ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*destroy*

D IH0 S T R OY1   
318 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: destroy, -destroy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destroy[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroy[VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy[VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
destroyer[N] ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
destroyer[N] เรือพิฆาตเล็ก, See also: เรือรบทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholly destroyedถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She said she'd rather destroy Manderley than see us happy here.หล่อนบอกว่ายอมทําลายเเมนเดอเลย์ เสียดีกว่าจะทนดูเรามีความสุข Rebecca (1940)
"We must destroy, but productively"."เราต้องทำลาย อย่างได้ผลสูงสุด" Night and Fog (1956)
Man can be destroyed, but not defeated.ผู้ชายสามารถถูกทำลายได้ แต่ ไม่แพ้ The Old Man and the Sea (1958)
I've done it. I've blown it up in here. I've destroyed it all.ฉันทำ ฉันระเบิดมัน... ...อยู่ในนี้ล่ะ ฉันพังมันราบ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even to think of destroying that bridge is Just....แค่คิดจะทำลาย สะพานนั่น... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน How I Won the War (1967)
Thing of beauty... destroy it for ever!เรื่องของความงาม ทำลายมันไป ตลอดกาล! Yellow Submarine (1968)
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible.การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because I believe this drug business will destroy us in the years to come.Because I believe this drug business will destroy us in the years to come. The Godfather (1972)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
Well, first and foremost on the list If all the borders were destroyed Tomorrow, I'd be unemployedอย่างแรกเลยก็คือ ถ้าพรหมแดนถูกทำลายหมดไป The Little Prince (1974)
Don't destroy my good intentions. I already feel guilty...อย่าทำลายความตั้งใจที่ดีของผม Gandhi (1982)
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.เมื่อวานนี้พิฆาตโซเวียต ท้าทายการปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม 2010: The Year We Make Contact (1984)
The American satellite was destroyed.ดาวเทียมอเมริกันถูกทำลาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
It could be destroyed.มันอาจจะถูกทำลาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then the Leonov and everybody in it could be destroyed.และทุกคนในนั้นจะถูกทำลาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't understand how one rock could destroy a whole village.ฉันไม่เข้าใจวิธีการหนึ่งที่สามารถทำลายหินทั้งหมู่บ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Destroyed.ถูกทำลาย Clue (1985)
It was too unruly. I couldn't handle it. I had to destroy it.มันดื้อเกินไป ผมเลยต้องทำลาย Day of the Dead (1985)
You can destroy my specimens, but what about the millions more that are waiting to greet you outside?คุณทำลายตัวทดลองผมได้ แล้วพวกผีดิบล้านๆตัว ข้างนอกล่ะ? Day of the Dead (1985)
If he dies, I'll destroy him myself.ถ้าเขาตาย ฉันจะยิงเขาเอง Day of the Dead (1985)
Anyway, Mombi was about to destroy me with her stick.อย่างไรก็ตาม มอมบี้จะทำลายฉัน ด้วยไม้ของเธอ Return to Oz (1985)
it's hard to believe it's been only 15 minutes since I destroyed the world.ผมยินดีเสี่ยง ผมเพิ่งทำลายโลก ไปเมื่อ 15 นาทีก่อน Spies Like Us (1985)
in another 15 minutes, it will all be over. it's such a short time to destroy a world.อีกแค่ 15 นาที ก็จบสิ้น การล้างโลก ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแฮะ Spies Like Us (1985)
I will kill you in the bloodiest way first... and then destroy this girl slowly.ข้าจะฆ่าเจ้า ให้ตายอย่างทรมานที่สุด จากนั้นก็ฆ่านังเด็ก นั่นอย่างช้าๆ Vampire Hunter D (1985)
My job is to destroy humans like you.งานของข้าคือการสังหารเจ้า Vampire Hunter D (1985)
The Lee family will be destroyed.ครอบครัวของลีจะถูกทำลาย Vampire Hunter D (1985)
I will be destroyed with my father in this castle.ข้าจะทำลายตนเองกับพ่อ และปราสาทนี้ Vampire Hunter D (1985)
