ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hma*

   
595 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hma, -hma-
English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asthma[N] โรคหืด, See also: หืด
Brahman[N] พราหมณ์, Syn. Brahmin
schmalz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
coachman[N] คนขับรถม้า, See also: สารถี
earthman[N] มนุษย์, See also: คน, มนุษย์โลก, Syn. earthling, human being
freshman[N] น้องใหม่, See also: น.ศ. ปีหนึ่งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย, Syn. fresher, frosh
henchman[N] ลูกน้อง, See also: คนสนิท, Syn. follower, supporter
henchman[N] สมาชิกกลุ่มอาชญากร
mishmash[N] สิ่งที่ผสมกัน, See also: สิ่งที่ปนเปกัน, Syn. mis mosh, mixture
pitchman[N] พ่อค้าขายของราคาถูก, Syn. advertiser
ranchman[N] เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์, Syn. ranch owner, cattle farmer
schmaltz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmalzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง
watchman[N] ยาม, See also: ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์, Syn. guard, patrol, sentinel
Welshman[N] ผู้ชายชาวเวลส์
benchmark[N] เกณฑ์มาตรฐาน
birthmark[N] ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
churchman[N] พระที่โบสถ์, Syn. clergyman
churchman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย
Kathmandu[N] กาตมันดุ, See also: เมืองหลวงของประเทศเนปาล, Syn. Katmandu
Kathmandu[N] เมืองกาตมันดุ, See also: เมืองหลวงของประเทศเนปาล, Syn. Katmandu
mythmaker[N] ผู้สร้างตำนาน
schmaltzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง
Scotchman[N] ชาวสก็อต (คำโบราณ), See also: คนสก็อต
switchman[N] ผู้ควบคุมแผงวงจรปิดเปิด
Englishman[N] ผู้ชายที่เกิดในอังกฤษ, See also: ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
matchmaker[N] แม่สื่อชักนำการแต่งงาน, See also: พ่อสื่อชักนำการแต่งงาน, Syn. matrimonial agent go between
matchmaker[N] ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา, Syn. arranger
matchmaker[N] คนทำไม้ขีดไฟ
watchmaker[N] ช่างนาฬิกา, See also: ช่างทำหรือซ่อมนาฬิกา, Syn. clockmaker, horologist
marshmallow[N] ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่มเคี้ยวหนึบๆ มีสีขาวหรือสีชมพู, Syn. caramel, toffee
marshmallow[N] สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
matchmaking[N] การทำไม้ขีดไฟ
speechmaker[N] ผู้กล่าวคำปราศัย, See also: ผู้กล่าวสุนทรพจน์, Syn. speaker, talker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmancy(อา'ริธแมนซี) n. การทำนายด้วยตัวเลข, Syn. arithmomancy
asthma(แอช'มะ) n. โรคหืด. -asthmatoid adj. (disorder of respiration)
asthmatic(al) (แอชแมท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโรคหืด. -n. ผู้เป็นโรคหืด
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
brahma(บรา'มะ) n. พราหมณ์, Syn. Brahman
brahman(บรา'เมิน) n. พราหมณ์. adj. เกี่ยวกับพราหมณ์, See also: brahmanic,brahmanicaladj. -pl. Brahmans
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism,Brahmanist,Brahminist n.
bushman(บ?ช'เมิน) n. คนที่ชอบอาศัยอยู่ในป่า,คนป่า
churchman(เชิร์ชฺ'เมิน) n. พระ,บาทหลวง,สมาชิกโบสถ์,สมาชิกศาสนาประจำชาติ, See also: churchmanship n.
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen
earthman(เอิร์ธ'เมิน) n.,มนุษย์
freshman(เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
hma(เอชเอ็มเอ) ย่อมาจากคำว่า high memory area (เขตปฏิบัติการหน่วยความจำสูง) หมายถึงขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส (เดิมมี 64 K) ที่สามารถนำมาขยายเพิ่มขึ้นให้เกิน กว่า 1 เมกะไบต์ได้
matchmaker(แมชฺ'เมคเคอะ) n. แม่สื่อชักนำการแต่งงาน,ผู้จัดคู่แข่งขันกีฬา,ผู้ทำไม้ขีดไฟ., See also: matchmaking n.
mishmash(มิช'แมช) n. ความยุ่งเหยิง,ของจับฉ่าย
ohmage(ดฮ'มิจ) n. ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นโอห์ม
ploughman(เพลา'เมิน) n. คนไถดิน,ชาวนา., See also: ploughmanship n. pl. ploughmen, Syn. plowman
scotchman(สคอทชฺ'เมิน) n. ชาวสก๊อต pl. -Scotmen
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
watchmaker(วอทชฺ'เมคเคอะ) n. ช่างนาฬิกา,ช่างทำหรือซ่อมนาฬิกา,ผู้ผลิตนาฬิกา
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม,ยามรักษาการณ์,ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen
welchman(เวลชฺ'เมิน,เวลช'เมิน) n. ชาวเวลช์ pl. -Welchmen,welchman
welshman(เวลช'เมิน,เวลชฺ-) n. ชาวเวลส์ pl. Welshmen, Syn. Welchman

English-Thai: Nontri Dictionary
ashman(n) คนเก็บขยะ
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด
birthmark(n) ไฝ,ปาน
Brahman(n) พราหมณ์
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
churchman(n) พระคริสต์,อุบาสก
coachman(n) คนขับรถม้า
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
ploughman(n) คนไถนา,ชาวนา
watchmaker(n) ช่างทำนาฬิกา,ช่างซ่อมนาฬิกา
watchman(n) ยาม,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paroxysmal dyspnea; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnoea; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoasthma; dyspnea, paroxysmal; dyspnoea, paroxysmalหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, bronchialโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, cardiacโรคหืดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, dustโรคหืดแพ้ฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, foodโรคหืดแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthmagenic-ก่อโรคหืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthmatic๑. -โรคหืด๒. คนเป็นหืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthmaโรคหืด [มีความหมายเหมือนกับ asthma, bronchial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Brahmaพระพรหม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Brahmanพรหมัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark programโปรแกรมวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bronchial asthmaโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac asthmaโรคหืดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnea, paroxysmal; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnoea, paroxysmal; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust asthmaโรคหืดแพ้ฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food asthmaโรคหืดแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Inchmaree Clauseข้อกำหนดอินช์มารี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Whetstone benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเวตสโตน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ahmadiyyaอะห์มาดียา [TU Subject Heading]
