน
ก่อ[V] cause, See also: stir up, arouse, evoke, provoke, Example: ชุติมาชอบก่อเรื่องให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสมอๆ
การกวน[N] stirring, See also: mixing, Syn. การคน, Example: การกวนกะละแมต้องใช้เวลานานและมีความอดทนสูง, Thai definition: การคนให้เข้ากัน, การคนให้เข้ากันจนข้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: stir ; poke ; plug   FR: faire bouger ; remuer ; secouer
เขี่ยเถ้า[v. exp.] (khīa thao) EN: stir ashes   
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ลักเพศ[v.] (lakkaphēt) EN: dress like the opposite sex ; behave like the opposite sex   FR: se travestir

CMU English Pronouncing Dictionary
STIR    S T ER1
STIRN    S T ER1 N
STIRS    S T ER1 Z
STIRES    S T AY1 R Z
STIRRED    S T ER1 D
STIRRUP    S T ER1 AH0 P
STIRLING    S T ER1 L IH0 NG
STIRRING    S T ER1 IH0 NG
STIRRUPS    S T ER1 AH0 P S
STIREWALT    S T AO1 R UW0 AH0 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stir    (v) (s t @@1 r)
stirs    (v) (s t @@1 z)
stirred    (v) (s t @@1 d)
stirrup    (n) (s t i1 r @ p)
Stirling    (n) (s t @@1 l i ng)
stirring    (v) (s t @@1 r i ng)
stirrups    (n) (s t i1 r @ p s)
stirringly    (a) (s t @@1 r i ng l ii)
stirrup-cup    (n) - (s t i1 r @ p - k uh p)
stirrup-cups    (n) - (s t i1 r @ p - k uh p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stirn {f}หน้าผาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stirlingmotor {m} [techn.]Stirling engine [Add to Longdo]
Stirn {f}forehead [Add to Longdo]
Stirnband {n} | Stirnbänder {pl}headband | headbands [Add to Longdo]
Stirnband {n} | Stirnbänder {pl}bandeau | bandeaux [Add to Longdo]
Stirnband {n} | Stirnbänder {pl}frontlet | frontlets [Add to Longdo]
Stirnbein {n} [anat.]frontal bone [Add to Longdo]
Stirnbrett {n}; Traufbrett {n}; Sparrenabdeckung {f}fascia; fascia board [Add to Longdo]
Stirnfläche {f}abutting face [Add to Longdo]
Stirnhaar {n}forelock [Add to Longdo]
Stirnhöhle {f} [anat.] | Stirnhöhlen {pl}frontal sinus | frontal sinuses [Add to Longdo]
Stirnlocke {f} | Stirnlocken {pl}forelock | forelocks [Add to Longdo]
Stirnrad {n} | Stirnräder {pl}spur gear; spur wheel | spur gears; spur wheels [Add to Longdo]
Stirnradgetriebe {n} [techn.]spur gear [Add to Longdo]
Stirnreibahle {f}bottoming reamer [Add to Longdo]
Stirnrunzel {f}frowning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[, toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei [Add to Longdo]
マドラー[, madora-] (n) muddler; stir stick [Add to Longdo]
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱き交ぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大蒜炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
宫爆肉丁[gōng bào ròu dīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄖㄡˋ ㄉㄧㄥ, / ] stir-fried diced pork [Add to Longdo]
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, / ] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt [Add to Longdo]
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster [Add to Longdo]
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, ] stir up; incite [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] stir; to pound [Add to Longdo]
炒菜[chǎo cài, ㄔㄠˇ ㄘㄞˋ, ] stir-fried dish [Add to Longdo]
炒菠菜[chǎo bō cài, ㄔㄠˇ ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] stir-fried spinach [Add to Longdo]
炒面[chǎo miàn, ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] stir-fried noodles; "chow mein" [Add to Longdo]
牛肉炒面[niú ròu chǎo miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] stir-fried noodles with beef [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鉢巻き[はちまき, hachimaki] Stirnband [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] Stirn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stir \Stir\, v. t. [imp. & p. p. {Stirred}; p. pr. & vb. n.
   {Stirring}.] [OE. stiren, steren, sturen, AS. styrian;
   probably akin to D. storen to disturb, G. st["o]ren, OHG.
   st[=o]ren to scatter, destroy. [root]166.]
   1. To change the place of in any manner; to move.
    [1913 Webster]
 
       My foot I had never yet in five days been able to
       stir.                 --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb the relative position of the particles of, as
    of a liquid, by passing something through it; to agitate;
    as, to stir a pudding with a spoon.
    [1913 Webster]
 
       My mind is troubled, like a fountain stirred.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring into debate; to agitate; to moot.
    [1913 Webster]
 
       Stir not questions of jurisdiction.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To incite to action; to arouse; to instigate; to prompt;
    to excite. "To stir men to devotion." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       An Ate, stirring him to blood and strife. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And for her sake some mutiny will stir. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In all senses except the first, stir is often followed
      by up with an intensive effect; as, to stir up fire; to
      stir up sedition.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To move; incite; awaken; rouse; animate; stimulate;
     excite; provoke.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stir \Stir\, v. i.
   1. To move; to change one's position.
    [1913 Webster]
 
       I had not power to stir or strive,
       But felt that I was still alive.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in motion; to be active or bustling; to exert or
    busy one's self.
    [1913 Webster]
 
       All are not fit with them to stir and toil. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The friends of the unfortunate exile, far from
       resenting his unjust suspicions, were stirring
       anxiously in his behalf.       --Merivale.
    [1913 Webster]
 
   3. To become the object of notice; to be on foot.
    [1913 Webster]
 
       They fancy they have a right to talk freely upon
       everything that stirs or appears.   --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To rise, or be up, in the morning. [Colloq.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stir \Stir\, n.
   1. The act or result of stirring; agitation; tumult; bustle;
    noise or various movements.
    [1913 Webster]
 
       Why all these words, this clamor, and this stir?
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Consider, after so much stir about genus and
       species, how few words we have yet settled
       definitions of.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Public disturbance or commotion; tumultuous disorder;
    seditious uproar.
    [1913 Webster]
 
       Being advertised of some stirs raised by his
       unnatural sons in England.      --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Agitation of thoughts; conflicting passions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stir
   n 1: a prominent or sensational but short-lived news event; "he
      made a great splash and then disappeared" [syn: {stir},
      {splash}]
   2: emotional agitation and excitement
   3: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle}, {flurry},
     {ado}, {fuss}, {stir}]
   v 1: move an implement through; "stir the soup"; "stir my
      drink"; "stir the soil"
   2: move very slightly; "He shifted in his seat" [syn: {stir},
     {shift}, {budge}, {agitate}]
   3: stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the
     audience"; "stir emotions" [syn: {stimulate}, {excite},
     {stir}]
   4: stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories
     shook the community"; "the civil war shook the country" [syn:
     {stimulate}, {shake}, {shake up}, {excite}, {stir}]
   5: affect emotionally; "A stirring movie"; "I was touched by
     your kind letter of sympathy" [syn: {touch}, {stir}]
   6: summon into action or bring into existence, often as if by
     magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild
     birds in the air"; "call down the spirits from the mountain"
     [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke},
     {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward},
     {call forth}]
   7: to begin moving, "As the thunder started the sleeping
     children began to stir" [syn: {arouse}, {stir}]
   8: mix or add by stirring; "Stir nuts into the dough"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top