ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聲-, *聲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聲, shēng, ㄕㄥ] sound, noise; voice, tone, music
Radical: Decomposition: 殸 (qìng ㄑㄧㄥˋ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 6,748

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] sound; voice; tone; noise; classifier for sounds, #429 [Add to Longdo]
声音[shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ, / ] voice; sound, #1,091 [Add to Longdo]
声明[shēng míng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] statement; declaration, #2,253 [Add to Longdo]
大声[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ, / ] loudly; loud, #3,711 [Add to Longdo]
掌声[zhǎng shēng, ㄓㄤˇ ㄕㄥ, / ] applause, #5,993 [Add to Longdo]
声称[shēng chēng, ㄕㄥ ㄔㄥ, / ] to claim; to state; to proclaim; to assert, #6,350 [Add to Longdo]
超声[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, / ] ultrasonic, #7,364 [Add to Longdo]
歌声[gē shēng, ㄍㄜ ㄕㄥ, / ] singing voice; fig. original voice of a poet, #7,744 [Add to Longdo]
笑声[xiào shēng, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] laughter, #7,988 [Add to Longdo]
铃声[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation, #8,014 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sea wind, why do you always bring the weeps?[JA] 潮風よ、なぜ鳴き声を連れてやってくる 海風啊 為何總是帶來哭呢? Cape No. 7 (2008)
Keep quiet![CN] 別出 À Nous la Liberté (1931)
I embroidered it myself.[CN] 作為給你的歌的謝禮! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I didn't speak anything[JA] だけど心の痛みを隠し心の声を飲み込んだ 我心裡嘀咕,嘴巴卻一不吭 Cape No. 7 (2008)
These words come to mind on this day when I wish...[CN] 這些話代表了我的心 今天,我希望... À Nous la Liberté (1931)
They will manufacture our phonographs.[CN] 由它們來製造出我們的留 À Nous la Liberté (1931)
so I could bite off your head.[JA] お前が一でもうめきをあげればかみ殺してやったのを... 惜しいことをした. Princess Mononoke (1997)
He was just crossing the courtyard and the guards shot him, just for sport.[CN] 他悄無息地穿過庭院 衛兵只為取樂 用箭射死了他... Les Visiteurs du Soir (1942)
PALACE OF RECORDS[CN] 」留機王國」 À Nous la Liberté (1931)
- Please.[CN] - 小. Grand Hotel (1932)
- Last night there was no applause.[CN] - 昨天晚上都沒有掌. Grand Hotel (1932)
The weeps brought by the sea wind age me already[JA] 僕はすっかり... 海風所帶來的哭 老けこんでしまった 已讓我蒼老許多 Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top