ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guard

G AA1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guard-, *guard*, guar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guard(vt) คุ้มกัน, See also: ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน, Syn. defend, secure, protect, Ant. disregard, neglect, forsake.
guard(n) อุปกรณ์ป้องกัน, See also: เครื่องป้องกันภัย, Syn. protector device
guard(vt) เฝ้ายาม, See also: ดูแล, รักษาความปลอดภัย, Syn. watch, look after, keep an eye on, Ant. forsake, disregard
guard(n) เครื่องป้องกันภัย, Syn. protector device
guard(n) ยาม, See also: ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม, Syn. protector, watchman, security officer
guard(n) ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล, See also: การ์ด, Syn. defender, protector
guard(n) ตัวเบี้ยของกีฬาหมากรุก
guarded(adj) ระมัดระวัง, See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ, Syn. cautious, careful, Ant. candid, careless
guardian(n) ผู้ปกครอง, Syn. adoptive parent, babysitter
guardian(n) ผู้คุ้มครอง, See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน, Syn. guard, protector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guard(การ์ด) n., vt. (ผู้) พิทักษ์, เฝ้า, ป้องกันรักษา, ดูแล, คุ้มครอง, ทหารยาม, องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch, oversee
guard of honourn. ทหารกองเกียรติยศ
guard of nonorn. ทหารกองเกียรติยศ
guardhouse(การ์ด'เฮาซฺ) n. ป้อมยาม, บ้านทหารยาม, ที่พักทหารยาม
guardian(การ์'เดียน) n., adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง, ผู้คุ้มครอง, ผู้คุ้มกัน, ผู้พิทักษ์., Syn. protector, custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง, การพิทักษ์, การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
guardsman(การ์ดซ'เมิน) n. ยาม, ทหารองครักษ์ = National Guard (ดู)
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน, มือปืนผู้คอยป้องกัน
bumper guardn. ที่กันชนแนวตั้งที่ติดบนเหล็กกันชน
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
guard(n) การเฝ้า, ยาม, มหาดเล็ก, เครื่องป้องกัน, พนักงานเดินรถ, คนอารักขา
guard(vt) เฝ้า, ระวัง, รักษา, ป้องกัน, ปกป้อง, เตรียมพร้อม, คุ้มกัน, พิทักษ์
guardhouse(n) คุก, ป้อมยาม
guardian(n) ผู้ปกครอง, ผู้คุ้มครอง, ผู้ป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง, การคุ้มครอง, การป้องกัน, การคุ้มกัน
guardsman(n) ยาม, ทหารยาม, มหาดเล็ก, ทหารรักษาพระองค์
blackguard(n) คนชั่ว, คนพาล, คนสารเลว, คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน, มือปืนคุ้มกัน
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต, ทหารรักษาพระองค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guard bandแถบความถี่คุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guard cellเซลล์คุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
guard, bite; guard, mouth; guard, occlusalสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
guard, coastกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guard, mouth; guard, bite; guard, occlusalสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Guard, Nationalกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guard, occlusal; guard, bite; guard, mouthสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardian ad litemผู้ปกครองที่ศาลตั้งเฉพาะคดี, ผู้อนุบาลที่ศาลตั้งเฉพาะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianshipความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
guard cellเซลล์คุม, เซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุม การปิดเปิดของปากใบ โดยทั่วไปพบมากในชั้น เอพิเดอร์มิสของใบพืช มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วอยู่กันเป็นคู่ ๆ ระหว่างเซลล์คุมแต่ละคู่มีช่องเปิดเล็ก ๆ เป็นปากใบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
guard gateguard gate, บานปิดซ่อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
guard of honourกองทหารเกียรติยศ [การทูต]
guard postguard post, เสากันตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
