ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

滿

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滿-, *滿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
滿[滿, mǎn, ㄇㄢˇ] to fill; full, packed; satisfied
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  㒼 (mán ㄇㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎn, ㄇㄢˇ, / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed, #987 [Add to Longdo]
满足[mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ, / 滿] to satisfy; to meet (the needs of), #1,114 [Add to Longdo]
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] full of; brimming with; very full; permeated, #1,538 [Add to Longdo]
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] satisfied; pleased; to one's satisfaction, #1,703 [Add to Longdo]
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, / 滿] resentful; discontented; dissatisfied, #3,580 [Add to Longdo]
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
饱满[bǎo mǎn, ㄅㄠˇ ㄇㄢˇ, / 滿] full; plump, #10,951 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded, #12,467 [Add to Longdo]
丰满[Fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] Fengman district of Jilin city 吉林市, Jilin province, #12,467 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How heavy is my heart![CN] 我內心充滿了多少哀愁! Les Visiteurs du Soir (1942)
He has a sad face.[CN] 這個人看起來愁容滿 Les Visiteurs du Soir (1942)
Now what do you think of that?[CN] 現在你滿意了嗎? Applause (1929)
Never, King Attila, was my heart so filled with love as now![CN] 不,埃策爾,我的內心對你一如既往的充滿了愛意! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Exalt in your revenge, Kriemhild![CN] 克裏米爾特,對你的復仇行動滿意吧? ! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Love thrives on hope And a touch of folly[CN] 我對我們的愛充滿希望和癡情 À Nous la Liberté (1931)
Who nipped in the bud Our story of love?[CN] 誰扼殺了充滿歡笑的一段新生愛情? Les Visiteurs du Soir (1942)
A handful of red gold for a cooling draught of white wine![CN] 我真想用滿滿一捧黃金去換口酒喝呀! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
The house is jammed to the roof.[CN] 現在劇院裏已經塞的滿滿的. Grand Hotel (1932)
- He is dissatisfied with Room 559.[CN] - 他對559號房不滿意. Grand Hotel (1932)
The young men were passionate, the old men crawled at my feet.[CN] 年輕點的充滿狂熱 年老點的抱住我的腳不放 Les Visiteurs du Soir (1942)
Aw, baloney.[CN] 噢! 滿嘴胡說! Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top