Asthmaหืด [TU Subject Heading]
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]
Brahma (Hindu deity)พระพรหม [TU Subject Heading]
Brahmanismศาสนาพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Brahmansพราหมณ์ [TU Subject Heading]
Anti-Asthmatic Drugsยารักษาโรคหืด [การแพทย์]
Antiasthmatic Sprayยารักษาหืด [การแพทย์]
Asthmaหืด, โรค; หืด; โรคหอบหืด; โรคหืด; หอบหืด; การหอบหืด; หายใจหอบหรือขัด [การแพทย์]
Asthma Attackโรคหืด [การแพทย์]
Asthma Medicationยารักษาโรคหืด [การแพทย์]
Asthma Medicationยารักษาโรคหืด [การแพทย์]
Asthma, Acuteหลอดลมเกร็งตัวอย่างเฉียบพลัน, โรคหืดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Asthma, Allergicโรคหืดจากเหตุนอกกาย [การแพทย์]
Asthma, Atopicโรคหืดจากเหตุนอกกาย [การแพทย์]
Asthma, Bronchialโรคหืด, หอบหืด, โรคหอบหืด, โรคหืดหลอดลม, โรคหอบหืด, หืด [การแพทย์]
Asthma, Cardiacปอดบวมน้ำ [การแพทย์]
Asthma, Chronicโรคหืดเรื้อรัง [การแพทย์]
Asthma, Exercise-Inducedโรคหืดเนื่องจากการออกกำลัง [การแพทย์]
Asthma, Extrinsicโรคหืดจากเหตุนอกกาย [การแพทย์]
Asthma, Infectiousโรคหืดที่มีอาการหอบถูกกระตุ้นด้วยภาวะติดเชื้อ [การแพทย์]
Asthma, Intrinsicโรคหืดจากเหตุในกาย [การแพทย์]
Asthma, Late Onsetหืดที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Asthma, Mixedโรคหืดแบบผสม [การแพทย์]
Asthma, Non-Allergicโรคหืดจากเหตุในกาย [การแพทย์]
Asthma, Non-Atopicโรคหืดจากเหตุในกาย [การแพทย์]
Asthma, Occupationalโรคหืดเนื่องจากอาชีพ [การแพทย์]
Asthma, Seasonal, Severeหืดตามฤดูกาลที่เป็นรุนแรง [การแพทย์]
Asthmaticผู้ป่วยโรคหืด [การแพทย์]
Asthmatic Breathingการหายใจหอบหืด [การแพทย์]
Asthmatic Bronchitisการหอบหลังจากเป็นหวัด [การแพทย์]
Asthmaticus, Statusหืดขั้นรุนแรง, สภาวะที่จับหืดไม่สร่าง, หอบเป็นเวลานาน [การแพทย์]
Birthmarkปาน [การแพทย์]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Leishmaniaไลชเมเนีย; ลีชมาเนีย, เชื้อ [การแพทย์]
Leishmaniasisไลชเมนิเอซิส; ลีชมานิเอซิส, โรค; โรคลีชมานีเอซิส [การแพทย์]
Leishmaniasis, Post Kalaazar Dermalตุ่มจำนวนมากตามใบหน้าหูและแขนขา [การแพทย์]
Leishmaniasis, Visceralลีชมานิเอซิส, โรคอวัยวะภายใน; ไลชเมนิเอซิส, ไวเซอรัล [การแพทย์]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอที
ดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ

 1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment)
 2. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT infrastructure)
 3. ทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital)
 4. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment)
 5. สภาพแวดล้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D environment)
 6. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT
[ที่มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry Competitiveness]
[เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father is about to sell Aurelia as a slave to this Englishman.พ่อจะขายออเรเลีย ไปเป็นทาสหนุ่มอังกฤษ Love Actually (2003)
I think maybe now I have made the wrong choice, picked wrong Englishman.ตอนนี้ ฉันว่าฉันคิดผิดนะ ที่แต่งงานกับเขา สงสัยฉันจะเลือกหนุ่มอังกฤษ ผิดคนซะแล้ว Love Actually (2003)
You're like a walking... talking... marshmallow peep.นายชอบ เดินเล่น พูดคุย เรื่อยเปื่อย Latter Days (2003)
In your freshman year, Coop, if you'd have asked me what we'd be doing the weekend before senior year,เราจะทำอะไรกันก่อนเปิดเทอม The O.C. (2003)
The industrial age began in 1712 with an Englishman named Thomas Newcomen invented a steam driven pump to pump water out of the English coalmine so the English coalminers could get more coal to mine rather than hauling buckets of waterยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1712 โดยชาวอังกฤษชื่อ โธมัส นิวคัมเมน ประดิษฐ์ปั๊มพลังไอน้ำเพื่อใช้สูบน้ำ The Corporation (2003)
Good news for all you hay fever and asthma sufferers.เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่แพ้เรณูดอกไม้ และผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ Resident Evil: Apocalypse (2004)
So, I was thinking, maybe I could go upstairs with you and I'll make you a nice big cup of hot chocolate... put a bunch of little marshmallows up on top.คิดดูแล้ว ผมน่าจะไปข้างบนกับคุณนะ จะได้ชงช็อกโกแล็ดร้อนๆให้คุณสักถ้วย แล้วก็ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปด้วย Wicker Park (2004)
- Some other Frenchman, perhaps?คนฝรั่งเศสล่ะซินะ Around the World in 80 Days (2004)
It is him, the Englishman who robbed the Bank of England!นั่นไง ผู้ชายที่ปล้นธนาคารอังกฤษ Around the World in 80 Days (2004)
As for this Englishman, do you think such an association is wise?คิดดีแล้วเหรอที่คบหากับชายอังกฤษคนนี้ Around the World in 80 Days (2004)
Brownie points go out to Mr. Rothman, who hasn't had one in weeks.บราวนี่อาจจะไม่ถูกปากอาจารญ์ โรท์แมน A Cinderella Story (2004)
Well, I'm thinking that Professor Rothman's dissected one too many frogs.ผมกำลังคิดถึงกบที่ศาสตราจารย์ร็อธแมนผ่าท้องไปหลายตัว A Cinderella Story (2004)
