ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尼-, *尼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尼, ní, ㄋㄧˊ] Buddhist nun; used in transliterations
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 654

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings), #1,660 [Add to Longdo]
[Ní mǎ, ㄋㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] (N) Nima (place in Tibet), #2,933 [Add to Longdo]
[Suǒ ní, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄧˊ, ] Sony, #5,184 [Add to Longdo]
[Yìn ní, ㄧㄣˋ ㄋㄧˊ, ] Indonesia (abbr. for 印度西亞|印度西亚), #5,619 [Add to Longdo]
印度西亚[Yìn dù ní xī yà, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Indonesia, #9,145 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
日利亚[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
阿尔巴[Ā ěr bā ní yà, ㄚ ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Albania, #13,194 [Add to Longdo]
[Xī ní, ㄒㄧ ㄋㄧˊ, ] Sydney, capital of New South Wales, Australia, #13,364 [Add to Longdo]
泊尔[Ní bó ěr, ㄋㄧˊ ㄅㄛˊ ㄦˇ, / ] Nepal, #13,766 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[に, ni] (n,n-suf) (abbr) (See 比丘) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [Add to Longdo]
(P);阿魔(ateji)[あま, ama] (n) (1) ( only) (col) nun; (2) (derog) bitch; (P) [Add to Longdo]
っちょ[あまっちょ, amaccho] (n) (arch) (derog) (See っ子) bitch [Add to Longdo]
っ子;っこ[あまっこ, amakko] (n) (1) (col) native of Amagasaki; (2) (arch) (derog) bitch [Add to Longdo]
鷺;甘鷺[あまさぎ;アマサギ, amasagi ; amasagi] (n) (uk) cattle egret (Bubulcus ibis) [Add to Longdo]
[あまでら, amadera] (n) nunnery; convent [Add to Longdo]
[にそう, nisou] (n) nun; priestess; (P) [Add to Longdo]
僧院[にそういん, nisouin] (n) nunnery; convent [Add to Longdo]
[じほ, jiho] (n) Confucius [Add to Longdo]
法師[あまほうし, amahoushi] (n) {Buddh} nun [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The nun prayed and crossed herself.僧はお祈りをして十字を切った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only point of interest is that the nuns would punish the boy by forcing him to work with a restorer, who had a workshop in the institution.[JA] ただ1つの関心事は 作業場で働いていた少年が 僧に叱られないかと いうことだった The Best Offer (2013)
Anita![CN] 安 1900 (1976)
But you can see why I was eager to aid in your fight against Stannis and his Red Priestess.[JA] これでスタニスと紅き僧との戦いに際して 私があなたを援助した理由がわかるはずです And Now His Watch Is Ended (2013)
A nun. A nun...[JA] あま さん・・・ The Origins of Monstrosity (2012)
Bettini.[CN] 贝蒂 The Big Combo (1955)
Ron.[CN] 朗 Born on the Fourth of July (1989)
We'll get the Penguin's tax money.[JA] 俺たちがペンギンさんの税金を払うんだ The Blues Brothers (1980)
Assuming your mysterious nun is right.[JA] さんの話は正しければね A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Oh, God. They're nuns.[JA] 何て事だ さん達だぞ Frankenstein's Army (2013)
Our mother was a mambo our father a houngan, a... a priest and priestess.[JA] 父はオウンガンで母はマンボ つまり司祭と僧よ Bad JuJu (2007)
Tony![CN] 托 Married to the Mob (1988)
Nini...[CN] ... The Cousin (1974)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あま, ama] Nonne [Add to Longdo]
[にそう, nisou] -Nonne [Add to Longdo]
[あまでら, amadera] Nonnenkloster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top