Search result for

พังพินาศ

(19 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พังพินาศ-, *พังพินาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังพินาศ[V] collapse, See also: tumble, break down, Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย, Example: พายุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง, Thai definition: พังเสียหายอย่างหนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it was a disaster, okay?มันพังพินาศเลยนะ โอเคไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
I'm so sorry that you ripped my family apartเสียใจที่คุณทำให้ครอบครัวฉันต้องพังพินาศ Fast & Furious (2009)
2000 years ago, the earth almost destroyed.เมื่อสองพันปีที่แล้ว โลกของเราเกือบจะต้องพังพินาศ Dragonball: Evolution (2009)
I'm gonna pull the whole thing down.ผมจะทำให้ทุกอย่างพังพินาศให้หมด Law Abiding Citizen (2009)
Took me a long time to let go of all the... wreckage I created.พ่อใช้เววลานานมาก ในการปลดปล่อยทั้งหมดออกไป... การพังพินาศที่พ่อเป็นคนสร้างขึ้น Service (2009)
Okay, so stealing her beef jerky man was just some way of wrecking her exhibit and seeking revenge, but things, they just got out of hand, and before you know it...โอเค ไปขโมยมนุษย์ เนื้อวัวแดดเดียว แล้วก็ แล้วลงมือทำบางอย่าง ให้นิทรรศการของเธอพังพินาศ และมองหาวิธีการแก้แค้น แต่สิ่งที่พวกเขาได้ไปเพราะ ชิงลงมือไปก่อน ที่คุณจะรู้เรื่อง... A Night at the Bones Museum (2009)
- What's the matter?โอ้ ฉันจะทำให้คุณพังพินาศ Boom Crunch (2009)
The market has been all but destroyed.แถวย่านตลาดพังพินาศหมด The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Please believe me when I say that our hearts go out to anyone who was hurt or lost someone they cared for.ได้โปรดเชื่อผม ตอนที่ผมพูดว่าหัวใจของเรา มอบให้กับทุกท่าน ที่ได้รับบาดเจ็บ และสูญเสียบุคคลที่รักไป ชีวิตส่วนตัวของผมเองก็พังพินาศ A561984 (2009)
The reception nearly ruined, and what is his punishment?ห้องรับรองเกือบจะพังพินาศ แล้วจะลงโทษมันยังไง Legends (2010)
I’m talking about not allowing this bone-headed play of yours, this massively tragic error of judgment from destroying your family forever.ผมกำลังพูดวิธีการไม่ทำ ให้หัวของพวกแก หลุดออกจากบ่า ความเศร้าโศกขนานใหญ่นี้ จะทำให้ครอบครัวของพวกแก พังพินาศย่อยยับ Blame It on Rio Bravo (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top