ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไฝ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฝ-, *ไฝ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฝ[N] mole, Example: เขามีไฝเม็ดใหญ่อยู่เหนือริมฝีปาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เม็ดต่อมที่มีสีดำๆ ขึ้นอยู่ตามร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไฝน. จุด หรือตุ่มนูนที่มีสีดำหรือแดงขึ้นอยู่คงที่ตามตัว แต่ขนาดอาจเปลี่ยนได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melanomaไฝ [TU Subject Heading]
Death, Blackไฝมะเร็ง,ความตายมหากาฬ [การแพทย์]
Melanocarcinomaไฝมะเร็ง [การแพทย์]
Melanoma Insitu, Malignantไฝมะเร็งอินไซตู [การแพทย์]
Melanoma, Malignantไฝมะเร็ง, เมลโนมาชนิดร้าย, มะเร็งผิวหนังเมลาโนม่าชนิดร้าย, มะเร็งเมลาโนม่า [การแพทย์]
Melanoma, Nodularไฝมะเร็งแบบตุ่ม [การแพทย์]
Melanoma, Nodular Malignantไฝมะเร็งชนิดตุ่ม [การแพทย์]
Melanoma, Superficial Spreadingไฝมะเร็งชนิดพาเจตอยด์ [การแพทย์]
Molesไฝ, โมล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says he has three distinct patterns of moles on his skin.เธอบอกว่าเขามีไฝสามแบบบนตัว The Sign of Three (2014)
I had a mole removed.ไปผ่าไฝออกมานะ Invisible Leash (2013)
If all goes south in there, we'll be at each other's throats soon enough.ยังไงๆ พวกนายต้องได้ไฝว้กันแน่นอน Arrow on the Doorpost (2013)
In fact, as much as it was my dream to maybe study at a school like NYADA, and, um, perform songs like that on a Broadway stage...เอาจริงๆ ถ้านี่เป็นสิ่งที่ฉันไฝ่ฝัน อย่างการมาเรียน ที่โรงเรียนอย่าง NYADA และเอิ่ม แสดงเพลงแบบนั้น Sweet Dreams (2013)
Warts, boils, and moles, in that order.หูดเดือดและไฝอยู่ในลำดับที่ Monsters University (2013)
Uh, then he made a phone call to the doctor's office about, uh, removing a mole.คุกกี้ข้าวโอ๊ต\อืม แล้วเขาก็โทรศัพท์ ไปที่ห้องทำงานของหมอเกี่ยวกับเรื่องกำจัดไฝ Nor'easter (2012)
Why does he keep having more moles?คนบ้าอะไรจะมีไฝมากขนาดนั้น The Scent (2012)
He had a lot of them!ก็เขามีไฝหลายเม็ดนี่ The Scent (2012)
You said the mole was on his chin!เดี๋ยวไฝเม็ดนั้นคงย้ายไปอยู่ที่คางแน่ The Scent (2012)
He had a mole under his eye.เจ๊เห็นว่ามีไฝใต้ตาเขาด้วยจริงไหม The Scent (2012)
That's right! A mole!ใช่เลยเจ๊ เขามีไฝตรงนี้ The Scent (2012)
Right... He had a mole under his nose.ใช่ คนนั้นเขามีไฝที่จมูก The Scent (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mole[N] ไฝ
wart[N] ก้อนเล็กๆ ที่ขึ้นบนผิวหนัง, See also: ไฝ, หูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
nevus(นี'วัส) n. ไฝหรือปานบนผิวหนังแต่กำเนิด., See also: nevoid adj. pl. nevi

English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ
wart(n) หูด,ไฝ,ตาไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top