Search result for

ashman

(56 entries)
(0.369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashman-, *ashman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ashman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ashman*)
English-Thai: Nontri Dictionary
ashman(n) คนเก็บขยะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blair, this is pete holmberg, alice cashman,แบลร์ นี่คือพีท โฮล์มเบิร์ก และ อลิซ แคชแมน Gone with the Will (2009)
It's the Trashman.ฝีมือมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
What's the Trashman?อะไรคือมนุษย์ขยะ? Ha'alele (2012)
The M.O. is the exact same as a serial killer dubbed the Trashman.รูปแบบการฆ่าตรงกับ ฆาตกรต่อเนื่องที่มีฉายาว่า มนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
The problem is, the Trashman's in prison.ปัญหาคือมนุษย์ขยะติดคุกอยู่ Ha'alele (2012)
I believe the real Trashman is still out there.ผมเชื่อว่ามนุษย์ขยะตัวจริง ยังอยู่ข้างนอกนั่น Ha'alele (2012)
I mean, if he wanted us to think he was the Trashman, he would've left the ropes on, no?ฉันว่าถ้ามันอยากให้เราคิดว่า เป็นฝีมือมนุษย์ขยะ เขาก็น่าจะต้องทิ้งเชือกไว้ อย่างที่ผมบอกไปแล้ว Ha'alele (2012)
Richard Branch is not the Trashman, and thus we are not looking for a copycat killer.ริชาร์ด แบรนซ์ ไม่ใช่มนุษย์ขยะ เพราะงั้นเราไม่ได้เจอฆาตกรเลียนแบบ พวกนั้นจับเขาได้ Ha'alele (2012)
Yeah, but they were only able to tie him to one of the Trashman murders.ใช่ แต่พวกนั้นโยงเขากับเหยื่อ ของมนุษย์ขยะได้แค่รายเดียว ใช่แล้ว Ha'alele (2012)
In order to ensure a conviction, the prosecuting attorney's office tried him only for the murder of Diane Gallo, the last victim attributed to the Trashman.เพื่อให้แน่ใจว่าจะถูกลงโทษ อัยการจึงส่งฟ้องเขา แค่คดีฆาตกรรมไดแอน แกลโล่ Ha'alele (2012)
Max here believes that the real Trashman is still on the outside.แม็กซ์เชื่อว่ามนุษย์ขยะตัวจริง ยังอยู่นอกคุก Ha'alele (2012)
If we can prove that this is the Trashman, they might reopen your case.ถ้าเราพิสูจน็ได้ว่า นี่เป็นฝีมือมนุษย์ขยะ พวกนั้นอาจรื้อคดีของคุณ Ha'alele (2012)
I really think you guys should reopen the Trashman killings.ผมว่าพวกคุณควรเปิดคดี ของมนุษย์ขยะขึ้นมาใหม่ Ha'alele (2012)
I know one of the original detectives from the Trashman case.ฉันรู้จักสายสืบคนเก่า ที่ทำคดีมนุษย์ขยะ อัล เชพพาร์ด Ha'alele (2012)
Okay, but you did put Branch away for the Trashman slayings.บอกว่าเราทำร้ายการท่องเที่ยว ครับ แต่คุณจับแบรนซ์ขัง เพราะเขาคือมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
Everyone believed that he was the Trashman.ใครๆเชื่อว่าเขาคือมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
There was another murder that wasn't attributed to the Trashman, but I think it was his work.มีฆาตกรรมครั้งอื่นที่ไม่ได้ ระบุว่าเป็นฝีมือมนุษย์ขยะ แต่ผมคิดว่าใช่ Ha'alele (2012)
If we are indeed looking at the Trashman's first victim, it's quite possible he hadn't perfected his method yet.จริงๆแล้วถ้าเรากำลังมองหา เหยื่อรายแรกของมนุษย์ขยะ เป็นไปได้ว่า เขายังไม่ค้นพบวิธีที่สมบูรณ์แบบ Ha'alele (2012)
All right, well, we have the Trashman's first victim,งั้นเราก็เหยื่อรายแรกของมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
It's my biological mother, the Trashman's second victim.เธอคือแม่ผู้ให้กำเนิดผม เหยื่อรายที่สองของมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
How long have you known that your mother was one of the Trashman's victims?นายรู้เรื่องนี้มาแานานแค่ไหนแล้ว ว่าแม่ของนายเป็นหนึ่ง ในเหยื่อของมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
All victims of the Trashman.เหยื่อทั้งหลาย ของฆาตกรมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