Hey, I'm only a freshman.ฉันเป็นนักเรียปีหนึ่งแล้ว.. A Cinderella Story (2004)
So, an Englishman in L.A.งั้นก็ คนอังกฤษในแอลเอ Raise Your Voice (2004)
Ingeborg Bachmann, right?อินจ์บวร์ก แบคมานน์ ใช่มั้ยครับ? Everybody Has a Little Secret (2004)
Ifyou like Bachmann, you must like Ko Jung-hee, too.ถ้าคุณชอบแบคมานน์ คุณก็คงชอบ โคจุงฮี เหมือนกันนะครับ Everybody Has a Little Secret (2004)
Have you read any plays by Bachmann?คุณเคยอ่านบทละครของแบคมานน์รึเปล่าคะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
When Nikiya gets bitten by a poisonous snake... she refuses to love the Brahman in return for the antidote.ตอนที่นิกิย่าถูกงูพิษกัด... เธอเลือกที่จะรักพราหมณ์ แทนที่จะได้รับยาถอนพิษ Everybody Has a Little Secret (2004)
But at a competition during freshman year... After that, because I felt cheated...แต่ในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ปีนั้นผมกำลังฟอร์มดี หลังจากนั้น, เพราะถูกโกง... Be with You (2004)
Do you know what happens to a matchmaker who sets up the wrong people?คุณรู้อะไรเกี่ยวกับการจับคู่รึเปล่า ใครกันเป็นคนจับคู่ผิดๆ Sweet 18 (2004)
So I've talked to a few matchmakers.ฉันเลยได้พูดคุยกับบริษัทหาคู่ Sweet 18 (2004)
- I have asthma. - OK.- ผมเป็นหอบหืด Goal! The Dream Begins (2005)
What happened last night was he lost his inhaler. He's got asthma. For God's sake.ที่เมื่อคืนเป็นยังงั้นเพราะที่พ่นยาเขาแตก เขาเป็นหอบหืดน่ะ Goal! The Dream Begins (2005)
Lying is a problem. Asthma is not.โกหกนั่นละเป็นปัญหา ไม่ใช่เรื่องหอบ Goal! The Dream Begins (2005)
No one for Alma Jr. to play with, besides, I'm scared for Jenny, scared she has another one of them bad asthma spells.ลูกๆ ก็ไม่มีเพื่อนเล่น อีกอย่าง... ฉันกลัวว่าเจนนี่... Brokeback Mountain (2005)
Good grief, woman, your skills in the art of matchmaking are positively occult.ให้ตายเหอะแม่คุณ ฝีมือการเป็นแม่เสื่อของเธอ นี่ยังกะใช้เวทมนตร์เลย Pride & Prejudice (2005)
I could get asthma.เกิดมีเชื้อโรคจะทำยังไง Red Eye (2005)
So, you promise me the whole matchmaking thing is over, right?สัญญากับผมก่อนว่าไอ้เรื่องจับคู่นี่ เป็นอันยกเลิก ใช่ไหม Imagine Me & You (2005)
I am a God-fearing Englishman, and I'm goddamn proud of it!ผมเป็นคนอังกฤษที่เกรงกลัวพระเจ้า, โคตรภูมิใจเลย! V for Vendetta (2005)
Asthma.โรคหืด. V for Vendetta (2005)
I faked an asthma attack, and I changed both of the cameras.ของแม่งเห่ยหว่ะแอสมาอ่ะ กูเลยเปลี่ยนกล้องใหม่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
It required courage to leave Tokyo, but my in-law's house had been destroyed and running away from bombings was difficult with Teizo's asthmaต้องใช้ความกล้าอย่างมาในการจากโตเกียว แต่บ้านถูกทำลาย และการหลบหนีระเบิด ก็ลำบากมาก เพราะโรคหอบของ เทโซ Grave of the Fireflys (2005)
Well, brahman is fire in hinduism, and the jews see god as a pillar of fire, and christians worship god as a consuming fire.อย่างพราห์มคือไฟในฮินดู/Nแล้วชาวยิวก็เห็นพระเจ้าจากแท่นบูชาไฟ และคริสเตียนก็นมัสการพระเจ้า/Nด้วยการจุดไฟ Compulsion (2005)
He used to be my roommate, freshman year at Duke.เคยเป็นเพื่อนร่วมห้องผมตอนปีหนึ่งที่ดู้ค Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Ajuhma, it's too bland. You should add more salt.ป้า นี่มันจืดเกินนา เกลืออีกหน่อยดิ Episode #1.3 (2006)
- How'd that be, Tuhmater?ไงที่จะ ทะมาเทอ? Cars (2006)
I had a crush on her when I was a freshman.ฉันหลงรักหล่อนตอนเข้าปีแรก Loving Annabelle (2006)
An Englishman, lives here in France.ชาวอังกฤษที่พักอยู่ในฝรั่งเศส The Da Vinci Code (2006)
The Flying Dutchman already has a captain...เรือ ฟลายอิ้ง ดัชแมน มีกัปตันแล้วนี่... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
All that's left is to climb aboard the Flying Dutchman, grab the key, you go back to Port Royal and save your bonnie lass, eh?ที่ขาดอยู่ก็คือต้อง.. ปีนขึ้นเรือ ฟลายอิ้งดัชแมน แล้วจิ๊กมันมา นายก็กลับไป พอร์ท รอยัล และช่วยเจ้าสาวนายได้ .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It seems we have a need to find the Flying Dutchman.ดูเหมือนว่า เราต้องหา.. ฟลายอิ้งดัชแมน ให้พบเสียก่อน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
That's the Flying Dutchman?ใช่รึ .. ฟลายอิ้งดัชแมน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Once you've sworn an oath to the Dutchman, there's no leaving it.เมื่อไหร่ก็ตามที่สาบานให้คำมั่น ว่าจะอยู่ที่ ดัชแมน ก็จะไปไหนไม่ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The Dutchman needs a living heart or there'll be no captain, and if there's no captain, there's no one to have the key.ดัชแมน ยังต้องการหัวใจอยู่ ไม่งั้นไม่มีกัปตัน เมื่อไม่มีกัปตัน ก็ไม่มีใครจะถือกุญแจ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The captain of the Flying Dutchman?กัปตันเรือ ฟลายอิ้งดัชแมน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
So you never wondered how your latest fiancé ended up on the Flying Dutchman in the first place?นี่คุณไม่สงสัยบ้างเลยรึ ว่าทำไม.. คู่หมั้นใหม่ของคุณ ถึงไปถูกกักอยู่บนเรือ ฟลายอิ้งดัชแมน ได้ง่าย ๆ อย่างนั้น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It's the Flying Dutchman!นั่นเรือ.. ฟลายอิ้งดัชแมน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Against the wind, the Dutchman beats us.- ถ้าต้านลม .. ดัชแมน มันกวดเราทัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'll even throw in some hot chocolate with those little tiny marshmallows.ผมจะจุ่ม "มาร์ชเมลโล่" ชิ้นเล็กลงช็อกโกแลตร้อน Just My Luck (2006)
I love the tiny marshmallows.ฉันชอบมาร์ชเมลโล่ชิ้นเล็ก Just My Luck (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hmaHe is not an American but an Englishman.
