ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คน-, *คน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.
คนเดียว(jargon) ในภาษาเหนือคำนี้ จะใช้บรรยายลักษณะของการกระทำว่าเกิดขึ้น “ด้วยตัวเอง” โดยไม่เกี่ยวว่าจะมีคนทำอยู่กี่คน และใช้ได้กับทั้ง คน, สัตว์, สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ เช่น อยู่ๆรถเครื่องของผมมันก็ดับไปคนเดียว แปลว่า อยู่ๆรถมอเตอรไซด์ของผมมันก็ดับไปเอง
น้องสาคนน่ารัก ชอบเล่น Bomberman
เต่าถุย(slang) คนพวกเต่าถุยคือ คนพวกที่อยู่ในกะลามากกว่ากบ มีชีวิตไปวันๆ แบบที่พ่อแม่สั่งสอนไม่เคยจะยอมฟัง มีความเชื่อมั่นในความคิดเต่าล้านปีของตัวเองสูง บางคนถึงกับบอกว่าตนเองนั้นเป็นบัวเหล่าพิเศษ คือเต่ากินแล้วยังต้องถุยออกมา
แก๊งถอดจิต[แก๊งถอดจิต] (n) คนถอดจิตที่คิดอัปรีย์

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คนุ[คะ นุ] คาง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คนเดินห้างMall Visitor, Mall Client, Mall Customer, Window Shopper
นักรังสีเทคนิ(n, uniq) Radiological technologist, Radiographer, Medical radiation technologist

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
사람[ซารัม] (n) คน, มนุษย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คน(n) human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count Unit: คน
คน(clas) person, Example: นักเรียนหลายคนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน, Thai Definition: คำลักษณนามบอกจำนวนคน
คน(v) stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai Definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
คนจน(n) poor, See also: poor people, poor person, Syn. คนยากจน, Ant. คนรวย, Example: คนอย่างเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยู่แล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีฐานะยากจน มีไม่สู้จะพอกินพอใช้
คนจร(n) stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คนดู(n) audience, See also: spectator, onlooker, Syn. ผู้ชม, คนชม, Ant. ผู้แสดง, Example: มีคนดูเพียง 10 คนเท่านั้นที่บอกว่าดูละครเรื่องนี้รู้เรื่อง, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มคนที่ร่วมเข้าชมการแสดงหรือกีฬาเป็นต้น
คนที(n) jug, Syn. หม้อน้ำ, กุณฑี, Count Unit: ใบ, ลูก
คนรถ(n) driver, See also: chauffeur, Syn. คนขับรถ, Example: หน้าทำเนียบจะมีคนรถมาจอดรถนอนรอเจ้านายกันเป็นแถว, Count Unit: คน
คนโต(adj) firstborn, See also: eldest, Syn. คนหัวปี, Ant. คนสุดท้อง, Example: พี่สาวคนโตของฉันมีสาวใช้ประจำบ้านที่อยู่ด้วยกันมานานถึงสิบปี, Count Unit: คน
คนโท(n) ewer, See also: water pot, jug, Syn. กุณโฑ, Count Unit: ใบ, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนน. มนุษย์.
คนก. กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากัน.
คนกลางน. ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย, ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค.
คนงานน. ผู้ใช้แรงในการทำงานเพื่อรับค่าตอบแทน.
คนจรน. คนแปลกหน้า, คนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
คนจริงน. ผู้ที่ทำอะไรทำจริงโดยไม่ท้อถอย, คนที่พูดจริงทำจริง.
คนดังน. ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป.
คนดิบน. ชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ.
คนดีน. คนที่มีคุณความดี, คนที่มีคุณธรรม.
คนดีผีคุ้มน. คนทำดีเทวดาย่อมคุ้มครอง, มักใช้เข้าคู่กับ คนร้ายตายขุม ว่า คนดีผีคุ้ม คนร้ายตายขุม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
middlemanคนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediaryคนกลาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediaryคนกลาง (ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person, public; public personคนของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public person; person, publicคนของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workerคนงาน, คนทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workmen; workmanคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ข้าหลวงคนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย, คนใช้ของพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย [ศัพท์พระราชพิธี]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล, Example: มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural workerคนงานภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Casual workerคนงานชั่วคราว [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal workerคนงานตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
ญาติคนในวงศ์วาน, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ญาต [คำที่มักเขียนผิด]
โปรคนที่เราแอบชอบ [ศัพท์วัยรุ่น]
องค์ลงคนที่อารมณ์แปรวนปรวน [ศัพท์วัยรุ่น]
Working poorคนยากจนที่มีงานทำ [TU Subject Heading]
Women merchantsคนค้าขายที่เป็นสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boys?ทุกคน The One with the Sonogram at the End (1994)
20.20 คน The Pianist (2002)
Ken!คน! Oneechanbara: The Movie (2008)
- 28.- 28 คนค่ะ Masterpiece (2008)
Got fired.คุณยิงคน Last Resort (2008)
celebritiesคนดัง Gas Pills (2008)
Which one?คนไหน Portrait of a Beauty (2008)
uh, let me see.ไม่มาก 7 คน Cradle to Grave (2009)
Okay.โอเคน Politics of Human Sexuality (2009)
# People #ผู้คน # Journey to Regionals (2010)
We do.คนนี่แหละ Watchmen (2009)
Liar.คนโกหก Chuck Versus the Tic Tac (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คน[khon] (n) EN: person ; man ; human ; people ; human being  FR: personne [ f ] ; individu [ m ] ; être [ m ] ; être humain [ m ]
คน[khon] (n) EN: [ classifier : persons, people, human beings ]  FR: [ classificateur : personnes, individus ]
คน[khon] (v) EN: stir ; mix ; blend ; mingle  FR: remuer ; mélanger
คน-[khon-] (pref, (n)) EN: -er (suff.)  FR: -eur, -euse (suff.)
คนกระจอก[khon krajøk] (n, exp) EN: person of no importance ; nobody  FR: personne insignifiante [ f ]
คนกรีก[khon Krīk] (n, prop) EN: Greek  FR: Grec [ m ]
คนกรุง[khon krung] (n, exp) EN: city people
คนกล้า[khon klā] (n, exp) EN: braver  FR: brave [ m ]
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; intermédiare [ m ]
คนกลุ่มน้อย[khon klum nøi] (n, exp) EN: minority

