ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burn

B ER1 N   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burn-, *burn*
English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn[VT] ไหม้, See also: เผา, เผาไหม้, Syn. heat
burn[N] การเผาผลาญ
burn[VT] แดดเผา, See also: ไหม้แดด, เกรียมแดด
burn[VI] ทำให้ไหม้, See also: เผา
burn[N] บริเวณที่ถูกเผา, See also: บริเวณที่ไหม้
burnt[ADJ] ซึ่งเผาไหม้
burned[SL] ผิดหวัง
burner[N] ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม
burn up[PHRV] ลุกไหม้อีก, See also: ติดไฟขึ้นอีก, Syn. blaze up, flame up, flare up
burn up[PHRV] เผาไหม้จนหมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
burnern. คนเผา,สิ่งที่เผา,ตะเกียง,อุปกรณ์เผาไหม้,หัวตะเกียง
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish
burnoose(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
burner(n) สิ่งที่เผาไหม้
burnish(vt) ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้วาว
burnt(vt) pt และ pp ของ burn
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
sunburn(n) ผิวหนังที่ถูกแดดเผา
sunburn(vt) ถูกแดดเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burnแผลไหม้, รอยไหม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burn-backการหลอมย้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
burn-off lengthระยะยู่เสียดทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
burn-off rate๑. อัตรายู่เสียดทาน๒. อัตราสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
burn-through; melt-throughหลอมทะลุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
burning costค่าเสียหายพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burning ratioอัตราส่วนค่าเสียหายพื้นฐาน ดู burning cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burning tongue; glossopyrosisลิ้นแสบร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burnisherเครื่องมือถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnishingกลวิธีพิมพ์แบบถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burn out (Psychology)ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Burn Treatmentผลิตภัณฑ์สำหรับไฟไหม้ [การแพทย์]
Burn Wound Bacteriologyเชื้อโรคที่พบในบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Burn Wound Careการดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Burnersตะเกียง [การแพทย์]
Burningการเผา [TU Subject Heading]
Burningผิวไหม้,ปวดแสบ,ปวดแสบปวดร้อน,แสบ,อาการแสบร้อน [การแพทย์]
Burning Foot Syndromeปวดแสบปวดร้อนตามเท้า [การแพทย์]
Burning Hotร้อนจัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
Burn the planet to a cinder.เผาดาวทั้งดวงเป็นเถ้าถ่าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
We will now burn the passes of our committee and its supporters.เราจะเผาใบผ่านของผู้ที่ผูกมัดเราซะ Gandhi (1982)
And I will arrest the first man who tries to burn one!และฉันจะจับคนแรกที่เผามัน Gandhi (1982)
We burn British cloth! We burn British cloth!เผาผ้าอังกฤษ เผาผ้าอังกฤษ Gandhi (1982)
It razes and burns everything.มันขรุขระและเผาผ- ลาญทุกสิ่งทุกอย่าง Idemo dalje (1982)
Burn it !Look. The Thing (1982)
We ought to just burn these things.There's something wrong with Blair. The Thing (1982)
Can't burn the find of the century.He's locked himself in his room, and he won't answer the door. The Thing (1982)
We gotta burn the rest of them.ผมหาแบล์รไม่เจอเลย The Thing (1982)
Why would it burn him ?- เราจะกลับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ The Thing (1982)
Maybe he tried to burn it.- ไปที่กระท่อมฉัน ไปทำบ้าอะไร The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burnA burning meteoroid produces a meteor.
burnA burnt child dreads the fire. [Proverb]
burnA burnt child fears the fire.
burnA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
burnA fire broke out last night and three houses were burnt down.
burnA house built of wood is more easily burnt than a house of stone.
burnA mountain fire broke out and burnt the forest.
burnAn old woman was burnt to death.
burnAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
burnBefore the fire engine arrived, the whole house was burnt down.
burnBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
burnBoth buildings burned down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอดไหม้[V] burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน
เปลวแดด[N] burning sunshine, Example: พวกคนงานทำงานท่ามกลางเปลวแดดอย่างมิรู้เหนื่อย
ไหม้[V] burn, Syn. เผา, ลุก
ขัดเงา[V] polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
เผา[V] burn, Syn. เผาผลาญ, Example: คุณต้องรีบดับกิเลสตัณหาที่กำลังเผาใจคุณอยู่ตอนนี้ให้หมดสิ้นไป, Thai definition: ทําให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา
เผาไหม้[V] burn, Example: สารตัวนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์, Thai definition: ติดเชื้อหรือลุกขึ้นเพราะไฟหรือความร้อน
