ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -亞-, *亞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亞, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] A cross-shaped house or temple

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3, #1,461 [Add to Longdo]
亚洲[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Asia; Asian, #1,685 [Add to Longdo]
澳大利亚[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 澳洲, #3,229 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
亚运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian games, #5,571 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
东南亚[dōng nán yà, ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] Southeast Asia, #7,373 [Add to Longdo]
东亚[dōng yà, ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] East Asia, #7,467 [Add to Longdo]
亚太[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific, #7,784 [Add to Longdo]
诺基亚[Nuò jī yà, ㄋㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄧㄚˋ, / ] Nokia (company name), #8,054 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, you must be patient Siberia.[CN] 你就是那位叫賽比利的病人了 Bloodstream (2011)
In Colombia, they called him el profesor.[CN] 在哥倫比 人們都稱呼他為教授 Red Queen (2011)
Did you know that California leads the number of serial killers in the nation?[CN] 你知道加利福尼州 連環兇殺案的數量是全國最多的嗎 Bloodhounds (2011)
Tell Kenyon that I'm okay. Tell him...[CN] 跟肯說我沒事 告訴他 Red Alert (2011)
And nothing to do with Colombian cartels.[CN] 也和哥倫比的幫派聯盟無關 Red Queen (2011)
He came back from a trip to Columbia with the gold pendant[CN] 他結束了哥倫比之旅 Red Queen (2011)
These guns... they practically grow on trees in California.[CN] 這些槍 就長在加利福尼的樹上 Bloodstream (2011)
Vineland, California.[CN] 加利福尼州 葡萄地 Red Queen (2011)
She's been in Crane Creek for about two months making a campaign video for mayor Kenyon Bagshaw.[CN] 她來克蘭溪已經兩個月了 是為了要給肯·拜格蕭鎮長拍競選片 Red Alert (2011)
I have been telling Gloria he was a dog for weeks.[CN] 我都跟格洛麗說了好幾星期了 Bloodstream (2011)
Colombian gun runners...[CN] 哥倫比槍支走私犯 Red Queen (2011)
You're on a work visa from Columbia.[CN] 你持有哥倫比的工作簽證 Red Queen (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top