ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะเก็ดดาว

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะเก็ดดาว-, *สะเก็ดดาว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wasn't that a stardust fantasy?นั่นเป็นสะเก็ดดาวหรือยังไงเนี่ย Little Miss Sunshine (2006)
...to the Pacific for our next report, where it would appears to be a small cluster of meteors is predicted to enter our atmosphere sometimes in the early hours of tomorrow morning.มีรายงานว่า จะมีสะเก็ดดาวตก... จะมาถึงชั้นบรรยากาศ วันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดการว่าอาจจะตกมาเป็นจำนวนมากนอกชายฝั่ง มหาสมุทร แปซิฟิก และเราคาดว่า.. Battle Los Angeles (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireball[N] ดาวตก, See also: สะเก็ดดาว, ผีพุ่งไต้, Syn. meteor
meteoroid[N] สะเก็ดดาว, Syn. meteorite, shooting star, falling stone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top