guard railguard rail, ราวกันตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Guardingการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อถูกกด, [การแพทย์]
Guards troopsกองกำลังรักษาพระองค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GUARD 2:GUARD 2: The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
You guard the back. Wait a minute!คุมกันหลังด้วย เดี๋ยวก่อน The Great Dictator (1940)
There's hundreds of prisoners out there and only a few men to guard them.ข้างนอกนั่นเชลยเป็นร้อย มีคนคุมแค่นิดเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Did you notify the Coast Guard about this? No.- คุณเเจ้งให้ยามชายฝั่งรู้รึยัง Jaws (1975)
Units of the state police along with local members of the National Guard are now being mobilized.หน่วยงานของรัฐตำรวจพร้อมกับท้องถิ่น สมาชิกของดินแดนแห่งชาติตอนนี้ถูกกองกำลัง First Blood (1982)
National Guard leader.ผู้นำดินแดนแห่งชาติ First Blood (1982)
Guard of honor!กองเกียรติยศ กองเกียรติยศ Gandhi (1982)
Guard present arms!ทหาร วันทยาวุธ Gandhi (1982)
Guard the doors well!ไปป้องกันไว้! Return of the Condor Heroes (1983)
Thirty men guard the castle gate.ทหาร 30 นายรักษาการณ์ที่ประตูปราสาท เพิ่มอีก 2 เท่า The Princess Bride (1987)
The house guards are fighting them right now.พวกบอดี้การ์ดกำลัง ต่อสู้กับพวกนั้นตอนนี้ Akira (1988)
Here. Outside, you go there. Guards patrolls there.ตรงนี้ พาไปด้านนอกนั่น จะมียามคอยตรวจตรา Rambo III (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guardAccidents will happen when we are off guard.
guardA lot of policemen guarded the hall.
guardBear in mind that we must guard against overeating.
guardBe on your guard against fire.
guardBe on your guard against her.
guardBe on your guard against him.
guardBe on your guard against pickpockets.
guardBe on your guard against pickpockets, Ken.
guardBe on your guard against running into debt.
guardCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
guardDrivers should always be on their guard against accidents.
guardGuard against accidents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มครองสิทธิ์(v) guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
การ์ด(v) guard, Syn. ตั้งการ์ด, จ้องท่า, ตั้งท่า, Example: นักมวยตั้งการ์ดสูง ไม่เปิดช่องให้ถูกน็อกได้ง่ายๆ, Notes: (อังกฤษ)
การ์ด(n) guard, Syn. ผู้ป้องกัน, ยาม, ผู้ตรวจ, ผู้รักษา, Example: ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายต้องมีการ์ดคอยคุ้มครองอารักขาเวลาเดินทาง, Count Unit: คน, Notes: (อังกฤษ)
ผู้เฝ้าประตู(n) guard, See also: security guard, sentry, lookout, sentinel, Example: อาคารส่วนนี้จะมีผู้เฝ้าประตูอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยมุ่งเอาใจใส่หรือดูแลการเข้า-ออกของผู้คนอยู่ที่ประตู
ผู้พิทักษ์(n) defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
คุ้ม(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา, Example: เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
คุ้มกัน(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, Example: บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง, Thai Definition: คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม
คุ้มครอง(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา, Example: แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
จดหมัด(v) guard, Syn. ยกหมัด, ตั้งท่ามวย, Example: นักมวยตั้งท่าจดหมัด
ผู้ปกครอง(n) parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[ārakkhā] (n) EN: custody ; protection ; guard  FR: protection [ f ]
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
บังโคลน[bangkhlōn] (n) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing  FR: garde-boue [ m ]
บังโคลนหน้า[bangkhlōn nā] (n, exp) EN: front mudguard ; front fender (Am.)  FR: garde-boue avant [ m ]
บังโคลนหลัง[bangkhlōn lang] (n, exp) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)  FR: garde-boue arrière [ m ]
