Search result for

มอด

(66 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอด-, *มอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอด    [N] weevil, See also: snout beetle, Example: ตู้เสื้อผ้าที่บ้านของฉันโดนมอดกินจนเกือบหมด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์ที่เจาะกินเข้าไปในวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดเป็นรูพรุนทั่วไปกับทั้งมีวัสดุผสมมูลขับถ่ายออกมาเป็นขุยเป็นเม็ดเล็กๆ เรียก ขี้มอด ส่วนใหญ่เป็นแมลงปีกแข็ง
มอด    [V] die out, See also: extinguish, go out, Example: เขาเติมฟืนเล็กๆ ลงในกองไฟที่ใกล้จะมอด, Thai definition: จวนจะดับ (ใช้แก่ไฟ)
มอด    [V] die, See also: pass away, perish, Syn. ตาย, มอดม้วย, ม้วยมอด, Example:
มอดม้วย    [V] die, See also: perish, pass away, Syn. ตาย, สิ้นลม, ม้วยมรณา, Example: เขาจะต้องมอดม้วยอย่างทุกข์ทรมานใจเหมือนอย่างที่เขาทำกับเธอ, Thai definition: สิ้นสุดการมีชีวิตอยู่
มอดไหม้    [V] burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มอดน. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิด หลายสกุล หลายวงศ์ และหลายอันดับ เจาะกินเข้าไปในวัสดุต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นรูพรุนทั่วไปกับทั้งมีวัสดุผสมมูลขับถ่ายออกมาเป็นขุยเป็นเม็ดเล็ก ๆ เรียก ขี้มอด ส่วนใหญ่เป็นแมลงปีกแข็งในอันดับ Coleoptera เช่น มอดข้าวสาร [Sitophilus oryzae (Linn.)] ในวงศ์ Curculionidae ทำลายข้าวสาร, มอดแป้ง [Tribolium castaneum (Herbst)] ในวงศ์ Tenebrionidae ทำลายข้าวโพด ข้าวสาลี, มอดไม้ไผ่ [Dinoderus minutus (Fabricius)] ในวงศ์ Bostrychidae เจาะไม้ไผ่แห้งเป็นรูเท่ารูเข็มกระจายทั่วไป
มอดเรียกหน้าที่เป็นรอย ๆ อย่างมอดเจาะเช่นหน้าคนที่เป็นฝีดาษ ว่า หน้ามอด.
มอดก. จวนจะดับ (ใช้แก่ไฟ)
มอดตาย, มักใช้เข้าคู่กับคำ ม้วย เป็น มอดม้วย หรือ ม้วยมอด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modulusมอดุลัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Young's modulusมอดุลัสของยัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modulus of elasticityมอดุลัสของสภาพยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modularมอดุลาร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moduloมอดุโล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moduloมอดุโล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moduleมอดูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
electronic control module (ECM)มอดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซีเอ็ม) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignition moduleมอดูลจุดระเบิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
object moduleมอดูลจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beetles, Grainมอดกินเมล็ดธัญญพืช [การแพทย์]
Flour Weedilsมอดแป้ง [การแพทย์]
Young' s modulusมอดุลัสของยัง, อัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
modulus of elasticityมอดุลัสสภาพยืดหยุ่น, อัตราส่วนระหว่างความเค้นและความเครียด มอดุลัสสภาพยืดหยุ่น สำหรับวัสดุชนิดหนึ่ง ๆ มีค่าคงตัว มอดุลัสสภาพยืดหยุ่น มีหลายแบบ ได้แก่ มอดุลัสของยัง มอดุลัสเฉือน มอดุลัสเชิงปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Candidate. Maybe, but i-i can't help thinkinผู้ท้าชิง บางที แต่ผม ผมอดไม่ได้ที่จะคิด New Haven Can Wait (2008)
Me, on the other hand, I'm a little less patient.แต่ฉันไม่เป็นอย่างนั้น ความอดทนของฉันมีน้อยนะ Odyssey (2008)
I'm a technician and a doctor.ผมเป็นเท็คนิคการแพทย์แล้วก็เป็นหมอด้วย Birthmarks (2008)
Is he a doctor too?เขาเป็นหมอด้วยหรือเปล่าคับ Emancipation (2008)
If you're tested again, you have a chance to end your people suffering.ถ้าเจ้าถูกทดสอบอีกครั้ง เจ้ามีโอกาสที่จะจบความอดอยากของประชาชน The Labyrinth of Gedref (2008)
Besides I would rather starve than beg my enemies for help.ข้ายอมอดอยากดีกว่าร้องขอความช่วยเหลือจากศัตรู The Labyrinth of Gedref (2008)
Those of you who don't starve to death will face him again next harvest and the harvest after that.พวกเจ้าจะยอมอดตาย จะต้องต่อสู้ยังงี้เพื่อแลกกับชีวิตไปเรื่อยๆงั้นหรอ The Moment of Truth (2008)
How dare you bring deceive me Bring shame to the family and kill my only heirกล้าดียังไงถึงได้ทำอย่างนี้ เจ้านำความอดสูมาสู่วงศ์ตระกูล ทำให้ทายาทของข้าต้องตาย Portrait of a Beauty (2008)
'To the north of the Great Seas of Meredor, you will find a lake.'มุ่งไปทางเหนือโพ้นทะเลแห่งเมอดอร์ เจ้าจะพบทะเลสาป Le Morte d'Arthur (2008)
Don't tell anyone that your father is the blind fortune tellerอย่าบอกใครว่าพ่อของเจ้าเป็นหมอดูตาบอด Iljimae (2008)
Are you testing my patience, huh?นี่... นายกำลังทดสอบความอดทนของชั้นใช่มั๊ย? Baby and I (2008)
When I see my type, I can't help it.เวลาเจอสาวตรงสเป็ค ผมอดใจไม่ไหวทุกที My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอด[n.] (møt) EN: weevil ; snout beetle   FR: charançon [m] ; calandre [f]
มอด[v.] (møt) EN: die ; pass away   FR: mourir ; s'éteindre
มอดม้วย[v.] (møt mūay) EN: die ; perish ; pass away   
มอดูลัส [n.] (mødūlas) EN: modulus   FR: module [m]
มอดูลัสของยัง[n. exp.] (mødūlas khøng Yang) EN: Young's modulus   
มอดูลัสเชิงปริมาตร[n. exp.] (mødūlas choēng parimāt) EN: bulk modulus   
มอดไหม้[v.] (møt mai) EN: burn out ; burn down ; die out   

English-Thai: Longdo Dictionary
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn out    [PHRV] ไม่มีชีวิตชีวา, See also: มอด (ความสามารถ), ไม่กระฉับกระเฉง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์,ผู้วิเศษ,หมอดู,มีญาณทิพย์
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance

English-Thai: Nontri Dictionary
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,
ausgehen(vi) |geht aus, ging aus, ist ausgegangen| ดับ, ทำให้สิ้น, ยกเลิก, ยุติ เช่น Nachdem er mich viel geschumpfen hatte, ging mir die Geduld aus. หลังจากที่เขาด่าฉันซะมากมาย ความอดทนของฉันก็มลายหายไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top