ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระบอก

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระบอก-, *กระบอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบอก[ADJ] tube-shaped, Example: เราเอาภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตหลายๆ รูปให้เด็กดู เช่น รูปทรงกระบอก รูปวงแหวน รูปปีรามิด รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม และอื่นๆ, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นทรงแบบกระบอก
กระบอก[N] bamboo flask, See also: tube-shaped container, bamboo canteen, Example: เด็กๆ รินน้ำใส่กระบอกแล้วดื่ม, Count unit: กระบอก, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน, ของอื่นๆ ที่มีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น
กระบอก[CLAS] classifier of flask, See also: numeration of flask, Example: คนนำทางบอกให้เอาน้ำเข้าป่าไปด้วยคนละหลายๆ กระบอก, Thai definition: ลักษณนามบอกสัณฐาน สำหรับใช้กับของกลมยาวแต่กลวง
กระบอก[CLAS] classifier of gun, See also: numeration of gun, Example: พี่ชายฉันสะสมปืนเอาไว้หลายกระบอก, Thai definition: ลักษณนามของปืน
กระบอก[N] sea mullet, See also: Mugil tade, Mugil dussumicri, Syn. ปลากระบอก, Thai definition: ชื่อปลาน้ำกร่อยและทะเลในสกุล Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Mugil วงศ์ Mugilidae ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด
กระบอกตา[N] eye socket
กระบอกฉีด[N] sprayer, See also: hypodermic syringe, syringe, Example: ต้นไม้พวกนี้เราใส่ปุ๋ยโดยเอาเม็ดปุ๋ยละลายน้ำใส่กระบอกฉีดแล้วฉีดพ่นตามลำต้นและใบอาทิตย์ละครั้ง, Count unit: กระบอก
กระบอกปืน[N] gun barrel, Example: เขารู้สึกเสียววูบไปทั้งร่างเมื่อกระบอกปืนกระทัดรัดจ้องเขม็งตรงหน้าอกในระยะเมตรเศษ, Count unit: กระบอก
กระบอกสูบ[N] cylinder, Example: รถยนต์แต่ละรุ่นมีกระบอกสูบไม่เท่ากัน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ส่วนของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ลักษณะเป็นโพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อสูบ เป็นช่องสำหรับบังคับให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา
กระบอกเพลา[N] axle, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปลอกไม้ที่ตอกอัดไว้ในรูดุมเกวียน สำหรับสอดเพลาเข้าในรูนั้นป้องกันมิให้รูดุมคราก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบอกน. ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน, ของอื่น ๆ ที่มีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระบอกปืน กระบอกตา
กระบอกลักษณนามบอกสัณฐาน สำหรับใช้กับของกลมยาวแต่กลวง เช่น ข้าวหลาม ๓ กระบอก
กระบอกเสื้อชนิดหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ แขนยาว ช่วงตัวสั้นเสมอบั้นเอว แขนรัด ตัวรัด คอสูง เรียกว่า เสื้อกระบอก
กระบอกหุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้าง ลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด เรียกว่า หุ่นกระบอก
กระบอกรูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
กระบอกน. ชื่อปลานํ้ากร่อยและปลาทะเลหลายชนิด ในสกุล Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Mugil วงศ์ Mugilidae ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก มีครีบหลัง ๒ ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น กระบอกท่อนไต้ [ L. vaigiensi (Qnoy & Gaimard)] กระบอกดำ [ L. parsia (Hamilton-Buchanan)] กระบอกขาว [ V. seheli (Forsskål)], กระเมาะ หรือ ละเมาะ ก็เรียก สำหรับปลาขนาดเล็ก, ปักษ์ใต้เรียก หมก หรือ มก.
กระบอกน. ดอกไม้, กลีบดอกไม้, เช่น กระบอกทิพย์ผกากวน กาเมศ กูเอย (นิ. นรินทร์), กว่ากลิ่นกระบอกบง- กชเกศเอาใจ (เสือโค), ใช้ว่า ตระบอก ก็มี.
กระบอกน. ชื่อเพลงไทย อัตราชั้นเดียว สมัยอยุธยา มี ๔ เพลง คือ เพลงกระบอก เพลงกระบอกเงิน เพลงกระบอกทอง และเพลงกระบอกนาก.
กระบอกตาน. เบ้าตา.
