Search result for

พรรคพวก

(33 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรรคพวก-, *พรรคพวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรคพวก[N] partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรคพวกน. พวกเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The faster we do our jobs, the faster we get home.เสร็จงานเร็ว เราก็ได้กลับบ้านเร็วน่ะพรรคพวก Dead Space: Downfall (2008)
I'm gonna go get the rest of the gang.ผมจะไปพักกับพรรคพวกละ Adverse Events (2008)
Go get 'em boys!ไปได้ พรรคพวก Rising Malevolence (2008)
All right, boys, let's go.ลุยเลย พรรคพวก Shadow of Malevolence (2008)
- We're searching everywhere in town.พรรคพวก เราต้องค้นหาทุกๆห้อง The Mark of Nimueh (2008)
Not just Arthur and his kind, but ordinary people like us.ต้องไม่จำกัดแค่อาร์เธอร์หรือพรรคพวกของเขา แต่เราอยากได้คนธรรมดาอย่างคุณหรือฉัน Lancelot (2008)
You began this war when you threw me from the court and slaughter all of my kindท่านเป็นคนเริ่มมันก่อน เมื่อท่านเนรเทศข้าออกจากวัง และสังหารพรรคพวกของข้าทั้งหมด Excalibur (2008)
You stood and watched as our friends burned in the Great Purge.เจ้านิ่งเฉยยืนดูพรรคพวกของเราถูกเผาทั้งเป็น โดยเจ้าไม่ทำอะไร Le Morte d'Arthur (2008)
- Hey, man, let the girl go.- เฮ้ พรรคพวก.. ปล่อยเธอไปซะ Babylon A.D. (2008)
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)
It's all right. We're friends.ทุำกๆอย่างดีมัย พรรคพวก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
He's telling the brothers to prepare for a UK operation's already planned which is the bombing these people fucked up in Manchester this morning.บอกพรรคพวกของเขาให้เตรียมตัว สำหรับปฏิบัติการในอังกฤษ ...ซึ่งก็คือระเบิดถล่มแมนเชสเตอร์เมื่อเช้านั่นเอง Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
backer[N] พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
follower[N] ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
partisan[N] พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top