เฝ้า[fao] (v) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on  FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าแหน[faohaēn] (v) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance  FR: être sur ses gardes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUARD G AA1 R D
GUARDS G AA1 R D Z
GUARDIA G W AA1 R D IY0 AH0
GUARDIN G AA1 R D IH0 N
GUARDED G AA1 R D IH0 D
GUARDED G AA1 R D AH0 D
GUARD'S G AA1 R D Z
GUARDADO G AA0 R D AA1 D OW0
GUARDIAN G AA1 R D IY0 AH0 N
GUARDINO G AA0 R D IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guard (v) gˈaːd (g aa1 d)
guards (v) gˈaːdz (g aa1 d z)
guarded (v) gˈaːdɪd (g aa1 d i d)
guardian (n) gˈaːdɪəʳn (g aa1 d i@ n)
guarding (v) gˈaːdɪŋ (g aa1 d i ng)
guardedly (a) gˈaːdɪdliː (g aa1 d i d l ii)
guardians (n) gˈaːdɪəʳnz (g aa1 d i@ n z)
guardrail (n) gˈaːdrɛɪl (g aa1 d r ei l)
guardroom (n) gˈaːdruːm (g aa1 d r uu m)
guardship (n) gˈaːdʃɪp (g aa1 d sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
把关[bǎ guān, ㄅㄚˇ ㄍㄨㄢ, / ] guard a pass; check on #13,795 [Add to Longdo]
守卫[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, / ] guard #14,132 [Add to Longdo]
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] guardian; defender #15,630 [Add to Longdo]
卫队[wèi duì, ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] guard (i.e. group of soldiers) #18,891 [Add to Longdo]
监护人[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian #22,640 [Add to Longdo]
把守[bǎ shǒu, ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] guard #23,580 [Add to Longdo]
警备[jǐng bèi, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄟˋ, / ] guard; garrison #32,368 [Add to Longdo]
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] guard home, defend the country (成语 saw); national defense #41,948 [Add to Longdo]
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] guarded entrance #44,645 [Add to Longdo]
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian; carer; patron #65,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenformation { f }guard of honour (honor [ Am. ]) [Add to Longdo]
Schaffner { m }; Zugbegleiter { m }guard [ Br. ] [Add to Longdo]
Schutzstreifen { m }guard bar [Add to Longdo]
Schutzblech { n }guard plate; mudguard [Add to Longdo]
Wachdienst { m }; Wache { f } [ mil. ] | Wachdienst haben; Wache haben; Wache halten [ mil. ] | Wache stehenguard duty; sentry duty | to be on guard duty; to be on sentry duty | to stand on guard [Add to Longdo]
Wache { f } | Wache { f } des Präsidentenguard | presidential guard [Add to Longdo]
Wachmannschaft { f }guard detail [Add to Longdo]
Wachschiff { n }guard ship [Add to Longdo]
Hüte deine Zunge!Guard your tongue! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) #456 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
護衛[ごえい, goei] (n, vs) guard; convoy; escort; (P) #2,959 [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) #2,984 [Add to Longdo]
備え[そなえ, sonae] (n) preparation; provision; guarding; (P) #3,237 [Add to Longdo]
警備[けいび, keibi] (n, vs) defense; defence; guard; policing; security; (P) #3,283 [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) #3,330 [Add to Longdo]
ラウンド[raundo] (n) round (esp. in sports, negotiations, etc.); rounds (e.g. nurse, security guard, etc.); (P) #3,553 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guard \Guard\, v. t. [imp. & p. p. {Guarded}; p. pr. & vb. n.
   {Gurding}.] [OF. guarder, garder, warder, F. garder, fr. OHG.
   wart?n to be on the watch, await, G. marten. See {Ward}, v. &
   n., and cf. {Guard}, n.]
   1. To protect from danger; to secure against surprise,
    attack, or injury; to keep in safety; to defend; to
    shelter; to shield from surprise or attack; to protect by
    attendance; to accompany for protection; to care for.
    [1913 Webster]
 