hmaThe tiny birthmark took nothing from her loveliness.
hmaHe is a watchman in this building.
hmaTo hear him speak English, you would mistake him for an Englishman.
hmaAn Englishman would act in a different way.
hmaThe Irishman replies.
hmaHe was a Frenchman, as I discovered from his accent.
hmaShe had her English composition checked by an Englishman.
hma"No, I'm not," replied the Englishman coldly.
hmaHe speaks English as well as though he were an Englishman.
hmaTo hear him speak English, one would take him for an Englishman.
hmaHis accent betrays him to be a Frenchman.
hmaIt is only a few months since that Frenchman came to Japan.
hmaI thought he was an American but he turned out to be an Englishman.
hmaTo hear him speak English, you would take him for an Englishman.
hmaIn the same way, a Russian might fail to see anything amusing in a joke which would make an Englishman laugh to tears.
hmaI had an asthma attack.
hmaA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
hmaA watchman sat with his legs crossed.
hmaThe Federal Reserve cut its benchmark discount rate to an 18-year low.
hmaHow can you tell an Englishman from an American?
hmaHe is an Irishman by origin.
hmaIf you were to hear him speak French, you would take him for a Frenchman.
hmaWhen the Englishman heard this last question, he could not believe his ears.
hmaHow would you know an American from an Englishman?
hmaHe is not an American but a Frenchman.
hmaAn Englishman is an alien in the United States.
hmaAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
hmaAn Englishman's home is his castle.
hmaHe took me for an Englishman.
hmaHe pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him away.
hmaThe uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character.
hmaThe Englishman likes doing better than talking.
hmaThere is a curious story about an Englishman.
hmaAn Englishman would not pronounce it like that.
hmaAn Englishman would not use such a word.
hmaGenerally speaking, the Englishman is not curious about others.
hma"No," repeated the Englishman.
hmaEnglishman are, on the whole, conservative.
hmaIt is hard to tell an Englishman from American just by looks.
hmaHe's an Englishman, and, I guess, has known better days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หืดหอบ[N] asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก
ช่างนาฬิกา[N] watchmaker, See also: clockmaker, Syn. ช่างซ่อมนาฬิกา
ภารโรง[N] janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่
ลูกน้อง[N] subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ลูกสมุน[N] henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
แขกยาม[N] Indian watchman, See also: Indian guard, Syn. แขกเฝ้ายาม, Example: แขกยามที่อยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย, Count unit: คน, Thai definition: แขกที่ทำหน้าที่รักษาหรือดูแลความสงบเรียบร้อย
เถ้าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เฒ่าแก่, Example: ฝ่ายหญิงควรจะแจกของชำร่วยแก่เถ้าแก่ทั้งสองฝ่าย และเด็กที่เชิญขันหมากด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
ปาน[N] birthmark, Example: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด
พรหม[N] Brahma, Syn. พระพรหม, Example: ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลก, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์, เทพในพรหมโลก จำพวกมีรูป เรียก รูปพรหม, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พรหมจรรย์[N] study of Buddhist metaphysics, See also: brahmacharya, Example: พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์ซึ่งได้แก่ การศึกษาทางศาสนาหรือปรมัตถ์หรือพระเวท, Thai definition: การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจารี[N] Brahmacari, Example: เขาอายุป่านนี้แล้วยังไม่ยอมแต่งงาน คงจะถือพรหมจารีไปแล้ว, Thai definition: ประพฤติอย่างพรหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พระพรหม[N] Brahma, Syn. พรหม, Example: พระพรหมเป็นมหาเทพผู้มีจิตใจกอปรไป เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาในทางพระพุทธศาสนาจึงได้เรียกว่าพรหมวิหารสี่, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์
พราหมณ์[N] Brahman, See also: Bahmin, Example: พราหมณ์ทำหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนา สอนศาสนา เป็นเจ้าพิธีติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าแทนผู้อื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนในวรรณะที่ 1 แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมี 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร, ผู้ที่ถือเพศไว้ผม นุ่งขาวห่มขาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พราหมณี[N] female Brahmin, See also: Brahmanee, Brahmin woman, Syn. นางพราหมณ์, พราหมณ์หญิง, Example: พราหมณีผู้นี้มีความเคร่งครัดในศาสนกิจมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เนื่องมาจากพรหมเพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พ่อสื่อ[N] matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
ยาม[N] security guard, See also: guard, sentry, watchman, Syn. ยามรักษาการณ์, พนักงานรักษาความปลอดภัย, Example: บริเวณกระทรวงสาธารณสุขมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, Thai definition: คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา, Notes: (บาลี)
ลิ่วล้อ[N] follower, See also: henchman, lackey, Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก, Example: ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งคุณลูก คุณพ่อปิดปากสนิท ปล่อยให้ลิ่วล้อคนสนิทขยับแทนอยู่นานสองนาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นคนสนิทคอยติดตาม
ไล่น้ำ[N] Brahman water-lowering ceremony, Thai definition: ส่วนหนึ่งของพิธีพราหมณ์ทำในเดือน 11 โดยมุ่งหมายให้น้ำลด
