ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schmal

SH M AE1 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schmal-, *schmal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schmalz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmaltz[N] ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmalzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง
schmaltzy[ADJ] ซึ่งซาบซึ้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHMAL    SH M AE1 L
SCHMALE    SH M EY1 L
SCHMALL    SH M AO1 L
SCHMALZ    SH M AO1 L Z
SCHMALTZ    SH M AA1 L T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schmalz    (n) ʃmˈɔːlts (sh m oo1 l t s)
schmaltz    (n) ʃmˈɔːlts (sh m oo1 l t s)
schmalzy    (j) smˈɔːltsiː (s m oo1 l t s ii)
schmaltzy    (j) ʃmˈɔːltsiː (sh m oo1 l t s ii)
schmalzier    (j) smˈɔːltsɪəʳr (s m oo1 l t s i@ r)
schmaltzier    (j) ʃmˈɔːltsɪəʳr (sh m oo1 l t s i@ r)
schmalziest    (j) smˈɔːltsɪɪst (s m oo1 l t s i i s t)
schmaltziest    (j) ʃmˈɔːltsɪɪst (sh m oo1 l t s i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmalband {n} (Niederfrequenz)narrow band [Add to Longdo]
Schmalfilm {m} | Schmalfilme {pl}substandard film | substandard films [Add to Longdo]
Schmalfilmkamera {f}narrow film camera [Add to Longdo]
Schmalspur {f}narrow-gauge; narrow gauge [Add to Longdo]
Schmalte {f}; Smalte {f}smalt [Add to Longdo]
Schmalz {m}corniness [Add to Longdo]
Schmalz {m}schmaltz; schmalz [Add to Longdo]
schmal; eng {adj}strait [Add to Longdo]
schmalbrüstig {adj}narrow-chested; flat-chested [Add to Longdo]
schmaler Streifen; Band {n}; Metallband {n}strip [Add to Longdo]
schmalfüßignarrow based [Add to Longdo]
schmallippig {adj}tight-lipped [Add to Longdo]
schmalrandig {adj}narrow-edged [Add to Longdo]
schmalspurig {adj}narrow-gauged [Add to Longdo]
schmalzig; rührselig {adj}sloppy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
柳腰[やなぎごし, yanagigoshi] schmale_Huefte [Add to Longdo]
狭軌鉄道[きょうきてつどう, kyoukitetsudou] Schmalspurbahn [Add to Longdo]
[さい, sai] SCHMAL, KLEIN, FEIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schmal /ʃmaːl/
   narrow; strait

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top