ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supporter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supporter-, *supporter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supporter(n) ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter(n) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา, See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย, Syn. supporting garment
supporter(n) เครื่องค้ำบนแผ่นโล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, เครื่องค้ำ, เครื่องหนุน, สายรัดถุงเท้ายาว, ที่ยึด
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap

English-Thai: Nontri Dictionary
supporter(n) ผู้ค้ำจุน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a big supporter of...เขาเป็นสมุนมือขวาของ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้ Death Note: The Last Name (2006)
He waited until he had enough supporters in government.พระองค์รอจนกระทั่งพระองค์มี ผู้สนับสนุนในฝ่ายปกครองเพียงพอ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Though I happily be a supporter of your Church for as long as I can.แต่ฉันยินดีรับเป็นผู้อุปถัมภ์ โบสถ์ของเธอไปตลอด There Will Be Blood (2007)
The biggest Dan Humphrey supporter in all of manhattan.เปิดตัว แดน ฮัมพ์ฟรี่ ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง แมนฮัตตัน The Dark Night (2008)
Mr. Mandela has traveled to Durban in an effort to persuade 100, 000 angry young ANC supporters on the frontline to make peace.คุณแมนเดล่าได้เดินทางไป เดอร์บัน.. เพื่อเกลี้ยกล่อมผู้สนับสนุนสมัชชาแห่งชาติแอฟริการุ่นเยาว์ กว่า 1 แสนคน.. ที่กำลังจะไปปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง Invictus (2009)
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
Many supporters have gathered here.ผู้สนับสนุนมากมาย มารวมกัน Gokusen: The Movie (2009)
The more money I made, the more supporters I had.มีเงินมากเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งสนับสนุนมากเท่านั้น Gokusen: The Movie (2009)
He was a supporter of john mccain, - The Grandfather: Part II (2009)
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด The Witch's Quickening (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supporterHe has a wealthy supporter behind him.
supporterHe has many enthusiastic supporters.
supporterHe stayed in his hotel most of the next day, talking to friends and supporters.
supporter(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
supporterShe is a strenuous supporter of women's right.
supporterSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
supporterThe communist got his dependable supporter at last.
supporterThe latter view has many supporters in Japan.
supporterThere are few, if any, supporters of the plan.
supporterThe speech made by the president yesterday delighted his supporters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม(n) follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู(n) supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
คอสอง(n) supporter, See also: supporting post, Example: ฉันไม่ยอมเป็นคอสองให้ใคร, Thai Definition: ผู้ว่าคล้อยตามกันอย่างลูกคู่, คนสำรองที่คอยสนับสนุน
ผู้สนับสนุน(n) supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
ผู้อุปถัมภ์(n) supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ฝ่ายสนับสนุน(n) supporter, See also: supporting group, Example: ภาครัฐจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนและมีความจริงใจในการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มที่ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
แระ(n) supporter of a building and house-post, Syn. ระแนะ, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองรากตึก และเสาเรือน
อุปการี(n) supporter, See also: patron, helper, benefactor, Thai Definition: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
เส้นสาย(n) supporter, See also: helper, Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนใช้เส้นสายเพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
ที่พึ่ง(n) supporter, See also: protection, sanctuary, shelter, Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เชียร์[chīa] (v) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage  FR: encourager ; supporter
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [ m, f ] ; amoureux [ m ] ; passionné [ m ]
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จุน[jun] (v) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help  FR: soutenir ; supporter
ค้ำ[kham] (v) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain  FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
คอสอง[khøsøng] (n) EN: supporter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
supporter
supporters

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supporter
supporters

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ,   ] supporter #11,629 [Add to Longdo]
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ,    /   ] supporter (person) #50,098 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger { m }; Anhängerin { f }; Fan { m } | Anhänger { pl }; Anhängerinnen { pl }; Fans { pl }; Anhängerschaft { f }supporter | supporters [Add to Longdo]
Wahlkampfhelfer { m }; Wahlkampfhelferin { f }supporter (at the election campaign) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
味方(P);身方;御方[みかた, mikata] (n, vs, adj-no) friend; ally; supporter; (P) #5,865 [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) #11,345 [Add to Longdo]
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller #19,962 [Add to Longdo]
ニーサポーター[ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者, 旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
応援者[おうえんしゃ, ouensha] (n) supporter; cheerer (e.g. from the sidelines at a sporting event); rooter [Add to Longdo]
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
金づる;金蔓[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supporter \Sup*port"er\, n.
   1. One who, or that which, supports; as, oxygen is a
    supporter of life.
    [1913 Webster]
 
       The sockets and supporters of flowers are figured.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The saints have a . . . supporter in all their
       miseries.               --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, an adherent; one who sustains, advocates, and
    defends; as, the supporter of a party, faction, or
    candidate.
    [1913 Webster]
 
   3. (Shipbuilding) A knee placed under the cathead.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) A figure, sometimes of a man, but commonly of some
    animal, placed on either side of an escutcheon, and
    exterior to it. Usually, both supporters of an escutcheon
    are similar figures.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) A broad band or truss for supporting the abdomen or
    some other part or organ.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supporter
   n 1: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
      supporters came out for the game"; "they are friends of the
      library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
      {admirer}, {booster}, {friend}]
   2: someone who supports or champions something [syn: {patron},
     {sponsor}, {supporter}]
   3: a person who contributes to the fulfillment of a need or
     furtherance of an effort or purpose; "my invaluable
     assistant"; "they hired additional help to finish the work"
     [syn: {assistant}, {helper}, {help}, {supporter}]
   4: a band (usually elastic) worn around the leg to hold up a
     stocking (or around the arm to hold up a sleeve) [syn:
     {garter}, {supporter}]
   5: a support for the genitals worn by men engaging in strenuous
     exercise [syn: {athletic supporter}, {supporter},
     {suspensor}, {jockstrap}, {jock}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 supporter /sypɔʀte/ 
  abide; endure; withstand

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top