If our ancient god tells us to be destroyed ... we should follow your word.หากจ้าวบรรพชนบอก ให้เราทำลายตนเอง เราก็ควรจะทำ Vampire Hunter D (1985)
This job at Illustra is destroying your sense of humor.ผมว่างานที่ห้างอิลลัสทรา มันทำให้คุณเครียดมากนะ Mannequin (1987)
The sign, the electricity. My brain synapse, it was destroyed.ป้ายยักษ์นั่น,แล้วไฟช๊อตอีก สมองผมคงต้องกระทบกระเทือนหนักแน่ ๆ Mannequin (1987)
I would as soon destroy a stained-glass window as an artist like yourself.เมื่อเร็วๆนี้ ข้าเพิ่งทำลายหน้าต่างโมเสก... ที่เป็นดั่งศิลปินเหมือนกับเจ้า The Princess Bride (1987)
You should bless me for destroying him before he found out what you really are.ท่านควรจะขอบคุณหม่อมฉัน ที่ทำลายชีวิตเขา... ก่อนที่เขาจะพบความจริง ว่าท่านเป็นคนเช่นไร The Princess Bride (1987)
I thought you were dead once, and it almost destroyed me.ข้าเคยคิดว่าท่านตายไปแล้ว และนั่นเกือบทำลายทุกอย่าง The Princess Bride (1987)
No sympathy for that life you destroyed?ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในชีวิตมัน คุณทำลายมัน? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
just so long as he destroyed things.มันนานที่เขาได้ทำลายทุกสิ่ง Akira (1988)
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต Rambo III (1988)
This bastard tried to destroy me tonight. But he failed!ไอ้สารเลวนั่นมันพยายามถล่มเราNแต่มันก็พลาด Rambo III (1988)
The entire city was destroyed.เมืองทั้งเมือง ถูกทำลาย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You destroy a mannequin during store hours and you call it an accident?คุณทำลายหุ่นโชว์ ขณะห้างฯยังเปิดทำการอยู่ แล้วคุณเรียกมันว่า อุบัติเหตุ งั้นเหรอ Mannequin: On the Move (1991)
You just destroyed the evidence!คุณจะทำลายหลักฐานเหล่านี้เหรอ ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Until we've destroyed what we investigated in the first place.ก่อนอื่นเลย เราต้องมีออฟฟิส แล้วเราก้อต้องเซ็นสัญญากับโรงพิมพ์ Hero (1992)
What you're suggesting could destroy his mind.อะไรก็ตามในนั่น อาจทำลายสภาพจิตมันได้ The Lawnmower Man (1992)
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน" The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destroyAll of the town was destroyed by a fire.
destroyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
destroyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
destroyA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
destroyBut my heart goes to destroy the truth.
destroyCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
destroyCulture destroys language.
destroyDestroy this temple.
destroyEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
destroyHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
destroyIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.
destroyIt was in the 1920s that a big earthquake destroyed Tokyo.
destroyI watched them destroy the old building.
destroyLow-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water.
destroyMan may well, in his attempt to be too ambitious, destroy himself.
destroyMany animals have been destroyed by men.
destroyMany cities were destroyed by bombs.
destroyMore than half of my books were destroyed by the fire last night.
destroyMost houses were destroyed to pieces.
destroyMuch of London was destroyed in the seventeenth century.
destroyMy lust is so blind, it begins to destroy my mind.
destroyNot a few houses were destroyed by the typhoon.
destroyNot a few houses were destroyed in the typhoon.
destroyOnly part of the building has been destroyed by the earthquake.
destroy(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.
destroyThat destroyed all his dreams.
destroyThe accident destroyed all his hopes for success.
destroyThe atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.
destroyThe big ugly tree destroys the beauty of the house.
destroyThe building was completely destroyed.
destroyThe building was totally destroyed by the earthquake.
destroyThe city was destroyed by fire.
destroyThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.
destroyThe devil destroyed Hiroshima and Nagasaki.
