ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตำหนิ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำหนิ-, *ตำหนิ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เอ็ด (vt ) ตำหนิ ว่ากล่าว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนิ[N] flaw, See also: blemish, defect, blot, taint, Syn. มลทิน, Ant. บริสุทธิ์, Example: เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน, Thai definition: แต่งงานแล้ว, มีภรรยาหรือสามีมาก่อนแล้ว
ตำหนิ[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
ตำหนิ[N] flaw, See also: birthmark, scar, mark, Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน, Example: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้
ตำหนิ[N] defect, See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint, Syn. รอยตำหนิ, Ant. สมบูรณ์, Example: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ
ตำหนิโทษ[V] bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำหนิน. รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้, รอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ.
ตำหนิก. ติว่าบกพร่อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminal identificationตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
identification, criminalตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why didn't you think of that?แน่นอนว่าทำไมคุณไม่ได้ คิดว่าของที่คุณตำหนิ? ราชา คือของขวัญจากสวนสัตว์ เบอร์ลิน Help! (1965)
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่ How I Won the War (1967)
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่ How I Won the War (1967)
We didn't notice her blemish. She's a pretty virgin, tooเราไม่ทราบว่าเธอมีตำหนิ เธอยังบริสุทธิ์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The man wanted only women who had been condemned to deathผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงเท่านั้น... ...ผู้ซึ่งถูกตำหนิให้ความตาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Give me a break, A few things, I got right.อย่าตำหนิผมเลย ผมทำถูกต้อง 2-3 อย่าง Oh, God! (1977)
Blame it on yourself.ตำหนิตัวเอง Idemo dalje (1982)
Someone had to be blamed, so it was you.ใครบางคนที่จะถูกตำหนิดังนั้น มันจึงเป็นคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I didn't force you out. I didn't blame it on you.ฉันไม่ได้ตำหนิสิ่งที่ทั้งกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
They'll blame me, but it's not my fault.พวกเขาจะตำหนิฉัน แต่มันไม่ได้เป็นความผิดของฉัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The Count scolded me for what we did tonight.ท่านเคานท์ตำหนิข้า เรื่องที่เราไปทำคืนนี้ Vampire Hunter D (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint   FR: défaut [f]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; birthmark ; scar ; mark   FR: tache [f]
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: scar ; mark ; flaw   FR: endommager
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise   FR: blâmer ; réprimander

English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
berate[VT] ตำหนิหรือด่าว่า
blame[VT] ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, Syn. complain, criticize, Ant. praise
blemish[N] ตำหนิ, See also: มลทิน, ความมัวหมอง, ราคี, รอย, Syn. blot, stain
blame for[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
blame on[PHRV] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
brass off[PHRV] บ่น (คำไม่เป็นทางการและส่วนมากใช้ทางทหาร), See also: ตำหนิ
bring home to[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน
brush down[PHRV] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
censure[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ติ, Syn. blame, rebuke, reprimand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
blamable(adj) ควรถูกตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chastised (vt ) ตำหนิอย่างรุนแรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
非難[ひなん, hinan] (vi vt) ตำหนิ, ต่อว่า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
責める[せめる, semeru] Thai: ตำหนิว่าฝ่ายตรงข้ามทำไม่ถูกต้อง English: to condemn
責める[せめる, semeru] Thai: ตำหนิกล่าวโทษ English: to blame

German-Thai: Longdo Dictionary
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
beschweren(vt) |beschwerte, hat beschwert| บ่นว่า, ตำหนิ
sich beschweren über etw./jmdn.บ่นหรือตำหนิเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| คำตำหนิ, คำบ่น, การบ่น
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top