Search result for

พรหมจรรย์

(24 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรหมจรรย์-, *พรหมจรรย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรหมจรรย์[N] study of Buddhist metaphysics, See also: brahmacharya, Example: พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์ซึ่งได้แก่ การศึกษาทางศาสนาหรือปรมัตถ์หรือพระเวท, Thai definition: การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจรรย์[N] virgin, See also: celibate, chaste, Example: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai definition: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรหมจรรย์น. การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท
พรหมจรรย์การถือพรตบางอย่าง เช่นเว้นเมถุนเป็นต้น, การบวชซึ่งเว้นเมถุนเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chastityพรหมจรรย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Virgin alert. Your favorite.สัญญาณพรหมจรรย์ คนโปรดแกมาโน่นละ 10 Things I Hate About You (1999)
Your missionary companion told him that that Christian person... you were nothing more than a bet he made.เพื่อนลูกเล่าให้แม่ฟังว่า เค้าพนันกัน เรื่องพรหมจรรย์ของลูก Latter Days (2003)
Your misuage (virginity).พรหมจรรย์ของเธอ Memoirs of a Geisha (2005)
Well, your cave is untouched... men like that. We call this misuage (virginity).เมื่อถ้ำของเธอยังไม่ถูกแตะต้อง จากผู้ชายแบบนั้น เราเรียกมันว่าพรหมจรรย์ Memoirs of a Geisha (2005)
When you slip the rice-cake to Dr. Crab it is a sign that says your misuage (virginity),is ripe for sale.เมื่อเธอเอาขนมข้าวให้ด็อกเตอร์แครปแล้วมันหมายถึง พรหมจรรย์ของเธอพร้อมสำหรับขายแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
-You will be examined at the misuage ceremony.- เธอจะต้องเข้าพิธีตรวจสอบพรหมจรรย์ Memoirs of a Geisha (2005)
Does doctrine necessarily include vows of chastity, tithing..ใน หลักศาสนาไม่มีข้อบังคับ ให้ถือพรหมจรรย์ เอาเงินให้โบสถ์ The Da Vinci Code (2006)
A virgin too, likely as not.เป็นสาวพรหมจรรย์ด้วยนะครับ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
What's that about? Um, to protect my virtue.ฉันเอาไวัปกป้องพรหมจรรย์ Big Momma's House 2 (2006)
Does it really need that much protecting?พรหมจรรย์คุณต้องปกป้องขนาดนั้นเชียว Big Momma's House 2 (2006)
We will now observe these two virgins do a dance that emanates tremendous erotic energy.เรามาคอยจับตามอง สองสาวพรหมจรรย์นี้กันเถิดท่านทั้งหลาย โปรดเต้นให้สิ่งนั้นหลั่งออกมา สิ่งที่ขับพลังงานเกี่ยวกับกาม Dasepo Naughty Girls (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherry[SL] ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจรรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value

English-Thai: Nontri Dictionary
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
virgin(n) สาวพรหมจารี,สาวบริสุทธิ์,สาวพรหมจรรย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top