destroyThe fire destroyed the tall building.
destroyThe fire, driven by an east wind, destroyed the center of the city.
destroyThe house was altogether destroyed by the fire.
destroyThe house was destroyed by fire.
destroyThe neighbouring house was destroyed, but mine survived just a bit of cost for repair.
destroyThe rebel concealed his ambition to destroy the regime.
destroyThe road was partly destroyed in consequence of the earthquake.
destroyThe soldiers' mission was to destroy the bridge.
destroyThe storm destroyed the whole town.
destroyThe tornado destroyed the whole village.
destroyThe town was destroyed by the flood after the storm.
destroyThe town was destroyed during the war.
destroyThe troop was altogether destroyed.
destroyThe typhoon destroyed many houses.
destroyThe white building was destroyed by the earthquake.
destroyThe whole world could be destroyed by an atomic war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ผู้ทำลาย[N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ฆ่าปิดปาก[V] kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
วิบัติ[V] be destroyed, See also: be ruined, collapse, Syn. พิบัติ, ฉิบหาย, ล่มจม, Ant. เจริญ, Example: ผู้ใหญ่หลายท่านห่วงใยกลัวภาษาของชาติจะวิบัติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
วอดวาย[V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be ruined, be destroyed, go to the dogs, Example: หมู่บ้านแถวนั้นวอดวายหมดหลังจากถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่, Thai definition: ถูกทำลายจนเสียหายร้ายแรง
วายวอด[V] be ruined, See also: be destroyed, be wrecked, , Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย, Example: บ้านเรือนเหล่านั้นวายวอดไปเพราะสงครามซึ่งไม่มีใครสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้, Thai definition: ไม่มีเหลือ
วินาศ[V] be destroyed, See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated, Syn. พินาศ, หายนะ, Example: ถ้าเงินบาทลงไปถึง 60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อไร บ้านเมืองวินาศแน่, Thai definition: ที่เสียหายร้ายแรง
เภท[V] break, See also: split, destroy, collapse, Syn. แตก, หัก, ทลาย, พัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตัดช่องทาง[V] cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
ย่อยยับ[V] be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
พังทลาย[V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ
คว่ำ[V] overturn, See also: overthrow, upset, destroy, ruin, defeat, Syn. กำจัด, ปราบปราม, เอาชนะ, ทำลาย, ล้มล้าง, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหาร คว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งจากนั้นก็เข้าครองอำนาจทางการเมือง
เผด็จ[V] subdue, See also: suppress, get rid of, cut, destroy, Syn. กำจัด, ขจัด, ปราบ, Example: ตำรวจทั้ง 4 นาย กำลังซุ่มวางแผนกันเพื่อหาหนทางเผด็จคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai definition: ทำให้สิ้นไป, Notes: (เขมร)
พร่า[V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
พิฆาต[V] kill, See also: massacre, slaughter, destroy, Syn. เข่นฆ่า, ฆ่า, สังหาร, กำจัด, ทำลาย, Example: ระเบิดปรมาณูและไฮโดรเยนสามารถพิฆาตผู้คนได้ทั้งโลก, Thai definition: ทำลายล้างให้หมดสิ้นไป
ปู้ยี่ปู้ยำ[V] ruin, See also: devastate, ravage, waste, destroy, Syn. พัง, ทำลาย, Example: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผลาญ[V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลบคม[V] make someone feel ashamed in public, See also: put someone to shame in public, destroy the arrogance of someone, Syn. ลบเหลี่ยม, Example: เขาไม่ยอมให้ใครมาลบคมได้, Thai definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ลบเหลี่ยม[V] outdo, See also: destroy the arrogance of someone, trump someone's trick, Syn. ลบคม, Thai definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ล้มล้าง[V] overthrow, See also: destroy, eliminate, wipe out, Syn. ทำลาย, Example: กลุ่มข้าราชการและพลเรือนรุ่นเยาว์ได้ก่อการยึดอำนาจ และล้มล้างระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
