ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกล้อ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกล้อ-, *ลูกล้อ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกล้อน. ส่วนของรถซึ่งเป็นวงกลมสำหรับหมุนเคลื่อนพารถไป, ล้อ ก็ว่า, โดยปริยายเรียกสิ่งที่เป็นวงกลมคล้ายลูกล้อเช่นขอบกระด้ง สำหรับเด็กตีเล่น.
ลูกล้อน. วิธีบรรเลงทำนองอย่างหนึ่ง แบ่งเครื่องดนตรีเป็น ๒ พวก โดยผลัดกันบรรเลงคนละที เมื่อพวกหน้าบรรเลงเป็นทำนองอย่างใด พวกหลังก็จะบรรเลงเป็นทำนองซํ้าอย่างเดียวกัน และทำนองที่ผลัดกันบรรเลงนี้ไม่บังคับว่าจะสั้นยาวเท่าใดหรือจะมีเพียงพยางค์เดียวก็ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surrounded?ลูกล้อม ? Labyrinth (1986)
You playing with us?นี่ลูกล้อเล่นกับเราเหรอ Episode #1.1 (2006)
Are you kidding me? After that vitriol?ลูกล้อเล่นหรือเปล่า หลังจากการการปราศัยนะหรือ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
You're kidding me.ลูกล้อแม่เล่นรึเปล่า? Pilot (2010)
Are you kidding me?ลูกล้อพ่อเล่นอยุ่หรอ? Nightfall (2011)
Damn it. Bum wheel.บ้าจริง ลูกล้อ Within (2011)
What if I could get you a wheel?ไง เลือกได้ดี แล้วถ้าฉันเอาลูกล้อมาล่ะ Within (2011)
Why? I need a wheel.ฉันอยากได้ลูกล้อ Within (2011)
A wheel?ลูกล้อ Within (2011)
If I find him a wheel for his chair, then he'll give me a promethium core for my plex.ถ้าฉันหาลูกล้อรถเข็นให้เขาได้ เขาก็จะให้ถ่านโพรมีเธียม สำหรับเครื่องคอมฯของฉัน Within (2011)
Uh, come back in an hour. I'll help you find that wheel, okay?ผมจะช่วยคุณหาลูกล้อ ตกลงไหม Within (2011)
Would you like a wheel?คุณอยากได้ลูกล้อหรือเปล่า Within (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกล้อ [n.] (lūk lø) FR: roue [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง
hoop(n) ลูกล้อ,ห่วง,บ่วง,สุ่มกระโปรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top