กระบอกสูบน. ส่วนของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ลักษณะเป็นโพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อสูบ เป็นช่องสำหรับบังคับให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syringeกระบอกฉีดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syringe, aspiratingกระบอกฉีดยาชนิดดูดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirating syringeกระบอกฉีดยาชนิดดูดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mufflerกระบอกลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power cylinderกระบอกสูบเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Syringesกระบอกฉีดยา [TU Subject Heading]
Aspiration, Needleกระบอกฉีดยา, การใช้เข็มดูดเอาน้ำออก, การใช้เข็มเจาะผ่านหน้าท้องเพื่อดูดเอาหนองออก [การแพทย์]
Beakerกระบอกแก้ว,บีกเกอร์ [การแพทย์]
Cylindersกระบอกตวง,ถัง [การแพทย์]
Cylinders, Measuringกระบอกตวง [การแพทย์]
Cylindrical Graduatesกระบอกตวง [การแพทย์]
cylinderกระบอกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glossopharyngealกระบอกเสียง [การแพทย์]
Graduate Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Graduated Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jocelyn another Remington and this--จอสลิน นี่เรมิงตันอีกกระบอก และอันนี้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We must find him a muzzle.เราต้องพบปากกระบอกปืน Idemo dalje (1982)
Austin. The eight cylinder.ออสตินแปดกระบอก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- Is that the same gun?- นั่นเป็นปืนกระบอกเดียวกันใช่ไหม? Clue (1985)
Point is there's one bullet left in this gun.ประเด็นก็คือมีกระสุนเหลืออีกนัดหนึ่ง อยู่ในปืนกระบอกนี้ Clue (1985)
In the April 1962 issue of Jet Magazine, there's a story called "This is Not A Kite."นิตยสารเจ็ตฉบับ เดือนเมษายน ปี 1962 มีเรื่องของเขา "นี่ไม่ใช่กระบอกเสียง" Field of Dreams (1989)
- No, they have two.- ไม่ มันมีสองกระบอก Night of the Living Dead (1990)
They might have a hundred guns, but it's safer down here!ถึงพวกมันจะมีปืนร้อยกระบอก ข้างล่างก็ปลอดภัยกว่าอยู่ดี! Night of the Living Dead (1990)
He heads the North Side. He wears three guns on him at all times.เขาเป็นหัวหน้าแก๊งฝั่งเหนือ พกปืน3กระบอกตลอดเวลา . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A New Kid On The Block?เด็กจากกระบอกไม่ไผ่เหรอ? Hocus Pocus (1993)
Another nine "millie. "และ 9 มม. อีกกระบอก Léon: The Professional (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem   FR: section de bambou [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: sea mullet ; Mugil tade   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกฉีด[n.] (krabøk chīt) EN: syringe ; injector   FR: seringue [f]
กระบอกฉีดยา[n.] (krabøk chīt yā) EN: syringe   FR: seringue [f]
กระบอกตา[n. exp.] (krabøk tā) EN: eye socket   FR: orbite de l'oeil [f]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel   FR: canon de fusil [m]
กระบอกสูบ[n. exp.] (krabøksūp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)   FR: cylindre (de moteur) [m]
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cylinder[N] กระบอก
cylinder[N] กระบอกสูบ
gun barrel[N] กระบอกปืน, See also: ลำกล้องปืน
powder horn[N] กระบอกใส่ดินปืน
quiver[N] กระบอกบรรจุลูกธนู
sleeve[N] ปลอกหุ้ม, See also: กระบอกสวม, ปลอก, ซอง, Syn. jacket, sheath
spray[N] กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
squirt[N] กระบอกฉีด, See also: เครื่องพ่น, Syn. sprinkler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
caisson(เค'เซิน) n. หีบกระสุน,รังกระสุน,หีบลม,ห้องใต้น้ำมีอากาศสำหรับสร้างสะพาน,กระบอกลอยอัดอากาศสำหรับยกเรือที่จม,รถใส่กระสุน, See also: caissoned,adj.
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ
eyehole(n) กระบอกตา,เบ้าตา
gun(n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม
marionette(n) หุ่นกระบอก
muzzle(n) ตะกร้อสวมปากสุนัข,ปากกระบอกปืน
nipple(n) หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
グリスガン[ぐりすがん, gurisugan] (n) กระบอกอัดจารบี

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionette(n ) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top