ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฆราวาส

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฆราวาส-, *ฆราวาส*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆราวาส(n) layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฆราวาส(คะราวาด) น. คนผู้อยู่ครองเรือน, คนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got my Masters in Divinity then left the seminary to do secular humanitarian work coordinating Third World churches.ฉันได้รับปริญญาโท ของฉันในพระเจ้า จากนั้นก็ออกธรรมะในการ ทำงานด้านมนุษยธรรมฆราวาส ประสานงานคริสตจักร โลกที่สาม Contact (1997)
Vittoria. - You're all right?แม้ว่าฉันถูกเด็กและปากแข็ง, ฉันต้องการฆราวาส, Angels & Demons (2009)
Why, because it proves the existence of secular morality?ทำไมล่ะ เพราะมันพิสูจน์การมีตัวตน ของคุณธรรมฆราวาสเหรอ? Studies in Modern Movement (2011)
How would you guys like to take this to a more secular setting?พวกเธอชอบที่จะเป็นฆราวาสไหม? What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆราวาส[kharāwāt] (n) EN: layman ; laity ; layperson ; lay Buddhist  FR: laïc [ m ] ; laïque [ m ]
ฆราวาส[kharāwāt] (adj) EN: lay  FR: laïque

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laic(n) ฆราวาส, See also: คนสามัญ, Syn. laic, layman
laical(n) ฆราวาส, See also: คนสามัญ, Syn. laic, layman
layman(n) ฆราวาส, See also: ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Syn. laity
laywoman(n) ฆราวาสหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส, กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา, ผู้ไม่ชำนาญ, ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง
layman(เล'เมิน) n. ฆราวาส (ไม่ใช่สงฆ์) , บุคคลธรรมดา (ไม่ใช่ผู้ชำนาญการของอาชีพ) pl. laymen, Syn. nonprofessional
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย, ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ทางฆราวาส, ไม่ศักดิ์สิทธิ์, ทางโลก, ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น, ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated, Ant. exalt
secular(เซค'คิวละ) adj. ทางโลก, ทางฆราวาส, โลกีย์, ชาตินี้, นอกวัด, ไม่ใช่ทางพระ, ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา, นานแสนนาน, ตลอดไป, เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคหนึ่งหรือศตวรรษหนึ่ง. n. ฆราวาส, ชาวโลก, ปถุชน, See also: secularly adv.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ, หมกมุ่นในรสชาติ, มั่วโลกีย์, แห่งกาย, เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, กระตุ้นความรู้สึก, กระตุ้นรสชาติ, ทางโลก, ฆราวาส, เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly, lewd
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี, มิตรไมตรีจิต, ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, ความเป็นเพื่อน, สมาคม, สังคม, สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
temporal(เทม'เพอเริล) adj. (เกี่ยวกับ) เวลา, ขมับ, ชีวิตปัจจุบันหรือโลกปัจจุบัน, ชั่วคราว, ในทางโลก, ฆราวาส, เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, กาลกริยา, See also: temporalness n., Syn. finite

English-Thai: Nontri Dictionary
laity(n) ฆราวาส
lay(adj) เป็นฆราวาส
layman(n) ฆราวาส, คนธรรมดา, สามัญชน
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส, ทางโลก, ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส, ทำให้เป็นทางโลก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top