วอด[V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be destroyed by fire, be ruined, Syn. หมดไป, สิ้นไป, วอดวาย, Example: ไฟไหม้บ้านวอดไปยี่สิบหลัง
ตัดทาง[V] destroy oneself, See also: obstruct the passage of, close a way or passage, Syn. ปิดทาง, Ant. เปิดทาง, Example: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง, Thai definition: ทำให้หมดช่องทาง
ตัดหนทาง[V] destroy one's own pull, See also: destroy one's own opportunity to make (/learn) a living, Syn. ตัดทาง, ปิดทาง, ปิดช่องทาง, ตัดช่องทาง, Ant. เปิดช่องทาง, Example: ลูกน้องที่ทะเลาะกับเจ้านายก็เท่ากับตัดหนทางทำมาหากินของตัวเอง, Thai definition: ทำให้หมดช่องทาง
แตกสลาย[V] be broken, See also: be uttrely demolished, be completely ruined, be destroyed, Example: หัวใจของเธอแตกสลายเพราะต้องสูญเสียคนรัก, Thai definition: พินาศสิ้น
ถอนยวง[V] destroy, See also: root out, uproot, extirpate, Example: สภาพของหมู่บ้านเก่าถูกถอนยวงไปสิ้น, Thai definition: ทำลายให้สิ้นซาก
ถอนราก[V] eradicate, See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน, Example: พระชั้นผู้ใหญ่เสนอให้ถอนราก พุทธพาณิชย์ หรือระบบรับส่วยเลื่อนชั้นสมณศักดิ์, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
ถอนรากถอนโคน[V] extirpate, See also: abolish, annihilate, destroy, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก, Example: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
ฉิบหาย[V] ruin, See also: destroy, damage, go to the dogs, Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้, Ant. รุ่งเรือง, เจริญ, Example: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน
ทะลาย[V] destroy, See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash, Syn. หัก, พังทลาย, โค่น, พัง, Example: น้ำที่ถูกสกัดกั้นมานาน ไหลบ่าลงทลายทำนบ, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
ทำลาย[V] destroy, See also: demolish, damage, Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ, Thai definition: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
บรรลัย[V] collapse, See also: ruin, destroy, annihilate, damage, Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย, Example: โรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่บรรลัยไปพร้อมกับชีวิตของคนงาน
บรรลัยจักร[V] ruin, See also: collapse, destroy, annihilate, Syn. ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย, ฉิบหายบรรลัยจักร, Ant. เจริญ, Example: แล้วสาปมันให้บรรลัยจักรตกไปตามกัน
ประหัตประหาร[V] persecute, See also: kill, destroy, execute, murder, slay, Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ, Example: ผมทนดูเขาถูกประหัตประหารไม่ไหว
มลาย[V] destroy, See also: split, ruin, be ruined, burst, be shattered, demolish, die, Syn. แตก, ตาย, ทำลาย, สลาย, Ant. สร้าง, แต่ง, Example: หมอผีจะกำจัดภูตผีเหล่านี้ให้มลายไป
กรุน[V] cut, See also: destroy, Syn. ตัด, ทำลาย, Ant. สงวน, รักษา, Example: ชาวไร่กรุนไม้รกๆ ออกไป
ก่อวินาศกรรม[V] sabotage, See also: undermine, overturn, destroy, wreck, Example: กลุ่มผู้ก่อการแสดงเจตนาที่จะก่อวินาศกรรมอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน
ถลาย[V] smash, See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy, Syn. แตก
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
แหลกลาญ[V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
หักล้าง[V] confute, See also: destroy, erase, obliterate, refute, disprove, Syn. ลบล้าง, Example: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
คนทำลาย[n. exp.] (khon thamlāi) EN: destroyer   
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy   FR: liquider ; en finir
พัง[v.] (phang) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach   FR: détruire ; défoncer ; enfoncer
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage   FR: détruire ; endommager ; abîmer
ผู้ทำลาย[n. exp.] (phū thamlāi) EN: destroyer   FR: ravageur [m]
สลาย[v.] (salāi) EN: vanish ; be destroyed   FR: s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash   FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble   FR: s'ébouler ; s'écrouler