ตำหนิ[N] flaw, See also: birthmark, scar, mark, Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน, Example: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ทวิชาติ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. ทวิชงค์, ทวิช, พราหมณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชงค์[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิช, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิช[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิชงค์, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้าวมหาพรหม[N] Brahma, See also: the Creator, Example: ท้าวมหาพรหมเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ราชครู[N] a great master, See also: a Brahmin official who officiates at state rites, Brahman ceremonial head, Brahman chief o, Example: ท่านเจ้าเมืองประสงค์ให้ลูกทั้งสองได้รอบรู้ วิชาการดนตรีจึงจัดหาราชครูทำการ ฝึกสอนวิชาการร่ายรำขับร้องประกอบดนตรี, Thai definition: ข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์
ประสก[N] pious Buddhist, See also: layman, lay devoter, churchman, Syn. อุบาสก, ฆราวาส, คฤหัสถ์, Ant. อุบาสิกา, สีกา, Count unit: คน, Thai definition: ชายผู้แสดงตนเป็นคนถือพระพุทธศาสนา, คำที่บรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ผู้ชาย, Notes: (ปาก)
ชาวดัตช์[N] Dutch, See also: Dutchman, Hollander, Syn. ชาวฮอลล์แลนด์, ชาวฮอลันดา, Example: ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์, Count unit: คน
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
เฒ่าแก่[N] matchmaker, See also: a go-between who arranges a marriage, Syn. เถ้าแก่, Example: เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
มหาพรหม[N] name of the third of the sixteen forms of Brahma, Thai definition: ชื่อพรหมชั้นที่ 3 ในรูปพรหม 16 ชั้น
กลาบาต[N] guard at night, See also: watchman, sentry, sentinel, patrol, Syn. ยาม, พนักงานตรวจตรา, Count unit: คน, Thai definition: หมายถึงพวกอยู่ยามตามไฟ, Notes: (โบราณ)
จองเปรียง[N] Brahman lantern procession, See also: Brahman rite, Syn. พิธีจองเปรียง, Example: จองเปรียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Thai definition: ชื่อพิธีอย่างหนึ่งของพราหมณ์ เป็นพิธีจุดโคมรับพระเป็นเจ้า ทำในวันเพ็ญเดือน 12
ไทยยาม[N] Thai watchman, See also: Thai sentry, Thai guard, sentinel, caretaker
ธชี[N] Brahman, See also: Brahmin, Syn. พราหมณ์, Count unit: ตน
น้องใหม่[N] freshman, See also: freshy, beginner, novice, Syn. สมาชิกใหม่, Example: ผมต้องรับผิดชอบดูแลและสอนงานให้กับน้องใหม่ทุกคน, Count unit: คน
นักสังเกตการณ์[N] observer, See also: watcher, watchman, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์
หอบหืด[N] laboured breathing in asthma, Syn. อาการหอบหืด, โรคหอบหืด, Example: ผมหายจากการเป็นหอบหืดแล้ว, Thai definition: อาการหายใจไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง
หอบหืด[N] asthma, Syn. โรคหอบหืด, Example: ผมหายจากการเป็นหอบหืดแล้ว, Thai definition: อาการหายใจไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง
หืด[N] asthma, Syn. โรคหืด, หืดหลอดลม, Example: ผู้ป่วยที่เป็นหืดมักมีอาการแพ้อย่างอื่นร่วมด้วย, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอังกฤษ[n. prop.] (chāichāo Angkrit) EN: Englishman   FR: Anglais [m]
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ช่างซ่อมนาฬิกา[n. exp.] (chang sǿm nālikā) EN: watchmaker   FR: réparateur de montres [m]
หืด[n.] (heūt) EN: asthma   FR: asthme [m]
จตุรพักตร์[n. prop.] (Jaturaphak) EN: four-faced Brahma   
แม่สื่อ[n.] (maēseū) EN: woman matchmaker   FR: entremetteuse [f]
นกเอี้ยงพราหมณ์[n. exp.] (nok īeng Phrām) EN: Brahminy Starling   FR: Étourneau des pagodes [m] ; Martin des pagodes [m] ; Martin brahmanique [m]
นกเค้าจุด[n. exp.] (nok khao jut) EN: Spotted Owlet   FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]
น้องใหม่[n. exp.] (nøng mai) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice   FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
ปาน[n.] (pān) EN: birthmark   FR: angiome plan [m] ; tache de vin [f]
พ่อสื่อ[n.] (phøseū) EN: matchmaker ; go-between   FR: intermédiaire [m]
พราหมณ์[n.] (Phrām ) EN: Brahmin priest ; Brahman   FR: brahmane [m]
พรหม[n. prop.] (Phrom ) EN: Brahma ; God Brahma   FR: Brahma
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
พรหมจารี[n.] (phrommajārī) EN: brahmacari   
โรคหืด[n.] (rōk heūt) EN: asthma   FR: asthme [m]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สารถี[n.] (sārathī) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur   FR: chauffeur [m] ; charretier [m]
ศาสนาพราหมณ์[n. exp.] (sātsanā Phrām) EN: Brahmanism ; Brahminism   FR: brahmanisme [m]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; birthmark ; scar ; mark   FR: tache [f]
ตัวเปรียบเทียบ[n. exp.] (tūa prīepthīep) EN: benchmark   
วิลันดา[n. prop.] (Wilandā) EN: Dutchman   FR: Hollandais [m] ; Néerlandais [m] ; Batave [m]
ยาม[n.] (yām) EN: guard ; watchman ; sentry   FR: garde [m] ; gardien [m] ; vigile ]m] ; agent de sécurité [m] ; surveillant [m] ; veilleur de nuit [m] ; sentinelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AHMAD    AA1 M AA0 D
OHMAE    OW1 M EY2
EHMAN    EH1 M AH0 N
OHMAN    OW1 M AH0 N
HOHMAN    HH OW1 M AH0 N
OTHMAN    AA1 TH M AH0 N
BUHMAN    B AH1 M AH0 N
KUCHMA    K UW1 CH M AH0
OSHMAN    AO1 SH M AH0 N
WEHMAN    W EH1 M AH0 N
ROHMAN    R OW1 M AH0 N
LUHMAN    L AH1 M AH0 N
SCHMAL    SH M AE1 L
DAHMAN    D AA1 M AH0 N
GOHMAN    G OW1 M AH0 N
DOHMAN    D OW1 M AH0 N
EHMANN    EH1 M AH0 N
ISHMAN    IH1 SH M AH0 N
BOHMAN    B OW1 M AH0 N
RAHMAN    R AA1 M AH0 N
OHMANN    OW1 M AH0 N
ASTHMA    AE1 Z M AH0
GEHMAN    G EH1 M AH0 N
LAHMAN    L AA1 M AH0 N
ASHMAN    AE1 SH M AH0 N
BAHMAN    B AA1 M AH0 N
REHMAN    R EH1 M AH0 N
LOHMAN    L OW1 M AH0 N
HEHMAN    HH EH1 M AH0 N
AHMADI    AA0 M AA1 D IY0
AHMANN    AA1 M AH0 N
LEHMAN    L IY1 M AH0 N
LEHMANN    L EY1 M AH0 N
DRACHMA    D R AE1 K M AH0
KATHMAN    K AE1 TH M AH0 N
FROHMAN    F R OW1 M AH0 N
ZECHMAN    Z EH1 K M AH0 N
EICHMAN    AY1 K M AH0 N
LACHMAR    L AE1 K M AA0 R
LAHMANN    L AA1 M AH0 N
KOCHMAN    K AA1 K M AH0 N
LISHMAN    L IH1 SH M AH0 N
BUCHMAN    B AH1 K M AH0 N
LERHMAN    L ER1 M AH0 N
BUSHMAN    B UH1 SH M AH0 N
CASHMAN    K AE1 SH M AH0 N
KACHMAR    K AE1 K M ER0
ISHMAIL    IH1 SH M EY0 L
BACHMAN    B AA1 K M AH0 N
FISHMAN    F IH1 SH M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lehman    (n) lˈɛɪmən (l ei1 m @ n)