       For Heaven still guards the right.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep watch over, in order to prevent escape or restrain
    from acts of violence, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. To protect the edge of, esp. with an ornamental border;
    hence, to face or ornament with lists, laces, etc.
 
       The body of your discourse is sometime guarded with
       fragments, and the guards are but slightly basted on
       neither.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To fasten by binding; to gird. [Obs.] --B. Jonson.
 
   Syn: To defend; protect; shield; keep; watch.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guard \Guard\ (g[aum]rd), v. i.
   To watch by way of caution or defense; to be cautious; to be
   in a state or position of defense or safety; as, careful
   persons guard against mistakes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guard \Guard\, n. [OF. guarde, F. garde; of German origin; cf.
   OHG. wart, warto, one who watches, warta a watching, Goth.
   wardja watchman. See {Guard}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, guards from injury, danger,
    exposure, or attack; defense; protection.
    [1913 Webster]
 
       His greatness was no guard to bar heaven's shaft.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A man, or body of men, stationed to protect or control a
    person or position; a watch; a sentinel.
    [1913 Webster]
 
       The guard which kept the door of the king's house.
                          --Kings xiv.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. One who has charge of a mail coach or a railway train; a
    conductor. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. Any fixture or attachment designed to protect or secure
    against injury, soiling, or defacement, theft or loss; as:
    (a) That part of a sword hilt which protects the hand.
    (b) Ornamental lace or hem protecting the edge of a
      garment.
    (c) A chain or cord for fastening a watch to one's person
      or dress.
    (d) A fence or rail to prevent falling from the deck of a
      vessel.
    (e) An extension of the deck of a vessel beyond the hull;
      esp., in side-wheel steam vessels, the framework of
      strong timbers, which curves out on each side beyond
      the paddle wheel, and protects it and the shaft
      against collision.
    (f) A plate of metal, beneath the stock, or the lock
      frame, of a gun or pistol, having a loop, called a
      bow, to protect the trigger.
    (g) (Bookbinding) An interleaved strip at the back, as in
      a scrap book, to guard against its breaking when
      filled.
      [1913 Webster]
 
   5. A posture of defense in fencing, and in bayonet and saber
    exercise.
    [1913 Webster]
 
   6. An expression or admission intended to secure against
    objections or censure.
    [1913 Webster]
 
       They have expressed themselves with as few guards
       and restrictions as I.        --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   7. Watch; heed; care; attention; as, to keep guard.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) The fibrous sheath which covers the phragmacone of
    the Belemnites.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guard is often used adjectively or in combination; as,
      guard boat or guardboat; guardroom or guard room; guard
      duty.
      [1913 Webster]
 
   {Advanced guard}, {Coast guard}, etc. See under {Advanced},
    {Coast}, etc.
 
   {Grand guard} (Mil.), one of the posts of the second line
    belonging to a system of advance posts of an army.
    --Mahan.
 
   {Guard boat}.
    (a) A boat appointed to row the rounds among ships of war
      in a harbor, to see that their officers keep a good
      lookout.
    (b) A boat used by harbor authorities to enforce the
      observance of quarantine regulations.
 
   {Guard cells} (Bot.), the bordering cells of stomates; they
    are crescent-shaped and contain chlorophyll.
 
   {Guard chamber}, a guardroom.
 
   {Guard detail} (Mil.), men from a company regiment etc.,
    detailed for guard duty.
 
   {Guard duty} (Mil.), the duty of watching patrolling, etc.,
    performed by a sentinel or sentinels.
 
   {Guard lock} (Engin.), a tide lock at the mouth of a dock or
    basin.
 
   {Guard of honor} (Mil.), a guard appointed to receive or to
    accompany eminent persons.
 
   {Guard rail} (Railroads), a rail placed on the inside of a
    main rail, on bridges, at switches, etc., as a safeguard
    against derailment.
 
   {Guard ship}, a war vessel appointed to superintend the
    marine affairs in a harbor, and also, in the English
    service, to receive seamen till they can be distributed
    among their respective ships.
 
   {Life guard} (Mil.), a body of select troops attending the
    person of a prince or high officer.
 
   {Off one's guard}, in a careless state; inattentive;
    unsuspicious of danger.
 
   {On guard}, serving in the capacity of a guard; doing duty as
    a guard or sentinel; watching.
 
   {On one's guard}, in a watchful state; alert; vigilant.
 
   {To mount guard} (Mil.), to go on duty as a guard or
    sentinel.
 
   {To run the guard}, to pass the watch or sentinel without
    leave.
 
   Syn: Defense; shield; protection; safeguard; convoy; escort;
     care; attention; watch; heed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guard
   n 1: a person who keeps watch over something or someone
   2: the person who plays that position on a football team; "the
     left guard was injured on the play"
   3: a device designed to prevent injury or accidents [syn:
     {guard}, {safety}, {safety device}]
   4: a posture of defence in boxing or fencing; "keep your guard
     up"
   5: the person who plays the position of guard on a basketball
     team
   6: a military unit serving to protect some place or person
   7: a precautionary measure warding off impending danger or
     damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as a
     precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we
     let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard}, {guard}]
   8: the duty of serving as a sentry; "he was on guard that night"
     [syn: {guard duty}, {guard}, {sentry duty}, {sentry go}]
   9: (American football) a position on the line of scrimmage;
     "guards must be good blockers"
   10: a position on a basketball team
   v 1: to keep watch over; "there would be men guarding the
      horses"
   2: watch over or shield from danger or harm; protect; "guard my
     possessions while I'm away" [syn: {guard}, {ward}]
   3: protect against a challenge or attack; "Hold that position
     behind the trees!"; "Hold the bridge against the enemy's
     attacks" [syn: {defend}, {guard}, {hold}]
   4: take precautions in order to avoid some unwanted consequence;
     "guard against becoming too friendly with the staff"; "guard
     against infection"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top