Was it true that he's the Trashman?จริงไหม ที่เขาคือมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
You're the Trashman.แกคือมนุษย์ขยะ Ha'alele (2012)
Hey, you've done a stretch in Cashman, right?เดี๋ยวก่อนคุณได้ทำยืดใน Cashman ใช่มั้ย? The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, I saw the trashman making a call so I thought I had enough time to bring my garbage down.ผมเห็นคนเก็บขยะโทรครั้งนึง, – คิดว่าจะโทรนานพอที่ผมเอาขยะลงมาทิ้งได้ซะอีก Ghost in the Shell (1995)
Is this Dr. Marvin Tashman?Ist dort Dr. Marvin TashmanNot While I'm Around (2007)
Blair, this is Pete Holmberg. Alice Cashman.Blair, das ist Pete Holmberg, Alice CashmanGone with the Will (2009)
Look out, Abner Ashman. Coming to get you.Pass auf, Abdner Ashman, ich werde dich einholen. A Modest Proposal (2009)
Who's Abner Ashman?Wer ist Abdner AshmanA Modest Proposal (2009)
doth the ashman ever fail you?Hat dich der Ashman denn je enttäuscht? Detention of the Dead (2012)
can the ashman interest you in his other wears?Kann der Ashman dir eigentlich noch was Gutes tun? Detention of the Dead (2012)
good. 'cause all this running and shit is tuckering the ashman out.Sehr gut. Diese blöde Rennerei macht dem Ashman nämlich zu schaffen. Detention of the Dead (2012)
ed, look, this might be your only chance, ok?Der Ashman wünscht sich nichts sehnlicher als ein Scheißhaus. Hey, Ed? Womöglich ist das deine einzige Chance. Detention of the Dead (2012)
Kaye Tashman was a loving mother, but because sometimes love just isn't enough, Doug was there with the Xanax.Kaye Tashman war eine liebevolle Mutter, aber weil Liebe manchmal einfach nicht reicht, war Doug mit Xanax zur Stelle. Better Living Through Chemistry (2014)
Tammy motherfucking Cashman?Die Tammy CashmanPilot (2014)
Hey, you've reached Tammy Cashman.Hier ist Tammy CashmanRollin' (2014)
- With Tammy Cashman?Mit Tammy CashmanMoppa (2014)
Well, Mr. Ashman says he saw that talented brother of yours out on his property again yesterday.Mr. Ashman sagt, er habe deinen talentierten Bruder gestern wieder auf seinem Grundstück gesehen. Broken Horses (2015)
Reggie, we gotta keep it moving,- Los, die Cashmans warten. Kina Hora (2015)
Okay, the Cashmans.- Die Cashmans! Kina Hora (2015)
I need the Cashmans to come over.- Die Cashmans sind dran. - Moment. Kina Hora (2015)
Let's go. - Cashmans.- Cashmans. Kina Hora (2015)
Cashmans. What are you doing?- Wo sind die Cashmans? Kina Hora (2015)
- I'm so sorry.Alle Cashmans zu mir. Kina Hora (2015)
Let's welcome to the stage Captain Jim Cashman for the traditional father-daughter dance.Und jetzt begrüßen wir Captain Jim Cashman zum traditionellen Tanz des Vaters mit der Tochter. Kina Hora (2015)
Have you ever heard of Bruno Ashmanskis?Hast du je von Bruno Ashmanskis gehört? Luther Braxton (No. 21) (2015)
Wouldn't it damage their eyes with the hideous monstrosity that is the taste of Tammy Cashman?Du meinst, noch mehr kaputt machen als Tammy Cashmans monströser Geschmack? Flicky-Flicky Thump-Thump (2015)
The street artist that made the artwork goes by the name "trashman"-- no one knows his real name.Der Straßenkünstler, der es schuf, nennt sich "Trashman", keiner kennt seinen echten Namen. Home Again (2016)
I broke down the paint samples you chipped away from the trashman's signature and analyzed it with vibrational spectography.Ich habe die Farbproben untersucht, die von Trashmans Unterschrift stammen, und spektographisch analysiert. Home Again (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHMAN    AE1 SH M AH0 N
CASHMAN    K AE1 SH M AH0 N
HASHMAN    HH AE1 SH M AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top