Rahman    (n) rˈaːmæn (r aa1 m a n)
asthma    (n) ˈæsmə (a1 s m @)
Bushman    (n) bˈʌʃmən (b uh1 sh m @ n)
drachma    (n) drˈækmə (d r a1 k m @)
schmalz    (n) ʃmˈɔːlts (sh m oo1 l t s)
yashmak    (n) jˈæʃmæk (y a1 sh m a k)
Ahmanson    (n) ˈaːmənsən (aa1 m @ n s @ n)
Dutchman    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)
Irishman    (n) ˈaɪrɪʃmən (ai1 r i sh m @ n)
Northman    (n) nˈɔːθmən (n oo1 th m @ n)
Welshman    (n) wˈɛlʃmən (w e1 l sh m @ n)
coachman    (n) kˈoutʃmən (k ou1 ch m @ n)
drachmas    (n) drˈækməz (d r a1 k m @ z)
freshman    (n) frˈɛʃmən (f r e1 sh m @ n)
henchman    (n) hˈɛntʃmən (h e1 n ch m @ n)
mishmash    (n) mˈɪʃmæʃ (m i1 sh m a sh)
schmaltz    (n) ʃmˈɔːlts (sh m oo1 l t s)
schmalzy    (j) smˈɔːltsiː (s m oo1 l t s ii)
watchman    (n) wˈɒtʃmən (w o1 ch m @ n)
yashmaks    (n) jˈæʃmæks (y a1 sh m a k s)
Frenchman    (n) frˈɛntʃmən (f r e1 n ch m @ n)
Scotchman    (n) skˈɒtʃmən (s k o1 ch m @ n)
asthmatic    (j) ˈæsmˈætɪk (a1 s m a1 t i k)
birthmark    (n) bˈɜːʳθmaːk (b @@1 th m aa k)
churchman    (n) tʃˈɜːʳtʃmən (ch @@1 ch m @ n)
ploughman    (n) plˈaumən (p l au1 m @ n)
schmaltzy    (j) ʃmˈɔːltsiː (sh m oo1 l t s ii)
switchman    (n) swˈɪtʃmən (s w i1 ch m @ n)
Englishman    (n) ˈɪŋglɪʃmən (i1 ng g l i sh m @ n)
Porthmadog    (n) pˈɔːtmˈædək (p oo1 t m a1 d @ k)
birthmarks    (n) bˈɜːʳθmaːks (b @@1 th m aa k s)
matchmaker    (n) mˈætʃmɛɪkər (m a1 ch m ei k @ r)
schmalzier    (j) smˈɔːltsɪəʳr (s m oo1 l t s i@ r)
watchmaker    (n) wˈɒtʃmɛɪkər (w o1 ch m ei k @ r)
Fleischmann    (n) flˈɛʃmən (f l e1 sh m @ n)
Deutschmark    (n) dˈɔɪtʃmaːk (d oi1 ch m aa k)
marshmallow    (n) mˈaːʃmˈælou (m aa1 sh m a1 l ou)
matchmakers    (n) mˈætʃmɛɪkəz (m a1 ch m ei k @ z)
sandwichman    (n) sˈænwɪʤmæn (s a1 n w i jh m a n)
schmaltzier    (j) ʃmˈɔːltsɪəʳr (sh m oo1 l t s i@ r)
schmalziest    (j) smˈɔːltsɪɪst (s m oo1 l t s i i s t)
watchmakers    (n) wˈɒtʃmɛɪkəz (w o1 ch m ei k @ z)
Deutschmarks    (n) dˈɔɪtʃmaːks (d oi1 ch m aa k s)
marshmallows    (n) mˈaːʃmˈælouz (m aa1 sh m a1 l ou z)
schmaltziest    (j) ʃmˈɔːltsɪɪst (sh m oo1 l t s i i s t)
night-watchman    (n) nˈaɪt-wˈɒtʃmən (n ai1 t - w o1 ch m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] to gasp; to pant; asthma, #8,456 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] medium; intermediary; matchmaker; go-between, #9,531 [Add to Longdo]
哮喘[xiào chuǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ, ] asthma, #11,570 [Add to Longdo]
法国人[Fǎ guó rén, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Frenchman; French person, #11,774 [Add to Longdo]
阿拉法特[Ā lā fǎ tè, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄊㄜˋ, ] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat 亞西爾·阿拉法特|亚西尔·阿拉法特, #13,011 [Add to Longdo]
[Fàn, ㄈㄢˋ, ] abbr. for 梵教 Brahmanism; abbr. for abbr. for 梵語|梵语 or 梵文, Sanskrit; abbr. for 梵蒂岡|梵蒂冈, Vatican, #14,703 [Add to Longdo]
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德, #17,718 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] birthmark; mole, #19,217 [Add to Longdo]
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, / ] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector, #20,318 [Add to Longdo]
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc), #21,327 [Add to Longdo]
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, ] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office, #26,134 [Add to Longdo]
地黄[dì huáng, ㄉㄧˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), its rhizome used in traditional Chinese medicine, #31,930 [Add to Longdo]
红娘[hóng niáng, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] matchmaker, #33,087 [Add to Longdo]
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, / ] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma, #34,166 [Add to Longdo]
车夫[chē fū, ㄔㄜ ㄈㄨ, / ] cart driver; coachman, #34,854 [Add to Longdo]
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, ] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman, #36,414 [Add to Longdo]
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, ] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), #37,979 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] watchman's rattle, #39,893 [Add to Longdo]
加德满都[jiā dé mǎn dū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄇㄢˇ ㄉㄨ, / 滿] Kathmandu (capital of Nepal), #41,189 [Add to Longdo]
媒人[méi rén, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ, ] go-between; matchmaker, #42,445 [Add to Longdo]
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] churchman; clergy, #51,984 [Add to Longdo]
雅鲁藏布江[Yǎ lǔ Zàng bù jiāng, ㄧㄚˇ ㄌㄨˇ ㄗㄤˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄤ, / ] Yarlung Tsangpo river of Tibet; the Brahmaputra River of Assam and Bangladesh, #53,864 [Add to Longdo]
哮喘病[xiào chuǎn bìng, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] asthma, #55,933 [Add to Longdo]
看门人[kān mén rén, ㄎㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] janitor; watchman, #59,183 [Add to Longdo]
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, ] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length, #65,337 [Add to Longdo]
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, ] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug, #69,227 [Add to Longdo]
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, ] counselor of king or feudal warlord; henchman, #69,366 [Add to Longdo]
说亲[shuō qīn, ㄕㄨㄛ ㄑㄧㄣ, / ] to act as a matchmaker, #79,534 [Add to Longdo]
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Brahman (Hindu God); eternal origin, #80,806 [Add to Longdo]
更夫[gēng fū, ㄍㄥ ㄈㄨ, ] night watchman (in former times), #84,447 [Add to Longdo]
更鼓[gēng gǔ, ㄍㄥ ㄍㄨˇ, ] drum marking night watches; night watchman's clapper, #103,649 [Add to Longdo]
气喘病[qì chuǎn bìng, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] asthma, #112,234 [Add to Longdo]
