ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wildfire

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wildfire-, *wildfire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wildfire(n) ไฟป่าที่รุนแรงและลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
Cyclone in Florida, temperature drop in Detroit, wildfires in L.A.พายุไซโคลนในฟลอริด้า อุณหภูมิลดต่ำในดีทรอยต์ ไฟป่าในแอลเอ Swan Song (2010)
Wildfire MSB3417 active begin transmission.โอเค Wildfire (2010)
It's day 194 since wildfire was declared and 63 days since the disease abruptly went global.ผม เจนเนอร์ นี่ก็เข้า 194 วันนับแต่ แน่ชัดว่าเกิดการระบาดขึ้น Wildfire (2010)
The county is being evacuated due to a wildfire that is raging out of control, and threatening to reach the Lillian chemical plant.เนื่องจากไฟป่า ที่โหมและออกนอกการควบคุม และจะลุกลามเข้าถึงโรงงานสารเคมี ลิลเลียน Super 8 (2011)
It was then that strange rumors began spreading like wildfire among the people that monsters had joined the battle.มีข่าวลือแปลกประหลาดอยู่เรื่องนึง มันเริ่มกระจายไปเป็นวงกว้าง ว่า มีสัตว์ประหลาด อยู่ในสนามรบ ด้วย Resident Evil: Damnation (2012)
"piss on wildfire and your cock burns off.""ลองฉี่ใส่ไฟกรีกแล้วไอ้นั่นเจ้า จะถูกเผาจนมอดไหม้" The Ghost of Harrenhal (2012)
After the dragons died, wildfire was the key to the Targaryen power.หลังจากพวกมังกรตาย ไฟกรีกคือกุญแจ สู่ขุมพลังของพวกทาร์เกเรียน The Ghost of Harrenhal (2012)
And all his pots of wildfire didn't help him, did they?และขวดโหลใส่ไฟกรีกทั้งหลาย ก็ไม่ได้ช่วยเขาเลย ใช่ไหมล่ะ The Ghost of Harrenhal (2012)
You won't be making wildfire for my sister any longer.เจ้าไม่ต้องทำไฟกรีกให้กับพี่สาวข้า อีกต่อไปแล้ว The Ghost of Harrenhal (2012)
No, the wildfire took him. I saw it.ไม่หรอก ไฟกรีกเผาตัวเขา ข้าเห็น Valar Dohaeris (2013)
I wasn't there when the wildfire killed our men by the thousands.ข้าไม่ได้อยู่ที่นั่นยามไฟกรีก คร่าชีวิตพวกเราไปนับพันนับหมื่นคน Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wildfireMalicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.
wildfireThe news went around like wildfire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟป่า(n) wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai Definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wildfire
wildfires

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wildfire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山火[shān huǒ, ㄕㄢ ㄏㄨㄛˇ,  ] wildfire; forest fire #41,804 [Add to Longdo]
野火[yě huǒ, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˇ,  ] wildfire; (spreading like) wildfire; bush fire; farm fire (for clearing fields) #55,467 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lauffeuer { n } | Lauffeuer { pl }wildfire | wildfires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
山火事[やまかじ, yamakaji] (n) forest fire (on a mountain); wildfire; bushfire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wildfire \Wild"fire\, n.
   1. A composition of inflammable materials, which, kindled, is
    very hard to quench; Greek fire.
    [1913 Webster]
 
       Brimstone, pitch, wildfire . . . burn cruelly, and
       hard to quench.            --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.)
    (a) An old name for erysipelas.
    (b) A disease of sheep, attended with inflammation of the
      skin.
      [1913 Webster]
 
   3. A sort of lightning unaccompanied by thunder. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wildfire
   n 1: a raging and rapidly spreading conflagration

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top