ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哈-, *哈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哈, hā, ㄏㄚ] the sound of laughter
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 713

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄚ, ] laughter; yawn; abbr. for Kazakhstan, #751 [Add to Longdo]
[, ㄏㄚˇ, ] a Pekinese; a pug, #751 [Add to Longdo]
[hā hā, ㄏㄚ ㄏㄚ, ] onomat. laughing sound, #285 [Add to Longdo]
尔滨[Hā ěr bīn, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ, / ] Harbin, capital of Heilongjiang province in northeast China, #5,526 [Add to Longdo]
[Duō hā, ㄉㄨㄛ ㄏㄚ, ] Doha, capital of Qatar, #7,833 [Add to Longdo]
马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]
尔滨市[Hā ěr bīn shì, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄕˋ, / ] Harbin, #11,511 [Add to Longdo]
大笑[hā hā dà xiào, ㄏㄚ ㄏㄚ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, ] to laugh heartily; to burst into loud laughter, #12,173 [Add to Longdo]
[hā fó, ㄏㄚ ㄈㄛˊ, ] Harvard (University), #14,138 [Add to Longdo]
萨克斯坦[Hā sà kè sī tǎn, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kazakhstan, #15,695 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Harry![CN] - Night Creatures (1962)
Harrigan.[CN] 里根. T-Men (1947)
Harold.[CN] 洛德 Lolita (1962)
Ta.[CN]  10 Rillington Place (1971)
Hello.[CN] 罗. Darling (1965)
Ha.[CN]  The Mask of Dimitrios (1944)
Aha![CN] ! Kidnapping, Caucasian Style (1967)
Ha![CN] ! The Steel Helmet (1951)
Hello?[CN]  All the President's Men (1976)
Hello.[CN] 罗... One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Hello.[CN]  A Face in the Crowd (1957)
Hello.[CN] 啰? Dial M for Murder (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top