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ทำลายหลักฐาน[v. exp.] (thamlāi lakthān) EN: destroy evidence   
ทำลายสะพาน[v. exp.] (thamlāi saphān) EN: destroy a bridge   FR: détruire un pont
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot   
ถอนรากถอนโคน[v. exp.] (thøn rāk thøn khōn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot   
ถอนยวง[v.] (thønyūang) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate   
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed   
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTROY D IH0 S T R OY1
DESTROYS D IH0 S T R OY1 Z
DESTROYED D IH0 S T R OY1 D
DESTROYER D IH0 S T R OY1 ER0
DESTROYERS D IH0 S T R OY1 ER0 Z
DESTROYING D IH0 S T R OY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destroy (v) dˈɪstrˈɔɪ (d i1 s t r oi1)
destroys (v) dˈɪstrˈɔɪz (d i1 s t r oi1 z)
destroyed (v) dˈɪstrˈɔɪd (d i1 s t r oi1 d)
destroyer (n) dˈɪstrˈɔɪər (d i1 s t r oi1 @ r)
destroyers (n) dˈɪstrˈɔɪəz (d i1 s t r oi1 @ z)
destroying (v) dˈɪstrˈɔɪɪŋ (d i1 s t r oi1 i ng)
soul-destroying (j) sˈoul-dɪstrɔɪɪŋ (s ou1 l - d i s t r oi i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , ] to eat; to have one's meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust, #132 [Add to Longdo]
破坏[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] wreck; break; destroy, #1,854 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy; to damage; to ruin, #5,052 [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] blaze; destroy by fire, #5,052 [Add to Longdo]
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; wreck, #8,635 [Add to Longdo]
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] perish; ruin; destroy, #9,887 [Add to Longdo]
销毁[xiāo huǐ, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy (by melting or burning), #11,821 [Add to Longdo]
圆明园[Yuán míng yuán, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Yuanmingyuan, the Old Summer Palace, destroyed by the British and French army in 1860, #13,666 [Add to Longdo]
破灭[pò miè, ㄆㄛˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] to destroy, #14,761 [Add to Longdo]
灭亡[miè wáng, ㄇㄧㄝˋ ㄨㄤˊ, / ] to destroy; to exterminate; extinction; to perish; to die out; to become extinct, #15,191 [Add to Longdo]
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, ] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs, #15,351 [Add to Longdo]
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] destroy, #16,022 [Add to Longdo]
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, / ] wipe out; destroy; annihilate, #17,921 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] destroy; overthrow, #19,189 [Add to Longdo]
驱逐舰[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] destroyer (warship), #19,475 [Add to Longdo]
炸毁[zhà huǐ, ㄓㄚˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] to blow up; to destroy with explosives, #20,900 [Add to Longdo]
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash, #23,901 [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] break; destroy; devastate; ravage; repress, #23,969 [Add to Longdo]
西施[Xī Shī, ㄒㄧ ㄕ, 西] Xi Shi (c. 450 BC), famous Chinese beauty, foremost of the Four legendary beauties 四大美女, given by King Gou Jian of Yue 勾踐|勾践 as concubine to King of Wu as part of a successful plan to destroy Wu, #26,037 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits), #26,079 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits), #26,079 [Add to Longdo]
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction, #28,878 [Add to Longdo]
击毁[jī huǐ, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˇ, / ] to attack and destroy, #29,769 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˇ, ] destroy; to stop, #33,150 [Add to Longdo]
打垮[dǎ kuǎ, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄚˇ, ] to defeat; to strike down; to destroy, #34,256 [Add to Longdo]
