ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สารถี

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารถี-, *สารถี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารถี[N] driver, See also: rider, Syn. คนขับรถ, Example: เขาเป็นสารถีคู่ใจของนายพันมาช้านาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บังคับพาหนะให้เคลื่อนที่ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารถี(สาระถี) น. คนขับรถ, คนบังคับม้า, โดยปริยายหมายความว่า ผู้บังคับหรือฝึกหัด ในความว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก.
สารถีชักรถน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น
สารถีชักรถชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา เรียกว่า เพลงสารถีเถา
สารถีชักรถชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวง แขนตึง ระดับไหล่ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่แขนตึง
สารถีชักรถชื่อเพลงยาวกลบทแบบหนึ่ง ตัวอย่างว่า สงสารกายหมายมิตร์คิดสงสาร ประมาณจิตร์ผิดเพราะเชื่อเหลือประมาณ เสียดายการที่คิดเปล่าเศร้าเสียดาย (จารึกวัดโพธิ์).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, did you call for the driving service?ครับ คุณต้องการ สารถี หรือครับ No Regret (2006)
You... quit the driving service, didn't you?เธอเลิกเป็น สารถี แล้วเหรอ No Regret (2006)
I thought Agent Davis was driving me. She was. I had her reassigned.ผมเอง ผมเป็นสารถีของคุณ Mayhem (2008)
Well, my ride drove off in a cloud of dust,สารถีฉันก็หายเข้ากองฝุ่นไปแล้ว Caught (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารถี[n.] (sārathī) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur   FR: chauffeur [m] ; charretier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charioteer[N] สารถี, See also: คนขับรถม้า, Syn. chariot driver
coachman[N] คนขับรถม้า, See also: สารถี

English-Thai: Nontri Dictionary
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top