Search result for

เพลิง

(52 entries)
(0.0425 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพลิง-, *เพลิง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉากบังเพลิง (n ) Cremation Panel

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิง[N] fire, See also: flame, blaze, conflagration, Syn. ไฟ, Example: เตาไฟควรจัดทำให้ป้องกันเพลิงได้ และควรให้ห่างจากที่เก็บถ่านหรือฟืน, Notes: (เขมร)
เพลิงศพ[N] cremation fire, Example: ขณะที่เพลิงศพกำลังลุกวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม
เพลิงฟ้า[N] fire made by a burning-glass, Example: เด็กๆ กำลังทดลองการเกิดเพลิงฟ้าอยู่กลางสนามบอล, Thai definition: ไฟที่เกิดจากใช้แว่นขยายรวมแสงจุดจากแสงแดด
เพลิงไหม้[N] fire, See also: conflagration, Example: อุบัติเหตุในบ้านที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ เพลิงไหม้จากการหุงต้ม, Thai definition: เปลวเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้
เพลิงกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟกัลป์, ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อโลกสิ้นจะถูกเพลิงกัลป์เผาผลาญวอดวายจนหมดสิ้น, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพลิง(เพฺลิง) น. ไฟ เช่น เพลิงไหม้บ้าน ดับเพลิง.
เพลิงกัลป์น. ไฟกัลป์.
เพลิงฟ้าน. ไฟที่ใช้แว่นส่องจุดด้วยแสงแดด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
He punched out a fireman.เขาต่อยพนักงานดับเพลิงนะ The Itch (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
- Yeah, and the fire dick says it was arson.- ใช่ และนักสืบพูดว่ามันคือการวางเพลิง Pilot (2008)
Me and the fire department.ฉันและหน่วยดับเพลิง Pilot (2008)
The fire captain can be convinced to rethink his report.หัวหน้าดับเพลิงไว้ใจได้ ให้เขาทบทวนการรายงานใหม่ Pilot (2008)
- Gone, as are most of the Glocks. Get the firemen on board.- หาย ส่วนมากก็เป็นปืน Glock เอาเงินให้กับคนดับเพลิงที่ทำงาน Pilot (2008)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
We use Liquid Tibanna as fuel to heat the base.เราเลยใช้ก๊าซทิบันน่าเหลว เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน Rookies (2008)
Arthur, use the torch!อาร์เธอร์,ใช้คบเพลิง The Mark of Nimueh (2008)
General Skywalker, there are fuel cells over here.นายพลสกายวอร์คเกอร์ มีถังเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้ Duel of the Droids (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลิง[n.] (phloēng) EN: fire ; blaze ; flames ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; déflagration [m]
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday   
เพลิงฟ้า[n.] (phloēngfā) EN: fire made by a burning-glass   
เพลิงไหม้[n.] (phloēngmāi) EN: fire   

English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fire[N] เพลิง, See also: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี, Syn. flames, blaze, conflagration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arson(อาร์'เซิน) n. การลอบวางเพลิง.
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
coke(โคค) n. ถ่านหินที่เผาจนหมดควันใช้เป็นเชื้อเพลิงและในการเผาโลหะออกไซด์ให้เป็นโลหะ., See also: coky adj.
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
conflagration(คอนฟละเกร'เชิน) n. เพลิงขนาดใหญ่,อัคคีภัย, See also: conflagrative adj. ดูconflagration
converter(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
arson(n) การลอบวางเพลิง
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
cresset(n) กระถางคบเพลิง
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง
FIRE fire station(n) สถานีดับเพลิง
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
火災[かさい, kasai] (n) เพลิงไหม้, อัคคีภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Feuer machenจุดไฟ, จุดเพลิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top