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก, See also: doppelgänger, Syn. doppelganger
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
nerdy(adj, slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, See also: nerd, geek
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aborigine(n) ชนพื้นเมือง, See also: คนพื้นเมือง, Syn. native
acquaintance(n) คนรู้จัก, See also: คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก, Syn. colleague, neighbor, associate
adult(n) ผู้ใหญ่, See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย, Syn. mature person
affinity(n) คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
African American(n) คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Afro-American(n) คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
airhead(n) คนโง่ (คำสแลง), Syn. fool, bungler
albino(n) คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก
alien(n) คนต่างด้าว, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. foreigner, stranger, nonnative
alien(n) คนนอก, Syn. outsider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง, รูปเอี่ยว, ตัวยง, คนเก่ง
addict(n) คนติดยา, ขี้ยา, คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
adjutant(n) นายทหารคนสนิท, ผู้ช่วย, นกตะกรุม
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท, นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์
albino(n) คนเผือก
alien(n) คนต่างด้าว, คนแปลกหน้า, มนุษย์ต่างดาว, คนต่างชาติ
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
angel(n) เทวทูต, เทวดา, เทพธิดา, ผู้ที่น่ารัก, คนดี
angler(n) คนตกปลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hubristic(n) คนโอหัง
-dwarf-(n) คนแคระ
bad eggคนเลว, คนไม่ซื่อ, Syn. A bad person
badass(slang) คนที่เก่งสุดยอด, เก่งเวอร์
boo(n, jargon, slang) คนรัก, แฟน, Syn. girlfriend
busker(n) คนที่เล่นดนตรีหรือบันเทิงผู้คนในที่สาธาณะเพื่อขอเงิน
cattle breeder(n, phrase) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
celemony[H o r s e m a n] (n) คนขี่ม้า
celemony[H o r s e m a n] (n) คนขี่ม้า
celemony[H o r s e m a n] (n) คนขี่ม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หลงไหลหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน, Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปลว่าบ้าน) และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
[おし, oshi] (n) คนหูหนวก, เป็นใบ้
恋人[こいびと, koibito] (n) คนรัก
[かた, kata] (n) คน
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ
運転者[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ
邦人[ほうじん, houjin] (n) คนญี่ปุ่น มักใช้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
食いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n, adj) คนตะกละ, ตะกละ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
太っちょ[ふとっちょ, futotcho] คนอ้วน
引き篭り[ひきこもり, hikikomori] (n) คนที่แปลกแยกตัวเองออกจากสังคม, คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้, ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) คนปกติธรรมดา, คนปกติ(ที่ไม่มีความพิการหรือข้อบกพร่องใดๆ), คนทั่วไป
ホームレス[ほーむれす, homuresu] (n) คนจรจัด คนร่อนเร่ คนไม่มีที่อยู่, See also: R. homeless
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
金持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย
弱虫[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ
美人[びじん, bijin] คนสวย
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
弱虫[よわむし, yowamushi] (n) คนขี้ขลาด คนอ่อนแอ คนใจเสาะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小人[こびと, kobito] TH: คนแคระ  EN: dwarf
別物[べつもの, betsumono] TH: คนละอันกัน  EN: another thing
別物[べつもの, betsumono] TH: คนละเรื่อง  EN: exception
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] TH: คนจีน  EN: Chinese person
こちら[こちら, kochira] TH: คนนี้  EN: this person
一人[ひとり, hitori] TH: คนเดียว  EN: one person
人人[にんにん, ninnin] TH: คนสองคน (มั่ว)
日本人[にほんじん, nihonjin] TH: คนญี่ปุ่น  EN: Japanese person
米国人[べいこくじん, beikokujin] TH: คนอเมริกัน  EN: an American

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Leute(n) |pl.| ผู้คน
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
den(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*hr { n }; Gehör { n } | Ohren { pl } | die Ohren spitze*(n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: regarder
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, Ant. femme
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
grudge(n) คนขี้หงุดหงิด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top