ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geschmack

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geschmack-, *geschmack*
German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack {m} | Geschmäcker {pl}taste | tastes [Add to Longdo]
Geschmack {m}; Geschmacksrichtung {f}flavor [Am.]; flavour [Br.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}flavouring [Br.]; flavoring [Am.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}savor [Am.]; savour [Br.] [Add to Longdo]
Geschmack {m}tastefulness [Add to Longdo]
Geschmack {m}gusto [Add to Longdo]
Geschmack finden anto take a fancy to [Add to Longdo]
Geschmack {m}; Gefallen {m}; Genuss {m}relish [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeit {f}cheesiness [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeit {f}insipidity [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeit {f}tastelessness [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeiten {pl}insipidness [Add to Longdo]
Geschmacks...gustatory [Add to Longdo]
Geschmacksknospe {f} [anat.]taste bud [Add to Longdo]
Geschmackssache {f}; Geschmacksfrage {f}matter of taste; question of taste [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あじ, aji] Geschmack [Add to Longdo]
好きずき[すきずき, sukizuki] Geschmackssache [Add to Longdo]
[さび, sabi] geschmackvolle_Einfachheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Geschmack /gəʃmak/ 
   flavor; flavoring; flavour; flavouring; gusto; savor; savors; savour; savours; smack; taste; taste (of); tastefulness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top