ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมุน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมุน-, *สมุน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุน(n) lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนอยู่ในบังคับ
สมุน(n) leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing, Count Unit: ตับ, แผง, Thai Definition: จาก กระแชง หรือใบไม้ที่ใช้มุงหลบหลังคา
สมุน(n) Java weed, Thai Definition: สวะหญ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ชายฝั่ง
สมุนไพร(n) herb
สมุนไพร(n) herb, Example: เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวชนบทจะใช้สมุนไพรรักษา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย, Thai Definition: ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมุน(สะหฺมุน) น. บริวาร, คนอยู่ในบังคับ, มักเรียกว่า ลูกสมุน.
สมุน(สะหฺมุน) น. จาก คา หรือใบไม้ที่ใช้มุงหลบหลังคา.
สมุน(สะหฺมุน) น. สวะหญ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ชายฝั่ง.
สมุน(สะหฺมุน) น. หมอทำพิธีเบิกไพรเพื่อป้องกันภัยในป่า.
สมุนไพร(สะหฺมุนไพฺร) น. ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม นํ้าผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน กำมะถัน ยางน่อง โล่ติ๊น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicinal plantsสมุนไพร [TU Subject Heading]
Drugs, Crudeสมุนไพร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attack, my vermin, attack!โจมตีมัน สมุนข้า โจมตี! The Road Warrior (1981)
"Mix blood of owl with the herb that's red."ผสมเลือดนกฮูก กับสมุนไพรสีแดง. Hocus Pocus (1993)
We're his little henchmen and we take ourjob with prideพวกเราเป็นสมุนตัวน้อยของเขา ทำงานด้วยความภาคภูมิ The Nightmare Before Christmas (1993)
Come, my minionsมาเถอะ สมุนข้า Anastasia (1997)
Except Granma did tell me the names of her medicinals.ยกเว้นย่าเคยบอกผม พวกชื่อสมุนไพรของย่า The Education of Little Tree (1997)
8 days ago...8 วันก่อน มีคนพบเทเร็คกับสมุน 2 คน... The Jackal (1997)
"Longovital. Herb and vitamin tablets". Drop it, Elin...Longovital.สมุนไพรน่ะ \ แล้วก็วิตามิน เก็บเหอะ Elin Show Me Love (1998)
Uh... yes. I'd like to order... ..the Erika Pekkari dust ruffles.ลองพวกสมุนไพร แล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้น โธ่, ไม่เอาน่า. Fight Club (1999)
Guy Perkins and his amazing Iemmings.กาย เพอร์กิ้นส์ กับสมุนกระจอก Never Been Kissed (1999)
The Nine have left Minas Morgul. The Nine?สมุนเอกทั้ง 9 ได้ออกมาจาก มินาส มอกุล แล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They crossed the River Isen on Midsummer's Eve disguised as riders in black.9 สมุนเอก พวกมันข้ามแม่น้ำไอเซนมาตั้งแต่กลางฤดูร้อน ...disguised as riders in black. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I remember reading something in Herbology.จำได้ว่าอ่านพบอะไรในสมุนไพรวิทยา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [ m ] ; subordonné [ m ] ; sous-fifre [ m ] (fam.) ; laquais [ m ] (litt.) ; faire-valoir [ m ] ; homme de main [ m ] ; adepte [ m ] ; suiveur [ m ]
สมุนไพร[samunphrai] (n) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb  FR: plante médicinale [ f ] ; herbe médicinale [ f ]
สมุนไพรไทย[samunphrai Thai] (n, exp) EN: Thai medicinal herbs  FR: plante médicinale de Thaïlande [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger
hot basil[ฮอท เบซิล] (n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounquet garni(n) สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
herb(n) สมุนไพร, See also: ว่าน
jackal(n) ลูกสมุน, See also: สมุนรับใช้, ลิ่วล้อ, Syn. underling, minion, lackey, subordinate
mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafioso(n) สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
marshmallow(n) สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
minion(n) คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
simple(n) สมุนไพร
spearmint(n) สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า, ประมุขทูตสวรรค์, สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
botanic(บะแทน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช, ยาสมุนไพร, สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช, ยาสมุนไพร, สมุนไพร
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) , สมุนไพร
herbaceousadj. (เกี่ยวกับ) ลำต้นไม้อ่อน, สมุนไพร, ใบ.
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร, ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง, การแช่, การแช่สมุนไพร, ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร, การฉีดยาเข้าเส้นเลือด, สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
jackanapesn. ชายหนุ่มที่ชอบเลือกหรือทะลึ่ง, เด็กซน, สมุนรับใช้, ลิ่วล้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
herb(n) รากไม้, สมุนไพร, พันธุ์ไม้
jackal(n) หมาไน, สุนัขจิ้งจอก, ลิ่วล้อ, ลูกน้อง, สมุนรับใช้
minion(n) บ่าว, คนรับใช้, คนรัก, สมุน, ข้าราชการผู้น้อย, ผู้แทน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพร
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส, Syn. Gemisch

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal(n) สมุนไพร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top