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Brahmanism; Hinduism, #124,323 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] watchman's rattle, #146,067 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker (see 媒妁|媒妁); surname Suo, #152,697 [Add to Longdo]
看守者[kàn shǒu zhě, ㄎㄢˋ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, ] watchman, #171,042 [Add to Longdo]
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches, #198,898 [Add to Longdo]
扳道员[bān dào yuán, ㄅㄢ ㄉㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] pointsman; switchman, #213,786 [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital), #216,539 [Add to Longdo]
谢媒[xiè méi, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄟˊ, / ] to thank the matchmaker, #228,347 [Add to Longdo]
拉赫曼尼诺夫[Lā hè màn ní nuò fū, ㄌㄚ ㄏㄜˋ ㄇㄢˋ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Rachmaninoff; Rachmaninov, #640,014 [Add to Longdo]
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 西 / 西] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat [Add to Longdo]
倪柝声[Ní Tuò shēng, ㄋㄧˊ ㄊㄨㄛˋ ㄕㄥ, / ] Ni Tuosheng or Watchman Nee (1903-1972), influential Chinese Christian [Add to Longdo]
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, / ] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb) [Add to Longdo]
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] bushman (African minority) [Add to Longdo]
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug [Add to Longdo]
梵天[Fàn tiān, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] Nirvana (in Buddhist scripture); Lord Brahma (the Hindu Creator) [Add to Longdo]
梵教[Fàn jiào, ㄈㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Brahmanism [Add to Longdo]
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน
nachmachen(vt) |machte nach, hat nachgemacht, jmdm. etw.| ทำตาม, เลียนแบบ เช่น Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles nachmachen. เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้มากโดยที่พวกเขาเลียนแบบทุกอย่าง, See also: S. imitieren,
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
schmatzen(vt) |schmatzte, hat geschmatzt| กินมีเสียง (เช่น เคี้ยวข้าว จั๊บ จั๊บ)
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro [Add to Longdo]
Abgeschmacktheit {f}ineptitude [Add to Longdo]
Abschmatzen {n}slobbation [Add to Longdo]
Anhänger {m}henchman [Add to Longdo]
Aroma {n}; Würze {f}; aromatischer Geschmackstoff; Würzessenz | Aromen {pl}flavor [Am.]; flavour [Br.] | flavor [Am.]; flavours [Br.] [Add to Longdo]
Asthma {n}asthma [Add to Longdo]
Ausweichmanöver {n}jink; evasive maneuver [Add to Longdo]
Baufachmann {m}construction expert [Add to Longdo]
Beigeschmack {m}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]
Beigeschmack {m}smack [Add to Longdo]
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking [Add to Longdo]
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests {pl}benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Bergschlucht {f}; schmales, enges Tal | Bergschluchten {pl}glen | glens [Add to Longdo]
Betonmischer {m}; Betonmischmaschine {f}concrete mixer; cement mixer [Add to Longdo]
Bewertung {f}benchmark [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Leistungsvergleich {m} (bei DV-Systemen)benchmark test [Add to Longdo]
Bewertungsprogramm {n}benchmark program [Add to Longdo]
Blechmantel {m}steel jacket [Add to Longdo]
halbautomatische Bottichwaschmaschine {f}twin-tub [Add to Longdo]
Brecher {m}; Brechmaschine {f}; Brechwerk {n}; Brechanlage {f} [techn.] | Brecher {pl}; Brechmaschinen {pl}; Brechwerke {pl} | fahrbare Brechanlagecrusher | crushers | mobile crusher [Add to Longdo]
Buchmachen {n}bookmaking [Add to Longdo]
Buchmacher {m} | Buchmacher {pl}bookmaker; bookie | bookmakers; bookies [Add to Longdo]
Buchmacher {m}turf accountant [Add to Longdo]
Buhmann {m}; der Schwarze Mann; Feindbild {n}bogeyman; booger [Add to Longdo]
CNC-Drehmaschine {f} [techn.]CNC lathe [Add to Longdo]
Ehestifter {m}matchmakers [Add to Longdo]
Drehbank {f}; Drehmaschine {f}lathe [Add to Longdo]
Drehmaschinenfutter {n} mit einzeln verstellbaren Backen [techn.]independent chuck [Add to Longdo]
Drehmasse {f}throwing body [Add to Longdo]
Dreschmaschine {f}threshing machine [Add to Longdo]
Durchgang {m}; Korridor {m}; Gang {m} | freier Durchgang | schmaler Durchgangpassage | free passage | alleyway [Add to Longdo]
Durchmarsch {m} | Durchmärsche {pl}marching-through | marchings-through [Add to Longdo]
Ehestifter {m}matchmaker [Add to Longdo]
Ernährungsfachmann {m}nutrition expert [Add to Longdo]
Ernährungswissenschaftler {m}; Ernährungsfachmann {m} | Ernährungswissenschaftler {pl}nutritionist | nutritionists [Add to Longdo]
Erstsemester {n}; Schüler im ersten Jahrfresher [Br.]; freshman [Am.] [Add to Longdo]
Facharzt {m}; Fachmann {m}; Fachkraft {f}specialist [Add to Longdo]
Fachmann {m}technician [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Schmarotzer {m}beachbum [Austr.] [slang] [Add to Longdo]
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track [Add to Longdo]
nochmal brennento refire [Add to Longdo]
Fischmarkt {m}fish market [Add to Longdo]
Flohmarkt {m}flea market [Add to Longdo]
Franzose {m}Frenchman [Add to Longdo]
Gänseschmalz {m}goose fat; goose dripping [Add to Longdo]
Gebrauchsmuster {n}; Geschmacksmuster {n}industrial design [Add to Longdo]
Geschmack {m} | Geschmäcker {pl}taste | tastes [Add to Longdo]
Geschmack {m}; Geschmacksrichtung {f}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}flavouring [Br.]; flavoring [Am.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}savor [Am.]; savour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス人[イギリスじん, igirisu jin] (n) Englishman; Englishwoman [Add to Longdo]
ウォッチマン[, uocchiman] (n) watchman [Add to Longdo]
エイチエムエー[, eichiemue-] (n) {comp} HMA [Add to Longdo]
オランダ人[オランダじん, oranda jin] (n) Dutchman [Add to Longdo]
