Search result for

คน

(161 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คน-, *คน*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.
คนเดียว (jargon ) ในภาษาเหนือคำนี้ จะใช้บรรยายลักษณะของการกระทำว่าเกิดขึ้น “ด้วยตัวเอง” โดยไม่เกี่ยวว่าจะมีคนทำอยู่กี่คน และใช้ได้กับทั้ง คน, สัตว์, สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ เช่น อยู่ๆรถเครื่องของผมมันก็ดับไปคนเดียว แปลว่า อยู่ๆรถมอเตอรไซด์ของผมมันก็ดับไปเอง
ธีรัตม์คนที่น่ารักที่สุดในโลก!!!
ธีรัตม์คนที่น่ารักที่สุดในโลก
น้องสาคนน่ารัก ชอบเล่น Bomberman
เต่าถุย (slang ) คนพวกเต่าถุยคือ คนพวกที่อยู่ในกะลามากกว่ากบ มีชีวิตไปวันๆ แบบที่พ่อแม่สั่งสอนไม่เคยจะยอมฟัง มีความเชื่อมั่นในความคิดเต่าล้านปีของตัวเองสูง บางคนถึงกับบอกว่าตนเองนั้นเป็นบัวเหล่าพิเศษ คือเต่ากินแล้วยังต้องถุยออกมา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คนุ[คะ นุ] คาง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักรังสีเทคนิ (n uniq ) Radiological technologist, Radiographer, Medical radiation technologist
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คน    [N] human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count unit: คน
คน    [CLAS] person, Example: นักเรียนหลายคนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน, Thai definition: คำลักษณนามบอกจำนวนคน
คน    [V] stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
คนจน    [N] poor, See also: poor people, poor person, Syn. คนยากจน, Ant. คนรวย, Example: คนอย่างเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยู่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฐานะยากจน มีไม่สู้จะพอกินพอใช้
คนจร    [N] stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คนดู    [N] audience, See also: spectator, onlooker, Syn. ผู้ชม, คนชม, Ant. ผู้แสดง, Example: มีคนดูเพียง 10 คนเท่านั้นที่บอกว่าดูละครเรื่องนี้รู้เรื่อง, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มคนที่ร่วมเข้าชมการแสดงหรือกีฬาเป็นต้น
คนที    [N] jug, Syn. หม้อน้ำ, กุณฑี, Count unit: ใบ, ลูก
คนรถ    [N] driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count unit: คน
คนโต    [ADJ] firstborn, See also: eldest, Syn. คนหัวปี, Ant. คนสุดท้อง, Example: พี่สาวคนโตของฉันมีสาวใช้ประจำบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานถึงสิบปี, Count unit: คน
คนโท    [N] ewer, See also: water pot, jug, Syn. กุณโฑ, Count unit: ใบ, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนน. มนุษย์.
คนก. กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากัน.
คนกลางน. ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย, ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค.
คนงานน. ผู้ใช้แรงในการทำงานเพื่อรับค่าตอบแทน.
คนจรน. คนแปลกหน้า, คนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
คนจริงน. ผู้ที่ทำอะไรทำจริงโดยไม่ท้อถอย, คนที่พูดจริงทำจริง.
คนดังน. ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป.
คนดิบน. ชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ.
คนดีน. คนที่มีคุณความดี, คนที่มีคุณธรรม.
คนดีผีคุ้มน. คนทำดีเทวดาย่อมคุ้มครอง, มักใช้เข้าคู่กับ คนร้ายตายขุม ว่า คนดีผีคุ้ม คนร้ายตายขุม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
middlemanคนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediaryคนกลาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediaryคนกลาง (ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person, public; public personคนของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public person; person, publicคนของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workerคนงาน, คนทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workmen; workmanคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ข้าหลวงคนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย, คนใช้ของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย [ศัพท์พระราชพิธี]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural workerคนงานภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Casual workerคนงานชั่วคราว [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal workerคนงานตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
ญาติคนในวงศ์วาน
คำที่มักเขียนผิด คือ ญาต [คำที่มักเขียนผิด]
โปรคนที่เราแอบชอบ [ศัพท์วัยรุ่น]
องค์ลงคนที่อารมณ์แปรวนปรวน [ศัพท์วัยรุ่น]
Working poor คนยากจนที่มีงานทำ [TU Subject Heading]
Women merchants คนค้าขายที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คน[n.] (khon) EN: person ; man ; human ; people ; human being   FR: personne [f] ; individu [m] ; être [m] ; être humain [m]
คน[n.] (khon) EN: [classifier : persons, people, human beings]   FR: [classificateur : personnes, individus]
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
คน-[pref. (n.)] (khon-) EN: -er (suff.)   FR: -eur, -euse (suff.)
คนกระจอก[n. exp.] (khon krajøk) EN: person of no importance ; nobody   FR: personne insignifiante [f]
คนกรีก[n. prop.] (khon Krīk ) EN: Greek   FR: Grec [m]
คนกรุง[n. exp.] (khon krung) EN: city people   
คนกล้า[n. exp.] (khon klā) EN: braver   FR: brave [m]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนกลุ่มน้อย[n. exp.] (khon klum nøi) EN: minority   

