ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชำรุดทรุดโทรม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำรุดทรุดโทรม-, *ชำรุดทรุดโทรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.นักธรณีวิทยาอธิบายว่าชีวิตข้ามมหาสมุทร โดยจินตนาการสะพานที่ดินที่ ได้เคยอยู่ระหว่างพวกเขา คิดว่ามันเป็นสะพานที่ดิน เหล่านี้ชำรุดทรุดโทรมค่อยๆ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top