ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尔-, *尔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尔, ěr, ㄦˇ] you; that, those; final particle
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 220

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, / ] thus; so; like that; you; thou, #830 [Add to Longdo]
[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
[Hā ěr bīn, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ, / ] Harbin, capital of Heilongjiang province in northeast China, #5,526 [Add to Longdo]
英特[Yīng tè ěr, ㄧㄥ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Intel, #6,125 [Add to Longdo]
[gāo ěr fū, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] golf; golf ball, #6,495 [Add to Longdo]
西[Qiè ěr xī, ㄑㄧㄝˋ ㄦˇ ㄒㄧ, 西 / 西] Chelsea, #8,298 [Add to Longdo]
[Dài ěr, ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Dell, #8,795 [Add to Longdo]
布莱[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind, #9,774 [Add to Longdo]
夫球[gāo ěr fū qiú, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] golf; golf ball, #10,127 [Add to Longdo]
滨市[Hā ěr bīn shì, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄕˋ, / ] Harbin, #11,511 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fulco.[CN] 福 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Syl. Syl![CN] 希,希! Up the Down Staircase (1967)
Bill...[CN] 比 All About Eve (1950)
Miss Bowers![CN] 鲍斯! Death on the Nile (1978)
- Al?[CN] -艾 The Grapes of Wrath (1940)
Sal![CN] 沙 Dog Day Afternoon (1975)
Yeah.[CN] 比卡森 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Al Neri.[CN] 艾纳利 The Godfather: Part II (1974)
Yeah.[CN] 你是查理吗? The Defiant Ones (1958)
Ah![CN] 敦刻克! Irma la Douce (1963)
Giles.[CN] 贾 Rebecca (1940)
Mabelle![CN] 玛贝 Al otro lado del espejo (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top