ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ダッチマン

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ダッチマン-, *ダッチマン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッチマン[, dacchiman] (n) (sl) Dutchman [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's Dutchman's cell. Tell these...[JA] ダッチマンの携帯だ 5 Days of War (2011)
The phrase you decoded from a suspected Dutchman communiqué to Barcelona.[JA] ダッチマンと思われる人物がバルセロナに出した 公式声明から君が解読した言葉だね Pilot (2009)
Dutchman![JA] - ダッチマン 5 Days of War (2011)
Marta, It's Billy. Can't go back to Dutchman. They're on.[JA] ダッチマンの所へ戻れない 追われてる Criminal (2016)
A... after this Dutchman thing is over. A couple days to go to San Diego.[JA] このダッチマンの事件が終わった後だ サンディエゴに2,3日行きたい Pilot (2009)
I know who the Dutchman is.[JA] ダッチマンが誰か僕は 知ってる Pilot (2009)
Help me catch the Dutchman, we can make it permanent.[JA] ダッチマンを捕まえるのを手伝え そうすれば 長く続けることも出来る Pilot (2009)
Yeah, yeah. OK. Here.[JA] ああ いいよ コインをくれ ダッチマンに電話だ 5 Days of War (2011)
I know why you call him "The Dutchman".[JA] あんたが あいつをダッチマンと 呼んでる理由は 知ってる Pilot (2009)
As a reformed professional counterfeiter, what is the Dutchman's interest in these?[JA] 更生したプロの偽造屋として聞く ダッチマンは これのどこに興味を持ったんだ? Pilot (2009)
Dutchman?[JA] ダッチマン 5 Days of War (2011)
10, 000 man-hours to get this close to the Dutchman, and you blow up my evidence.[JA] ダッチマンに近づいて ここまで来るのに 延べ1万時間もかかったのに 俺の証拠を吹っ飛ばしたな Pilot (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top