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubristic (n ) คนโอหัง
-dwarf- (n ) คนแคระ
bad egg ( ) คนเลว, คนไม่ซื่อ
See also: S. A bad person,
badass (slang ) คนที่เก่งสุดยอด,เก่งเวอร์
boo (n jargon slang) คนรัก, แฟน
See also: S. girlfriend,
busker (n ) คนที่เล่นดนตรีหรือบันเทิงผู้คนในที่สาธาณะเพื่อขอเงิน
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
con men (n) คนโกง
dexter (slang ) คนขยันเรียน
dunderhead (n dunce ) คนโง่ คนทึ่ม คนปัญญาทึบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aborigine    [N] ชนพื้นเมือง, See also: คนพื้นเมือง, Syn. native
acquaintance    [N] คนรู้จัก, See also: คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก, Syn. colleague, neighbor, associate
adult    [N] ผู้ใหญ่, See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย, Syn. mature person
affinity    [N] คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
African American    [N] คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Afro-American    [N] คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
airhead    [N] คนโง่ (คำสแลง), Syn. fool, bungler
albino    [N] คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก
alien    [N] คนต่างด้าว, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. foreigner, stranger, nonnative
alien    [N] คนนอก, Syn. outsider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
albino(n) คนเผือก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angler(n) คนตกปลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หลงไหลหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน, Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปลว่าบ้าน) และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
[おし, oshi] (n) คนหูหนวก,เป็นใบ้
恋人[こいびと, koibito] (n) คนรัก
[かた, kata] (n) คน
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ
運転者[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ
邦人[ほうじん, houjin] (n) คนญี่ปุ่น มักใช้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
食いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n adj) คนตะกละ, ตะกละ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
太っちょ[ふとっちょ, futotcho] คนอ้วน
引き篭り[ひきこもり, hikikomori] (n) คนที่แปลกแยกตัวเองออกจากสังคม, คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้,ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) คนปกติธรรมดา, คนปกติ(ที่ไม่มีความพิการหรือข้อบกพร่องใดๆ), คนทั่วไป
ホームレス[ほーむれす, homuresu] (n) คนจรจัด คนร่อนเร่ คนไม่มีที่อยู่ , See also: R. homeless
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
金持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย
弱虫[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
美人[びじん, bijin] คนสวย
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
弱虫[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
こちら[こちら, kochira] Thai: คนนี้ English: this person
一人[ひとり, hitori] Thai: คนเดียว English: one person
人人[にんにん, ninnin] Thai: คนสองคน (มั่ว)
日本人[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Leute(n) |pl.| ผู้คน
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grudge (n) คนขี้หงุดหงิด

Are you satisfied with the result?

Go to Top