เผา[V] burn, See also: incinerate, Example: พนักงานพากันเผาทรัพย์สินของบริษัทด้วยความแค้น, Thai definition: ทําให้ร้อนหรือให้ไหม้เป็นต้นด้วยไฟ
เผา[V] burn, See also: sear, scorch, parch, Syn. เผาไหม้, Example: แสงแดดเผาผิวเขาจนลอกเป็นผื่นแดงทั่วแผ่นหลัง, Thai definition: ทําให้ร้อน เพราะแสงแดด
เกรียม[ADJ] burnt, See also: sun-burnt, scorched, charred, parched, Syn. ไหม้เกรียม, Example: สภาพที่เห็นเหลือแต่ศพบางศพที่ไหม้เกรียมเหลือแต่กองกระดูกหุ้มหนัง, Thai definition: ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
ขัดถู[V] polish, See also: burnish, wipe, scrub, rub, Syn. ขัด, ถู, Example: พวกเราช่วยกันขัดถูหม้อไหกันเป็นการใหญ่ เพราะที่บ้านจะมีงานบุญครั้งใหญ่, Thai definition: เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาดจนขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
แบล็คเบิร์น[TM] (Blaekboēn) EN: Blackburn   FR: Blackburn
แดดกล้า[X] (daēt klā) EN: burning sun   
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
หัวแก๊ส [n.] (hūakaēt) EN: burner   FR: brûleur [m]
จอน[n.] (jøn) EN: sideburns [pl] ; sideburn   FR: favoris [mpl] ; pattes [fpl] ; pattes de lapin [fpl]
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks   
การเผา[n.] (kān phao) EN: burning down   FR: ambustion [f]
การเผาไหม้[n.] (kān phaomai) EN: burning down   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURN B ER1 N
BURNE B ER1 N
BURNS B ER1 N Z
BURNT B ER1 N T
BURNAM B ER1 N AH0 M
BURNAP B ER1 N AH0 P
BURNEY B ER1 N IY0
BURNDY B ER1 N D IY0
BURNET B ER1 N IH0 T
BURNER B ER1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burn (v) bˈɜːʳn (b @@1 n)
burns (v) bˈɜːʳnz (b @@1 n z)
burnt (v) bˈɜːʳnt (b @@1 n t)
burned (v) bˈɜːʳnd (b @@1 n d)
burner (n) bˈɜːʳnər (b @@1 n @ r)
Burnley (n) bˈɜːʳnliː (b @@1 n l ii)
burn-up (n) bˈɜːʳn-ʌp (b @@1 n - uh p)
burners (n) bˈɜːʳnəz (b @@1 n @ z)
burning (v) bˈɜːʳnɪŋ (b @@1 n i ng)
burnish (v) bˈɜːʳnɪʃ (b @@1 n i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] burnt; scorched; worried; anxious; surname Jiao, #4,849 [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] burn; combustion, #7,260 [Add to Longdo]
烧伤[shāo shāng, ㄕㄠ ㄕㄤ, / ] burn (injury), #9,331 [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] burn, #20,104 [Add to Longdo]
焚毁[fén huǐ, ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] burn down; destroy with fire, #37,745 [Add to Longdo]
炽烈[chì liè, ㄔˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] burning fiercely; flaming; blazing, #45,681 [Add to Longdo]
开夜车[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] burn the midnight oil; work late into the night, #67,913 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] burn; to roast meat for sacrifice, #93,290 [Add to Longdo]
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] burn; heat, #237,424 [Add to Longdo]
火湖[huǒ hú, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨˊ, ] burning lake; lake of burning sulfur; inferno (in Christian mythology) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandsalbe {f} [med.] | Brandsalben {pl}burn ointment | burn ointments [Add to Longdo]
Brandwunde {f}; Verbrennung {f} (an) [med.] | Brandwunden {pl}burn (on) | burns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お焦げ;御焦げ[おこげ, okoge] (n) burnt rice; scorched rice [Add to Longdo]
かっか;かっかと[, kakka ; kakkato] (adv,adv-to,vs) (on-mim) burning hotly; burning redly [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P) [Add to Longdo]
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーンインテスト[ばーん'いんてすと, ba-n ' intesuto] burn-in test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burn \Burn\ (b[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Burned} (b[^u]rnd)
   or {Burnt} (b[^u]rnt); p. pr. & vb. n. {Burning}.] [OE.
   bernen, brennen, v. t., early confused with beornen, birnen,
   v. i., AS. b[ae]rnan, bernan, v. t., birnan, v. i.; akin to
   OS. brinnan, OFries. barna, berna, OHG. brinnan, brennan, G.
   brennen, OD. bernen, D. branden, Dan. br[ae]nde, Sw.
   br[aum]nna, brinna, Icel. brenna, Goth. brinnan, brannjan (in
   comp.), and possibly to E. fervent.]
   1. To consume with fire; to reduce to ashes by the action of
    heat or fire; -- frequently intensified by up: as, to burn
    up wood. "We'll burn his body in the holy place." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure by fire or heat; to change destructively some
    property or properties of, by undue exposure to fire or
    heat; to scorch; to scald; to blister; to singe; to char;
    to sear; as, to burn steel in forging; to burn one's face
    in the sun; the sun burns the grass.
    [1913 Webster]
 
