Search result for

หืด

(36 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หืด-, *หืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หืด[N] asthma, Syn. โรคหืด, หืดหลอดลม, Example: ผู้ป่วยที่เป็นหืดมักมีอาการแพ้อย่างอื่นร่วมด้วย, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก
หืดหอบ[N] asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หืดน. ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก, หืดหลอดลม ก็เรียก.
หืดขึ้นคอก. เหนื่อยยากมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paroxysmal dyspnea; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal dyspnoea; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoasthma; dyspnea, paroxysmal; dyspnoea, paroxysmalหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnea, paroxysmal; dyspnoea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnoea, paroxysmal; dyspnea, paroxysmal; pseudoasthmaหืดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asthmaหืด [TU Subject Heading]
Asthmaหืด, โรค; หืด; โรคหอบหืด; โรคหืด; หอบหืด; การหอบหืด; หายใจหอบหรือขัด [การแพทย์]
Asthma, Late Onsetหืดที่เริ่มเป็นในผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Asthma, Seasonal, Severeหืดตามฤดูกาลที่เป็นรุนแรง [การแพทย์]
Asthmaticus, Statusหืดขั้นรุนแรง, สภาวะที่จับหืดไม่สร่าง, หอบเป็นเวลานาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have asthma?คุณเป็นหืดหรือ Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
Danny had an asthma attack, and Jack took him to the hospital.เดนนีเกิดอาการหืดขึ้น, แจ็คพาเขาไปโรงพยาบาล Nights in Rodanthe (2008)
-Yeah!ยาฉีดแก้หอบหืด Some Kinda Love (2009)
Cold air can cause an asthma attack?อากาศหนาวมีผลต่อโรคหืดหอบได้ Death Takes a Holiday (2009)
Like one hell of a promotion.เหมือนกับโปรโมชั่นหืดขึ้นคอ Breakage (2009)
Asthma.โรคหืด The No-Brainer (2009)
Or... asthma meds.หรือ.. ยาแก้โรคหืด House Divided (2009)
Aah!(กระหืดกระหอบ) Chuck Versus the Beefcake (2009)
(gasps)(กระหืดหอบ) The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
[caroline grunting][กระหืดหอบ] You're Undead to Me (2009)
Ancylostoma could be used for the treatment of chronic asthma.แอนไซโลสโตรมา ถูกใช้เป็นยา สำหรับรักษา โรคหืดเืรื้อรัง Snakehead (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หืด[n.] (heūt) EN: asthma   FR: asthme [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asthma[N] โรคหืด, See also: หืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
asthma(แอช'มะ) n. โรคหืด. -asthmatoid adj. (disorder of respiration)
asthmatic(al) (แอชแมท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโรคหืด. -n. ผู้เป็นโรคหืด
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top