破败[pò bài, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to defeat; to crush (in battle); beaten; ruined; destroyed; in decline, #35,904 [Add to Longdo]
焚毁[fén huǐ, ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] burn down; destroy with fire, #37,745 [Add to Longdo]
雷峰塔[léi fēng tǎ, ㄌㄟˊ ㄈㄥ ㄊㄚˇ, ] Leifeng Pagoda, by West Lake until it was destroyed (also from Madam White Snake), #48,481 [Add to Longdo]
砸毁[zá huǐ, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy; to smash, #60,374 [Add to Longdo]
玩物丧志[wán wù sàng zhì, ㄨㄢˊ ㄨˋ ㄙㄤˋ ㄓˋ, / ] lit. trifling destroys the will (成语 saw); infatuation with fine details prevents one making progress; excessive attention to trivia saps the will, #62,810 [Add to Longdo]
斩草除根[zhǎn cǎo chú gēn, ㄓㄢˇ ㄘㄠˇ ㄔㄨˊ ㄍㄣ, / ] to cut weeds and eliminate the roots (成语 saw); to destroy root and branch; to eliminate completely, #66,586 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] instigate; ruin; destroy, #70,715 [Add to Longdo]
歼击[jiān jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ, / ] to annihilate; to attack and destroy; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型, #83,715 [Add to Longdo]
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction, #101,085 [Add to Longdo]
[, ㄆㄧˇ, ] destroyed; injure, #108,124 [Add to Longdo]
洛基[Luò jī, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ, ] Loki, god of fire and mischievous destroyer in Norse mythology, #116,186 [Add to Longdo]
[chī, , ] variant of 吃; to eat; to have one's meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust, #119,900 [Add to Longdo]
[, ㄎㄜˋ, ] variant of 剋|克, to subdue; to destroy; to overcome, #119,903 [Add to Longdo]
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79, #137,824 [Add to Longdo]
平毁[píng huǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˇ, / ] to level; to raise to the ground; to destroy, #164,918 [Add to Longdo]
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent, #412,194 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] to waste, to destroy, to diminish, #441,894 [Add to Longdo]
剪草除根[jiǎn cǎo chú gēn, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄠˇ ㄔㄨˊ ㄍㄣ, ] lit. cut grass and pull out roots (成语 saw); fig. to destroy root and branch; to eradicate, #751,621 [Add to Longdo]
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, / ] refugee from a destroyed country [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, / ] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
崩す[くずす, kuzusu] Thai: ทลาย English: to destroy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchvernichter {m}bookdestroyer [Add to Longdo]
Zerstörer {m}destroyer [Add to Longdo]
Zerstörungstrieb {m}impulse to destroy [Add to Longdo]
Zertrümmerung {f}destroying; disintegration [Add to Longdo]
löschtdestroys [Add to Longdo]
stumpfsinnig; monoton; stupid; stupide {adj}souldestroying [Add to Longdo]
untergehento perish; to be destroyed [Add to Longdo]
vernichten; vertilgen | vernichtend; vertilgend | vernichtet; vertilgt | vernichtet; vertilgt | vernichtete; vertilgteto destroy | destroying | destroyed | destroys | destroyed [Add to Longdo]
zerstören; vernichten | zerstörend; vernichtend | zerstört; vernichtet | zerstört | zerstörteto destroy | destroying | destroyed | destroys | destroyed [Add to Longdo]
Penicillanase {f}; Penicillin zerstörendes Enzym [med.]penicillinase; penicillin-destroying enzyme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer [Add to Longdo]
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer [Add to Longdo]
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer [Add to Longdo]
はるな型護衛艦[はるながたごえいかん, harunagatagoeikan] (n) Haruna class destroyer [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
デストロイヤー[, desutoroiya-] (n) destroyer [Add to Longdo]
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck [Add to Longdo]
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
駆逐艦[くちくかん, kuchikukan] (n) destroyer (ship); (P) [Add to Longdo]