   3. To perfect or improve by fire or heat; to submit to the
    action of fire or heat for some economic purpose; to
    destroy or change some property or properties of, by
    exposure to fire or heat in due degree for obtaining a
    desired residuum, product, or effect; to bake; as, to burn
    clay in making bricks or pottery; to burn wood so as to
    produce charcoal; to burn limestone for the lime.
    [1913 Webster]
 
   4. To make or produce, as an effect or result, by the
    application of fire or heat; as, to burn a hole; to burn
    charcoal; to burn letters into a block.
    [1913 Webster]
 
   5. To consume, injure, or change the condition of, as if by
    action of fire or heat; to affect as fire or heat does;
    as, to burn the mouth with pepper.
    [1913 Webster]
 
       This tyrant fever burns me up.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This dry sorrow burns up all my tears. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When the cold north wind bloweth, . . . it devoureth
       the mountains, and burneth the wilderness, and
       consumeth the ??ass as fire.     --Ecclus.
                          xliii. 20, 21.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) To apply a cautery to; to cauterize.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) To cause to combine with oxygen or other active
    agent, with evolution of heat; to consume; to oxidize; as,
    a man burns a certain amount of carbon at each
    respiration; to burn iron in oxygen.
    [1913 Webster]
 
   {To burn}, {To burn together}, as two surfaces of metal
    (Engin.), to fuse and unite them by pouring over them a
    quantity of the same metal in a liquid state.
 
   {To burn a bowl} (Game of Bowls), to displace it
    accidentally, the bowl so displaced being said to be
    burned.
 
   {To burn daylight}, to light candles before it is dark; to
    waste time; to perform superfluous actions. --Shak.
 
   {To burn one's fingers}, to get one's self into unexpected
    trouble, as by interfering the concerns of others,
    speculation, etc.
 
