ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beginner

B IH0 G IH1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beginner-, *beginner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beginner(n) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. amateur, Ant. expert

English-Thai: Nontri Dictionary
beginner(n) ผู้ริเริ่ม, ผู้เริ่มต้น, ผู้ตั้งต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're starting a new intro ballroom series for singles, I recommend that beginners start with that, There's still room in the class, lt meets every Wednesday at 7:30, for eight weeks, เรากำลังจะเริ่มเรียนบอลรูมกัน แบบเต้นเดี่ยว ฉันขอแนะนำว่าคนเพิ่งเริ่มเรียนควรเริ่มด้วยอันนี้ ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ ทุกวันพุธ ตอน 19.30น 8 อาทิตย์นะคะ Shall We Dance (2004)
But it was a surprise. The ultimate beginners at romance were secretly living together.แต่ว่ามันน่าประหลาดใจนะ ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องโรมานก็คือแอบอยู่ด้วยกันลับๆ Heavenly Forest (2006)
"Since I was a beginner at cooking when you passed away..."ตั้งแต่ลูกจากไปฉันก็เริ่มทำอาหาร Postman to Heaven (2009)
Beginner pottery.เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น Beginner Pottery (2010)
Being good at beginner potteryคุณเก่งปั้นหม้อก็ใช่ว่า Beginner Pottery (2010)
Well, I guess we're both beginners at this.งั้นเราก็มือใหม่ด้วยกันทั้งคู่ 50/50 (2011)
You know, it's not like there's a lycanthropy for beginners class you can take.รู้มั้ย ว่ามันไม่มีวิชาการกลายร่าง เปิดให้เรียนนะเว้ย Pack Mentality (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beginnerBeginners should learn spoken English first.
beginnerBeside you, I'm only a beginner at this game.
beginnerDo you have a course for beginners?
beginnerDo you take me for a complete beginner?
beginnerHe did well for a beginner.
beginnerI just started learning flower arrangement last month, so I'm still a beginner.
beginnerIs it open to beginners?
beginnerI think it is all right for beginners to take great pains to avoid using Dr Martin's book.
beginnerI think this dictionary useful for beginners.
beginnerIt is dangerous for a beginner swim here.
beginnerIt is difficult for beginners to enjoy windsurfing.
beginnerThe word lends itself to beginners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือใหม่(n) novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้องใหม่[nøng mai] (n, exp) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice  FR: novice [ m, f ] ; débutant [ m ] ; débutante [ f ] ; bleu (fam.) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEGINNER B IH0 G IH1 N ER0
BEGINNERS B IH0 G IH1 N ER0 Z
BEGINNER'S B IH0 G IH1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beginner (n) bˈɪgˈɪnər (b i1 g i1 n @ r)
beginners (n) bˈɪgˈɪnəz (b i1 g i1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänger { m }; Anfängerin { f } | Anfänger { pl } | blutiger Anfänger [ übtr. ]beginner | beginners | absolute beginner; raw recruit; greenhorn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴいぴい[piipii] (n, adj-f, adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
ビギナー[bigina-] (n) beginner; (P) [Add to Longdo]
ビギナーズラック[bigina-zurakku] (n) beginner's luck [Add to Longdo]
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P) [Add to Longdo]
駆け出し;駆出し;駈け出し[かけだし, kakedashi] (n, adj-no) (1) novice; beginner; (n) (2) (See 駆け出す・かけだす) starting to run; running off; running away [Add to Longdo]
駆出し者;駆け出し者[かけだしもの, kakedashimono] (n) beginner; novice [Add to Longdo]
初学者[しょがくしゃ, shogakusha] (n) beginner; beginning student [Add to Longdo]
初心者[しょしんしゃ, shoshinsha] (n) beginner; (P) [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] (exp, n, adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beginner \Be*gin"ner\, n.
   One who begins or originates anything. Specifically: A young
   or inexperienced practitioner or student; a tyro.
   [1913 Webster]
 
      A sermon of a new beginner.       --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beginner
   n 1: someone new to a field or activity [syn: {novice},
      {beginner}, {tyro}, {tiro}, {initiate}]
   2: a person who founds or establishes some institution; "George
     Washington is the father of his country" [syn: {founder},
     {beginner}, {founding father}, {father}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 beginner /bəɤ°inər/
  beginner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top