ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狗-, *狗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狗, gǒu, ㄍㄡˇ] dog
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 1,281

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] dog, #944 [Add to Longdo]
[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, ] pup; puppy, #8,011 [Add to Longdo]
[zǒu gǒu, ㄗㄡˇ ㄍㄡˇ, ] lit. running dog; lackey (i.e. translation of "lackey of the ruling class" in revolutionary writing); a person who helps sb harm people, #17,183 [Add to Longdo]
[gǒu ròu, ㄍㄡˇ ㄖㄡˋ, ] dog meat, #18,606 [Add to Longdo]
[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, ] bullshit; nonsense, #19,045 [Add to Longdo]
[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog, #39,009 [Add to Longdo]
[gǒu nián, ㄍㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] Year of the Dog (e.g. 2006), #39,490 [Add to Longdo]
[rè gǒu, ㄖㄜˋ ㄍㄡˇ, / ] hot dog, #40,475 [Add to Longdo]
[liè gǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄡˇ, / ] hunting dog, #58,197 [Add to Longdo]
狐朋[hú péng gǒu yǒu, ㄏㄨˊ ㄆㄥˊ ㄍㄡˇ ㄧㄡˇ, ] a pack of rogues (成语 saw); a gang of scoundrels, #64,250 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子仏性;子佛性(oK)[くしぶっしょう, kushibusshou] (n) {Buddh} (See 公案) "Does a dog have Buddha nature?" (classic Zen koan) [Add to Longdo]
[くにく, kuniku] (n) dog flesh [Add to Longdo]
尾草[えのころぐさ;エノコログサ, enokorogusa ; enokorogusa] (n) (uk) green foxtail (species of annual grass, Setaria viridis) [Add to Longdo]
母魚[えそ;エソ, eso ; eso] (n) (uk) lizardfish (any fish of family Synodontidae) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit![CN] 屎! The Organ (1965)
The Tengu Forest.[JA] 天の森 だ 47 Ronin (2013)
Shit ![CN]  Cemetery Man (1994)
And do you think that these Tengu would give us weapons?[JA] 天達が 武器を寄こすと思うか? 47 Ronin (2013)
That dog![CN] ? 这衰 A Matter of Loaf and Death (2008)
And you're not stuck up about it, you have a good personality, and tons of good ideas, you work really hard.[JA] 当然だと思うよ。 それで 天になるわけでもなく。 性格もいいし アイデアも 豊富だし。 Episode #1.2 (2014)
Oh, shit.[CN] 噢  Harry Brown (2009)
Twat.[CN] 真是屎一堆 Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
Fun.[CN] 没想到你带来了 Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)
Yeller.[CN] 老黄 Marmaduke (2010)
Hot dog.[CN] 热 Flight of the Intruder (1991)
Gou.[CN]  Return Ticket (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top