   {To burn out},
    (a) to destroy or obliterate by burning. "Must you with
      hot irons burn out mine eyes?" --Shak.
    (b) to force (people) to flee by burning their homes or
      places of business; as, the rioters burned out the
      Chinese businessmen.
 
   {To be burned out}, to suffer loss by fire, as the burning of
    one's house, store, or shop, with the contents.
 
   {To burn up}, {To burn down}, to burn entirely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burn \Burn\, n.
   1. A hurt, injury, or effect caused by fire or excessive or
    intense heat.
    [1913 Webster]
 
   2. The operation or result of burning or baking, as in
    brickmaking; as, they have a good burn.
    [1913 Webster]
 
   3. A disease in vegetables. See {Brand}, n., 6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burn \Burn\, v. i.
   1. To be of fire; to flame. "The mount burned with fire."
    --Deut. ix. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer from, or be scorched by, an excess of heat.
    [1913 Webster]
 
       Your meat doth burn, quoth I.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To have a condition, quality, appearance, sensation, or
    emotion, as if on fire or excessively heated; to act or
    rage with destructive violence; to be in a state of lively
    emotion or strong desire; as, the face burns; to burn with
    fever.
    [1913 Webster]
 
       Did not our heart burn within us, while he talked
       with us by the way?          --Luke xxiv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
       The barge she sat in, like a burnished throne,
       Burned on the water.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Burning with high hope.        --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The groan still deepens, and the combat burns.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The parching air
       Burns frore, and cold performs the effect of fire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) To combine energetically, with evolution of heat;
    as, copper burns in chlorine.
    [1913 Webster]
 
   5. In certain games, to approach near to a concealed object
    which is sought. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To burn up}, {To burn down}, to be entirely consumed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burn \Burn\, n. [See 1st {Bourn}.]
   A small stream. [Scot.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burn
   n 1: pain that feels hot as if it were on fire [syn: {burn},
      {burning}]
   2: a browning of the skin resulting from exposure to the rays of
     the sun [syn: {tan}, {suntan}, {sunburn}, {burn}]
   3: an injury caused by exposure to heat or chemicals or
     radiation
   4: a place or area that has been burned (especially on a
     person's body) [syn: {burn}, {burn mark}]
   5: damage inflicted by fire
   v 1: destroy by fire; "They burned the house and his diaries"
      [syn: {burn}, {fire}, {burn down}]
   2: shine intensely, as if with heat; "The coals were glowing in
     the dark"; "The candles were burning" [syn: {burn}, {glow}]
   3: undergo combustion; "Maple wood burns well" [syn: {burn},
     {combust}]
   4: cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned
     his face" [syn: {bite}, {sting}, {burn}]
   5: cause to burn or combust; "The sun burned off the fog"; "We
     combust coal and other fossil fuels" [syn: {burn}, {combust}]
   6: feel strong emotion, especially anger or passion; "She was
     burning with anger"; "He was burning to try out his new
     skies"
   7: cause to undergo combustion; "burn garbage"; "The car burns
     only Diesel oil" [syn: {burn}, {incinerate}]
   8: burn at the stake; "Witches were burned in Salem"
   9: spend (significant amounts of money); "He has money to burn"
   10: feel hot or painful; "My eyes are burning"
   11: burn, sear, or freeze (tissue) using a hot iron or electric
     current or a caustic agent; "The surgeon cauterized the
     wart" [syn: {cauterize}, {cauterise}, {burn}]
   12: get a sunburn by overexposure to the sun [syn: {sunburn},
     {burn}]
   13: create by duplicating data; "cut a disk"; "burn a CD" [syn:
     {cut}, {burn}]
   14: use up (energy); "burn off calories through vigorous
     exercise" [syn: {burn off}, {burn}, {burn up}]
   15: burn with heat, fire, or radiation; "The iron burnt a hole
     in my dress"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top