駆逐戦車[くちくせんしゃ, kuchikusensha] (n) tank destroyer; self-propelled anti-tank gun [Add to Longdo]
撃つ(P);討つ(P);射つ(iK)[うつ, utsu] (v5t) (1) (usu. 撃つ) to shoot (at); (2) to attack; to defeat; to destroy; to avenge; (P) [Add to Longdo]
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation [Add to Longdo]
護衛駆逐艦[ごえいくちくかん, goeikuchikukan] (n) destroyer escort [Add to Longdo]
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s,vt) to attack and overthrow; to utterly destroy [Add to Longdo]
劫火[ごうか;こうか, gouka ; kouka] (n) {Buddh} world-destroying conflagration [Add to Longdo]
自殺行為[じさつこうい, jisatsukoui] (n) suicidal act; self-destroying action; suicidal action [Add to Longdo]
自滅[じめつ, jimetsu] (n,vs,adj-no) ruining oneself; destroying oneself; self-destruction; (P) [Add to Longdo]
焼却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs) incineration; destroy by fire; (P) [Add to Longdo]
焼失[しょうしつ, shoushitsu] (n,vs) being destroyed by fire [Add to Longdo]
焼毀[しょうき, shouki] (n,vs) (obsc) completely destroying by fire [Add to Longdo]
切り枯らす[きりからす, kirikarasu] (v5s) to destroy; to kill off (trees) [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] (n,vs) burned down; entirely destroyed; (P) [Add to Longdo]
掃討作戦[そうとうさくせん, soutousakusen] (n) mopping-up operation; search-and-destroy operation [Add to Longdo]
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate [Add to Longdo]
打ち滅ぼす[うちほろぼす, uchihorobosu] (v5s) to destroy [Add to Longdo]
台無しにする[だいなしにする, dainashinisuru] (exp,vs-i) to spoil; to ruin; to destroy; to make a mess of [Add to Longdo]
討ち滅ぼす[うちほろぼす, uchihorobosu] (v5s,vt) to destroy [Add to Longdo]
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
破壊者[はかいしゃ, hakaisha] (n) destroyer [Add to Longdo]
別れさせる[わかれさせる, wakaresaseru] (v1,vt) to destroy a relationship [Add to Longdo]
別れさせ屋[わかれさせや, wakaresaseya] (n) professional relationship destroyers [Add to Longdo]
崩す[くずす, kuzusu] (v5s,vt) to destroy; to pull down; to make change (money); (P) [Add to Longdo]
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
滅する[めっする, messuru] (vs-s,vi) (1) (See 滅びる) to be destroyed; to perish; to go out (e.g. fire); (vs-s,vt) (2) (See 滅ぼす) to destroy; to get rid of; to extinguish [Add to Longdo]
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P) [Add to Longdo]
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed [Add to Longdo]
滅ぼす(P);亡ぼす[ほろぼす, horobosu] (v5s,vt) to destroy; to overthrow; to wreck; to ruin; (P) [Add to Longdo]
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P) [Add to Longdo]
毀つ[こぼつ, kobotsu] (v5t,vt) to destroy; to break; to damage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destroy \De*stroy"\, v. t. [imp. & p. p. {Destroyed}; p. pr. &
   vb. n. {Destroying}.] [OE. destroien, destruien, destrien,
   OF. destruire, F. d['e]truire, fr. L. destruere, destructum;
   de + struere to pile up, build. See {Structure}.]
   1. To unbuild; to pull or tear down; to separate virulently
    into its constituent parts; to break up the structure and
    organic existence of; to demolish.
    [1913 Webster]
 
       But ye shall destroy their altars, break their
       images, and cut down their groves.  --Ex. xxxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To ruin; to bring to naught; to put an end to; to
    annihilate; to consume.
    [1913 Webster]
 
       I will utterly pluck up and destroy that nation.
                          --Jer. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. To put an end to the existence, prosperity, or beauty of;
    to kill.
    [1913 Webster]
 
       If him by force he can destroy, or, worse,
       By some false guile pervert.     --Milton.
 
   Syn: To demolish; lay waste; consume; raze; dismantle; ruin;
     throw down; overthrow; subvert; desolate; devastate;
     deface; extirpate; extinguish; kill; slay. See
     {Demolish}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top