ギモーヴ[, gimo-vu] (n) marshmallow (fre [Add to Longdo]
ダッチマン[, dacchiman] (n) (sl) Dutchman [Add to Longdo]
トップランナー[, toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ドイツマルク[, doitsumaruku] (n) Deutschmark [Add to Longdo]
ドラクマ;ダラクマ[, dorakuma ; darakuma] (n) drachma [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[, haimemorieria] (n) {comp} high memory area; HMA [Add to Longdo]
バラモン教;婆羅門教[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
フランス人[フランスじん, furansu jin] (n) Frenchman; Frenchwoman [Add to Longdo]
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]
ブッシュマン[, busshuman] (n) (col) (See サン族) bushman [Add to Longdo]
ベンチマーク[, benchima-ku] (n) benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークタスク[, benchima-kutasuku] (n) benchmark task [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[, benchima-kutesuto] (n) {comp} benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] (n) {comp} benchmark test [Add to Longdo]
マシュマロ;マシマロ[, mashumaro ; mashimaro] (n) marshmallow [Add to Longdo]
ラフマニノフ[, rafumaninofu] (n) Rachmaninoff; (P) [Add to Longdo]
一回生;1回生[いっかいせい, ikkaisei] (n) first year (college) student; freshman [Add to Longdo]
一年生[いちねんせい, ichinensei] (n) (1) annual (plant); (2) first-year university or high-school student (esp. US); freshman; (P) [Add to Longdo]
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) Briton; Englishman; (the) English [Add to Longdo]
英人[えいじん, eijin] (n) Briton; Englishman [Add to Longdo]
縁結びの神[えんむすびのかみ, enmusubinokami] (n) god of marriage; matchmaker [Add to Longdo]
火の番[ひのばん, hinoban] (n) night watch; fire watchman [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] (n) {comp} benchmark (test) [Add to Longdo]
気管支喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
虚実混交;虚実混淆[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact [Add to Longdo]
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman [Add to Longdo]
金棒引き;鉄棒引き[かなぼうひき, kanabouhiki] (n) (1) a gossip; (2) night watchman [Add to Longdo]
月下美人[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night [Add to Longdo]
月下氷人[げっかひょうじん, gekkahyoujin] (n) go-between; matchmaker; Cupid [Add to Longdo]
月下老人[げっかろうじん, gekkaroujin] (n) (See 月下氷人) go-between; matchmaker [Add to Longdo]
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman [Add to Longdo]
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]
黒熱病[こくねつびょう, kokunetsubyou] (n) kala-azar; black fever; visceral leishmaniasis [Add to Longdo]
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan [Add to Longdo]
四日市ぜんそく;四日市喘息[よっかいちぜんそく, yokkaichizensoku] (n) Yokkaichi asthma [Add to Longdo]
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child [Add to Longdo]
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower [Add to Longdo]
時計店[とけいてん, tokeiten] (n) watchmaker's [Add to Longdo]
守り人[まもりびと, mamoribito] (n) (arch) guard; watchman [Add to Longdo]
小児喘息[しょうにぜんそく, shounizensoku] (n) infantile asthma [Add to Longdo]
寝ずの番[ねずのばん, nezunoban] (n) night watch; night watchman [Add to Longdo]
新歓[しんかん, shinkan] (n-pref) (1) new members (e.g. club); new students; freshman; (n) (2) (abbr) (See 新歓コンパ) event to welcome new students, club members, etc. (e.g. welcome party) [Add to Longdo]
新入社員[しんにゅうしゃいん, shinnyuushain] (n,adj-no) new employee; freshman employee; new hire [Add to Longdo]
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] (n) new student; freshman; first-year student [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] (n) {comp} benchmark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]
エイチエムエー[えいちえむえー, eichiemue-] HMA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] niedriger_Geschmack, schlechter_Geschmack;, Ungeschliffenheit [Add to Longdo]
[あじ, aji] Geschmack [Add to Longdo]
塔婆[とうば, touba] Stupa, (schmale hoelzerne) Grabtafel [Add to Longdo]
好きずき[すきずき, sukizuki] Geschmackssache [Add to Longdo]
[さび, sabi] geschmackvolle_Einfachheit [Add to Longdo]
寄生[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
専門家[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
恥辱[ちじょく, chijoku] Schande, Schmach, Schimpf [Add to Longdo]
情趣[じょうしゅ, joushu] Stimmung, kuenstlerischer_Effekt, kuenstlerischer_Geschmack [Add to Longdo]
時々[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]
柳腰[やなぎごし, yanagigoshi] schmale_Huefte [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] Schmach, Schande, Schandfleck [Add to Longdo]
油虫[あぶらむし, aburamushi] Kuechenschabe, Schmarotzer [Add to Longdo]
洗濯機[せんたくき, sentakuki] Waschmaschine [Add to Longdo]
渋い[しぶい, shibui] -herb, muerrisch, schlicht, geschmackvoll [Add to Longdo]
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
焦がれる[こがれる, kogareru] sich_sehnen, verlangen, schmachten [Add to Longdo]
物資[ぶっし, busshi] Gueter, Waren, Rohmaterial [Add to Longdo]
狭い[せまい, semai] -eng, -schmal, -klein, begrenzt [Add to Longdo]
狭軌鉄道[きょうきてつどう, kyoukitetsudou] Schmalspurbahn [Add to Longdo]
玄人[くろうと, kurouto] Fachmann, Sachverstaendiger [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]
[さい, sai] SCHMAL, KLEIN, FEIN [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] duenn, schmal [Add to Longdo]
肥える[こえる, koeru] dick_werden, fett_werden, fruchtbar_werden, einen_feinen_Geschmacl_haben [Add to Longdo]
脂肪[しぼう, shibou] -Fett, -Talg, Schmalz, Speck [Add to Longdo]
脱穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]
製靴[せいか, seika] Schuhmacherei [Add to Longdo]
[おもむき, omomuki] Inhalt, Sinn, Geschmack, Eleganz, Anblick [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] Interesse, Geschmack, Hobby [Add to Longdo]
辛味[からみ, karami] scharfer_Geschmack, Wuerze [Add to Longdo]
雅趣[がしゅ, gashu] Eleganz, feiner_Geschmack [Add to Longdo]
風雅[ふうが, fuuga] Eleganz, Feinheit, Geschmack, guter_Geschmack [Add to Longdo]
魚市場[うおいちば, uoichiba] Fischmarkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HMA
     High Memory Area
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top