ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氨-, *氨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氨, ān, ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,028

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ān, , ] ammonia, #7,866 [Add to Longdo]
基酸[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid, #11,018 [Add to Longdo]
[ān jī, ㄢ ㄐㄧ, ] amino; amino group, #20,460 [Add to Longdo]
[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] glutamic acid (Glu), an amino acid, #35,447 [Add to Longdo]
[lài ān suān, ㄌㄞˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] lysine (Lys), an essential amino acid, #37,585 [Add to Longdo]
[jù ān zhǐ, ㄐㄩˋ ㄢ ㄓˇ, ] polyurethane, #39,797 [Add to Longdo]
[lào ān suān, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] tyrosine (Tyr), an amino acid, #40,310 [Add to Longdo]
[jīng ān suān, ㄐㄧㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] argnine (Arg), an essential amino acid, #42,078 [Add to Longdo]
[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] alanine (Ala), an amino acid, #50,031 [Add to Longdo]
[pú ān suān, ㄆㄨˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] proline (Pro), an amino acid, #56,281 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
S-E-R: Serine.[CN] -R絲 The Chairman (1969)
The abbreviations for the amino acids.[CN] 基酸的礓寫. S -E The Chairman (1969)
- You want me to stop?[CN] - 璶иゎ? In the Realm of the Senses (1976)
No amino acids![CN] 没有基酸! The Andromeda Strain (1971)
Tyrosine.[CN] T -Y -R酪酸. The Chairman (1969)
They couldn't use Neptune or Uranus, twin worlds in eternal night, both surrounded by an atmosphere of methane gas and ammonia vapour.[CN] 他们也不能在天王星和海王星 永夜的环境中生存 那里的大气充斥着甲烷和 The War of the Worlds (1953)
Ammonium hydrosulphide, benzidine, superoxide of hydrogen.[CN] 盐基氢硫化物、肌肉松弛剂 In the Heat of the Night (1967)
I read your recent paper on peptides.[CN] 我讀過你最近關於礓酸的文章 The Chairman (1969)
I can't stop.[CN] иぃㄓ и -- In the Realm of the Senses (1976)
A little to the right.[CN] 什麼姿勢 往右邊. The Sisters (1969)
You're going to lie down and take some spirits of ammonia.[CN] 你要去躺一下, 然后用水清醒一下自己 Ninotchka (1939)
How Andromeda functions without amino acids.[CN] 人间大浩劫没有基酸 是怎样运作的 The Andromeda Strain (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top