ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

伴侣号

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伴侣号-, *伴侣号*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, / ] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Man On Radio] It's the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik.[CN] 以下为苏联伴侣号卫星发射的无线电信号 October Sky (1999)
Sputnik is a milestone in history.[CN] 伴侣号是人类历史的一块里程碑 October Sky (1999)
The satellite which the Russians have dubbed Sputnik... is being hailed as a milestone in history.[CN] 这颗名为"伴侣号"的卫星 被赞为人类历史上的一块里程碑 October Sky (1999)
Now who can tell me why Sputnik is so important?[CN] 谁能说说伴侣号为何具有如此重大的意义 October Sky (1999)
Did you see Sputnik go over the other night? Nah.[CN] -那晚您看见伴侣号了吗 October Sky (1999)
We are told that Sputnik will be visible to the naked eye... about an hour after sunset and an hour before dawn, as it traverses the October sky over the United States.[CN] 据悉"伴侣号"卫星可在 日落后一小时与黎明前一小时内 即跨越美国十月的夜空时被肉眼观测到 October Sky (1999)
That's it? That's the Sputnik?[CN] 这就是伴侣号发射的信号吗 October Sky (1999)
All I know is this Sputnik had better show up soon.[CN] 我只希望伴侣号快点出现 October Sky (1999)
Like Sputnik.[CN] 像伴侣号那样的 October Sky (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top